Wednesday, April 29, 2009

ChiGionChutThoi 13

Dưới đây là những gì TC bố trí tại hải đội miền biển Đông.
Bộ chỉ huy Đông hải đội – Eastern Fleet.
Vị trí tàu “khó chìm” Impeccable ngày 03/06./2009 và 03/07/2009 dựa theo thời gian để xuy đoán.

Trong khu vực nầy có ít nhất là 3 dàn radar loại OTH, OTH-B, OTH Sky Wave của TC dùg để hướng dẫn phi đạn bắn vào hàng không mẫu hạm Mỹ.

http://geimint.blogspot.com/2008/11/oth-radar-and-asbm-threat.html

Ngày thứ sáu 03/06/2009, lần thứ 3 trong tuần một khu trục hạm chận ngang mũi tàu “khó chìm” nầy trong khoảng 100 yards (bản tin Ngũ giác đài).

http://www.inquisitr.com/19573/chinese-vessels-harass-usns-impeccable-time-to-be-concerned/
13

No comments:

Post a Comment