Tuesday, June 30, 2009

Đường Đi Của Bảo. 170609

Đường Đi Của Bảo. 170609
17062009 BVN.
170609 Three.
Kể từ ngày 170609 cho đến ngày 260609 có hai cơn bảo vào biển Đông, thật ra có ít nhất là bốn cơn bảo nhưng chỉ có hai cơn bảo thành hình rõ rệt là: Three-Linfa và Four-Nangka.
Xin mời qúy độc gỉa xem chuyện hình ảnh phong thần.

Ngày xưa có chuyện “phong thần”.
Hô phong, hoán vũ cầu thần làm mưa.
Ngày nay củng chuyện phong thần,
Hô phong hoán vũ thay thần làm mưa.
176 Three 0600 Z 17°23'60.00"N 116°35'60.00"E
176 Three 1200 Z 18°11'60.00"N 116°42'0.00"E
176 Three 1800 Z 18°11'60.00"N 116°12'0.00"E
176 Three 1806 Z 18°23'60.00"N 116°30'0.00"E
176 Three 1818 Z 18°36'0.00"N 116°54'0.00"E
176 Three 1906 Z 19° 0'0.00"N 117°47'60.00"E
176 Three 1918 Z 19°30'0.00"N 119° 5'60.00"E
176 Three 2018 Z 20°48'0.00"N 121°17'60.00"E
176 Three 2118 Z 22°36'0.00"N 124°12'0.00"E
01

Bấm vào để xem tiếp.

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/06/uong-i-cua-bao-180609.html

No comments:

Post a Comment