Tuesday, April 28, 2009

ChiGionChutThoi03

ChiGionChutThoi 03
Ngày thứ tư 03/04/2009 tàu tuần duyên ngư nghiệp đã rọi đèn pha vào tàu “nghiên cứu hải dương học” Impeccable đang hoạt động cách bờ biển Hoàng hải 125 hải-lý = 237.5 km.

Cách hai tiếng đồng hồ sau khi một chiếc phi tuần Y-12 thực hiện 11 chuyến bay ngang -11fly-bys- chuyến tàu “khó chìm” nầy ở độ cao 600 feet vói khoảng cách xa tàu từ 100 đến 300 feet.

Ngày hôm sau 03/05/2009 một tuần dương hạm đã chận ngang phía trườc đầu tàu “tàu khó chìm” Impeccable của Hoa Kỳ không đầy 100 yards mà không báo trước.

03

No comments:

Post a Comment