Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 15

Đủ loại phi cơ có xuất xứ từ Nga.


No comments:

Post a Comment