Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 02

SSBN 092 của TC tại Dalian HuluDao shipyard, thuộc tỉnh Liaoning.

Clear-cut image of China’s New SSBN “celebrates” the initiation of CPC congress


Một phi đạn loại JL-1 được đưa vào ống phóng của tiềm thủy đỉnh loại Xia với 12 ống phóng phi đạn


A Julang-1 SLBM is loaded into one of the Xia's 12 launch तुबेस
Phi đạn JuLang-1 (JL-1) là loại phi đạn có hai tầng đốt được chế tạo từ thập niên 1980s cho tiềm thủy đỉnh đời thứ nhất (single Type) 092 (theo NATO là loại Xia=Hạ!?) và phi đạn nầy sẽ được bắn từ tiềm thủy đỉnh – submarine launched ballistic missile (SLBM). Loại nầy sau được biến cải từ JuLang-1A (JL-1A) có tầm bắn là 2,500km thành DF-21 đề phóng từ transporter-erector-launcher (TEL), tức là loại cơ động (mobile), được mang đi thành những dàn phóng lưu động trên xe
Tuy nhiên loại JL-1 nầy có tầm bắn giới hạn là 1,700km vì thế nó đòi hỏi phi đạn phải được tiềm thủy đỉnh đưa ra đại đương để có thể đến gần mục tiêu.
Điều nầy khó có thể thành công vì tiềm thủy đỉnh TC đã bị khoá chặt trong nội hải Bắc Hải, Hoàng Hải bởi 3 quốc gia là Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan.
Phá được thế khoá của Nam Hàn và Nhật Bản rất khó vì hai nước nầy luôn xem TC là kẻ tử đối đầu duy chỉ còn Đài Loan là đối tượng dễ dàng nhất vì thế chúng ta đã thấy là TC luôn hâm dọa Đài Loan về việc tách ra khỏi Trung Hoa lục địa, gần đây nhất khi Mã Anh Cửu lên nắm chính quyền đã cho thấy thế bẻ khoá nầy của TC sẽ dễ thành công hơn tuy vẩn còn mất rất nhiều thời gian và chính vì thế loại 094 (Type 2) tiềm thủy đỉnh đời thứ hai đã được ra đời và được chuyển xuống đảo Hải Nam để đi ra hoạt động và đe dọa thế giới năm châu.
Hiện nayJuLang-2 (JL-2) đã được ra đời với tầm bắn là 8,000km sẽ được gắn trên tiềm thủy đỉnh đời thứ hai là 094.

No comments:

Post a Comment