Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 31

TC đã xây những dàn radar báo động tiền vệ EWR trên đảo Phú Lâm.
Woody Sea Base X Band 01 16°50'11.37"N 112°20'26.99"E
Woody Sea Base X Band 02 16°50'6.80"N 112°20'22.80"E

No comments:

Post a Comment