Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 28

Riêng trong khu vực Kunming – Côn Minh còn trang bị HQ-2 SAM để uy hiếp căn cứ Subic bay của Philippines và bảo vệ căn cứ tại Hoàng Sa.
KS1-A 24°54'51.79"N 102°33'47.22"E
KS-1A HQ-12 Côn minh 24°54'51.79"N 102°33'47.22"E


No comments:

Post a Comment