Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 24

Đây có thể là loại Early Warning Radar (EWR) tại bờ biển Zhangjiang, Quảng Đông.


No comments:

Post a Comment