Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 26

Khu vực HQ-12 và hệ thống EWR KS-1A.
Active KS-1A sites or HQ-12 Anbu 23°27'13.04"N 116°43'8.78"E

No comments:

Post a Comment