Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 30

Đảo Phú Lâm – Woody island của Việt-Nam tại Hoàng Sa đã bị TC chiếm năm 1974.


No comments:

Post a Comment