Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 3

Đường đi của bảo 12 dầu khí 3
170609 BVN

Dưới đây là bản hải đồ TC sẽ khai thác dầu trong tương lai, trong đó có cả khu vực quần đảo Trường Sa, đây có lẽ là lý do tại sao thái thú Hà-Nội đã “không dám” khai báo vùng biển ngoài 200 hải lý tại vùng quần đảo Trường Sa cho Liên Hiệp Quốc ngày 13 tháng 05 năm 2009.
Điều nầy sẽ giải thích tại sao TC cấm ngư dân Việt-Nam đánh cá ngay cả trong vùng quần đảo Trường Sa vì đêm 19/05/09 rạng sáng ngày 20/05/09 tàu hải quân TC đã đâm chìm tàu câu mực của ông Nguyễn Thanh Thu tại vùng biển Trường Sa.

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/chinese-navy-terrorist-in-east-sea.html
http://thanhniencovang.com/homepage.php?page=home


No comments:

Post a Comment