Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 25

Một hệ thống radar EWR tại Shencheng, Quảng Đông.

25

No comments:

Post a Comment