Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 5

Đường đi của bảo 12 dầu khí 5
170609 BVN

Dưới đây là bản đồ biển Đông nơi các khu vực dầu khí đang và sẽ khai thác cho thấy có 5 khu vực khai thác chính:
SWTB=Southwest Taiwan Basin.
PRMB=Pearl River Mouth Basin.
BBWB=Baibiwan Basin-Ải biển Bắc-Beibuwan Basin.
YGHB=Yinggehai Basin. Khu vực nầy thuộc khu vực thềm lục địa Sông Hồng và nếu chúng ta quan sát kỷ sẽ thấy khu vực nầy nhiều hay ít vẩn có liên quan với việc thái thú Hà-Nội đã thực hiện chương trình “hai hành lang và một vành đai-two corridors and one circle”.

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews1/bandocviet/bachvietnhan/ThaiThuHayVietGian%2002.htm

QDNB=Qiongdongnan Basin chính là khu vực quần đảo Hoàng Sa।


No comments:

Post a Comment