Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 35

Sang lãnh hải Việt-Nam có thể những biến động từ Bắc, Trung, Nam Lào là điều mà Hoa Kỳ muốn biết, xin hảy xem phía Tây dãy núi Trường Sơn có gì?

35

No comments:

Post a Comment