Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 7

Đường đi của bảo 12 dầu khí 7
170609 BVN

The Offshore Oil Gas Fields in the South China Sea
Liuhua 11-1 chính là khu vực giếng dầu 29/04 ngoài khơi Hong Kong.
Fanyu 4-2 là khu vực khai thác dầu của công ty American Santa Fei Energy Resources Co. Ltd., kể từ năm 1998.
Yinggehai Yacheng 13-1 là nơi giáp nối của hai khu vực Yinggehai Basin và Qiongdongnan Basin phía Nam đảo Hải Nam có trữ lượng khí đốt lớn nhất trong khu vực là 96.8 tỷ thước khối hơi đốt đã được TC và một công ty Mỷ khai thác chung kể từ năm 1996 trong vòng 20 năm. Đã cung cấp cho Hong Kong 2.9 tỷ thước khối gas hằng năm và, đảo Hải Nam 550 triệu thước khối hằng năm.
Dongfang 1-1 nằm trong khu vực Sông Hồng Yinggehai Basin đã được tìm thấy trong năm 1995 là khu vực có trữ lượng khí đốt lớn đứng hàng thứ nhì sau Yinggehai Yacheng 13-1 có trữ lượng khí là 80.1 tỷ thước khối khí hơi đốt.

Yangpu sẽ là vùng đặc quyền kinh tế tự do của TC trong thế kỷ 21 mà Nguyễn tấn Dũng đã qua thăm và ký kết thỏa ước mới đây.


No comments:

Post a Comment