Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 16

Kho nhiên liệu Đông hải đội.

Ngày thứ bảy 03/07/2009 tàu nghiên cứu tình báo TC thách thức với tàu “khó chìm” qua hệ thống viễn liên về việc xâm nhập bất hợp pháp cuả tàu nầy và buộc tàu nầy phải rời khu vục nếu không muốn bị “trừng phạt”.

Ngày chúa nhật 03/09/2009 tại phía Nam đảo Hải-Nam, cường độ xung đột giửa “đàn gà” hải quân TC và “con rắn” USNS Impeccable gia tăng vì nơi đây là một căn cứ tàu ngầm mới cuả “gà” hải quân TC đang tiến hành xây cất dang dở.

http://abcnews.go.com/print?id=7038315
http://www.news.com.au/story/0,27574,25164890-401,00.html
http://online.wsj.com/article/SB123672918272489143.html
16

No comments:

Post a Comment