Sunday, June 4, 2017

20170531 An Lộc Chiến Sử 1972-Phần 01

20170531 An Lộc Chiến Sử 1972. Phần 01
Anh theo Non Nước Trời rơi lệ.
Em đi lưu luyến nghiã gối chăn.
Ân tình Nghĩa Sĩ trời An Lộc.
Một tấm lòng son trải Núi Sông.

Hổ Xám Vào An Lộc.
https://www.youtube.com/watch?v=O6FhuWTGb1s
Tình Thư Em Gái Bình Long.
"Anh Biệt Kích hề ngàn xưa bất hứa
Em thục nữ hề trong trắng ngoài xinh
Ta quen nhau hề Lý Bạch lưu linh
Khi chợt tỉnh hề khối tình trong mộng
Em chỉ muốn hề thương chàng qua bóng
Để rồi mơ hề rồi mộng rồi mơ
Biệt Kích ơi hề tâm ý thành thơ
Xin gửi đó hề chừ thương nhớ mãi".
Cô Giáo Pha.


Bài niệm thơ 81 Biệt Kích Dù.
Ba trăm quân đánh một sư đoàn!!!
………….Xá gì một cỏi đi về đất!
Biệt Kích lưu danh, Biệt Kích đời.
Khấp!
Oai! Hùng! Muôn thưở anh Biệt Kích.
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi!
Anh ơi!
Ai về Cổ Lũy Đinh Công Tráng, hảy thắp giùm tôi một nén hương.
Ân tình trãi máu xương vung đắp, bảo vệ nước non bảo vệ đời.
Tinh thần mũ đỏ cao như núi, trả nợ Núi Sông một kiếp người
[02] Liên đoàn 81 Biệt cách dù - 2 tháng tử thủ An Lộc (Đổ Đức Thịnh)
https://www.youtube.com/watch?v=OdK8MorHxvs&t=57s      
[01] 93 ngày đêm tử thủ An lộc - Không rõ Tác Giả
Tống lê chân, tiền đồn quá xa - Trần Đỗ Cẩm


Tài liệu sử "An Lộc Chiến Sử" được cập nhật thêm những không ảnh từ sử liệu trong CD của "An Lộc Foundation". 
Những không ảnh được đưa vào làm tài liệu để cho những thế hệ kế tiếp sẽ thấy rõ những diển tiến của trận chiến mà không bị sự xuyên tạc hay những phản luận ngu dân của lũ chồn hôi giặc hồ nhằm xóa đi những chứng tích về tội ác của chúng đối với dân tộc và đất nước Việt Nam.


CHIẾN THẮNG AN LỘC 1972
DO NHÓM QUÂN NHÂN QUÂN-LỰC VIỆT-NAM CỘNG-HOÀ THỰC HIỆN & AN LỘC FOUNDATION SẢN XUẤT 
CHIẾN THẮNG AN LỘC 1972
Copyright @ 2007 by Anh Nguyen & An Loc Foundation
ALL RIGHT RESERVED
ISBN: 978-0-9792842-0-5
ISBN: 0-9792842-0-1

Những trích đăng nhằm phục hồi danh dự và vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đều được khuyến khích; tuy nhiên những “Danh Từ” cũng như “Ý Nghĩa” của bản văn chính Chiến thắng An Lộc 1972 cần phải được tôn trọng.
Liên lạc:
- An Lộc Foundation P.O. Box 18104 Seattle, WA 98118-0104 USA.
Điện thoại: (206) 722-0231; Điện thư: (206) 260-8796;
Email: anlocfoundation@gmail.com.
- Nguyễn Ngọc Ánh 7042 Thistle Hill Way, Austin, TX 78754
Điện thoại: (512) 278-1729
Email: ngocanh586@yahoo.com
Hình bìa: Nguyên gốc từ Gia Đình 81 Biệt Cách Dù 

Danh sách Ban Biên Soạn
Những chiến hữu và thân hữu có tên dưới đây đều có chung một hoài bão, một ý chí, và một tâm niệm như nhau trong công cuộc hình thành Quyển Sử Liệu CHIẾN THẮNG AN LỘC 1972.
- Chiến Hữu Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ biên
- Chiến Hữu Lê Hoàng Ân, Biên Tập Trưởng

Cố Vấn Đoàn
- Chuẩn Tướng Mạch Văn Trường, Nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 21 BB/VNCH
- Đại Tá Phan Văn Huấn, Nguyên LĐT Lữ Đoàn 81 Biệt Cách Dù VNCH
- Niên trưởng Dương Ngọc Dược
- Trung Tá Nguyễn Kim Để, Cựu SVSQ Khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt
 Nam, Cựu Trưởng Phòng 3 Sư Đoàn TQLC/QL/VNCH.
- Bà Lê Thị Kim Liễu, Đại Học Rice, Houston Texas.
Dù đã có nhiều cố gắng, chúng tôi nhận thức được quyển sách này vẫn còn có những thiếu sót. Rất mong quý độc giả giúp chúng tôi thêm những chi tiết cần thiết để những lần tái bản sau này được hoàn hảo hơn. Xin đa tạ.

CẢM TẠ
Chúng tôi chân thành cảm tạ:
 Đại Tá Phan Văn Huấn, Lữ Đoàn Trưởng LĐ/81 Biệt Cách Dù đã cho phép trích đăng tất cả các tài liệu trong các Đặc San của Biệt Cách Dù, nhất là được phép xử dụng hình trong Đặc san số 4 của Biệt Cách Dù để in hình bìa cho cuốn Sử liệu Chiến thắng An Lộc 1972.
 Quý bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai có tên dưới đây đã bỏ ra nhiều công sức và tâm trí, giúp đỡ về phần đánh máy, cung cấp những tài liệu viết bằng Anh ngữ, và đặc biệt dùng hệ thống máy vi tính vẽ các bản đồ, thiết trí hình ảnh như: Phạm Vũ Văn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Đỗ Sơn Lâm (Vincent), Lê Hoàng Đỗ Bảo, Lê Kiều Yến.
 Trong giai đoạn sơ khởi hình thành bản tu chính cho ấn bản lần 2, nhờ có sự khuyến khích tinh thần cho việc phát hành các “CD” thay thế ấn bản lần 2 này từ quý vị: Chú Cô Nguyễn Văn Thanh (Cha Thiêng liêng), hiện cư ngụ tại Santa Anna, California; Thầy Cô Nguyễn Văn Liêm hiện cư ngụ tại Austin, Texas; Cậu Mợ Phạm Văn Đức hiện cư ngụ tại Coupland, Texas; Anh chị Đặng Châu Hải hiện cư ngụ tại Pflugerville, Texas. 
Đặc biệt việc tu chỉnh và phát hành ấn bản lần thứ nhì này được hoàn thành tốt đẹp nhờ công sức và sự nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ của Cháu Lê Hoàng Đỗ Anh và gia đình.

KÍNH GỬI
Quý Chiến Hữu các cấp trong
Đại Gia Đình QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ
Quý Đồng Hương trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia
Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.
KÍNH DÂNG
ĐẾN ANH LINH CÁC QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH
ĐÃ VÌ “AN LỘC” MÀ HY SINH CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC SỐNG
Chiến thắng An Lộc 1972 6/ 421

MỤC LỤC
ĐỀ MỤC TRANG
Lời Nhà Xuất Bản …………. ………………………………………………….. 7
Tâm Thư Chủ Biên ………………………………………………………………8
BS Trần Đại Sỹ giới thiệu ……………….…………………………………….... 10
Sử gia Cao Thế Dung giới thiệu ………………………………………………… 11
Tâm tình của Trung Tướng Nguyễn Văn Minh ..................................................... 12
Huy hiệu các Đơn vị của Quân lực VNCH có tham chiến ..................................... 14
PHẦN I
CHƯƠNG 1
Bối cảnh mùa hè đỏ lửa ........................................................................................ 16
Nguồn gốc địa lý Tỉnh Bình Long .......................................................................... 18
CHƯƠNG 2
Mặt trận Lộc Ninh .................................................................................................. 23
Bình luận trận chiến Lộc Ninh ............................................................................... 27
Câu chuyện sau trận Lộc Ninh .............................................................................. 28
CHƯƠNG 3
Mặt trận Cầu Cần Lê ............................................................................................. 31
Địa hình - vị trí căn cứ hỏa lực Cầu Cần Lê .......................................................... 32
Khởi màn trận đánh .............................................................................................. 33
Nhận định - Bình luận về cuộc rút lui của Chiến đoàn 52 (-) ................................. 36
CHƯƠNG 4
Mở màn trận chiến An Lộc .................................................................................... 41
Cuộc điện đàm giữa Tướng Minh và Tướng Hưng ............................................... 45
Cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc Gia .................................................................. 47
Trận tấn công LẦN THỨ NHẤT ............................................................................ 53
Trận tấn công LẦN THỨ NHÌ ................................................................................ 61
Nhận định .............................................................................................................. 64
Bình luận về trận tấn công lần thứ nhất và thứ nhì ............................................... 65
Câu chuyện trong trận đánh .................................................................................. 66
CHƯƠNG 5
Phản ứng của Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh VNCH ......................................... 70
Phản ứng của Bộ Tư Lệnh Quân đoàn 3/ Quân khu III......................................... 73
Đổ quân tăng viện cho chiến trường An Lộc ......................................................... 77
Chiến thắng An Lộc 1972 pg.7/ 421

Trực thăng vận - Lữ đoàn 1 Dù tham chiến .......................................................... 78
Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù tham chiến ................................................................. 81
Biệt Cách Dù tái chiếm Đồi Đồng Long ................................................................. 86
Câu chuyện dưới chân đồi Đồng Long ................................................................. 88
Nhận định .............................................................................................................. 90
CHƯƠNG 6
Trận tấn công LẦN THỨ BA ................................................................................. 93
Trận chiến Đồi Gió ................................................................................................ 95
Câu chuyện trận Đồi Gió ....................................................................................... 99
Không quân yểm trợ trong trận tấn công lần thứ 3 ............................................. 102
CHƯƠNG 7
Trận tấn công LẦN THỨ TƯ tại 4 mặt ĐÔNG - TÂY - NAM - BẮC ...............105
Trận quyết chiến khởi diễn .................................................................................. 106
Bình luận ............................................................................................................. 113
Câu chuyện sau trận đánh ................................................................................. 114
CHƯƠNG 8
Mặt trận dọc Quốc lộ 13
Trận Snoul .......................................................................................................... 117
Trận Suối Tàu Ô .................................................................................................. 125
Thế nào là Chốt kiền ........................................................................................... 126
Nhận định và câu chuyện sau trận đánh ............................................................. 127
CHƯƠNG 9
Bộ Tư Lệnh QĐ 3 thay đổi chiến thuật điều quân ............................................... 131
Mặt trận phía Nam QL13 ( giai đoạn 2) ............................................................... 133
Hầm chốt Xa Cam ............................................................................................... 135
Tướng Minh họp tham mưu tìm cách bứng chốt Xa Cam ................................... 139
Kế hoạch đổ quân Tiểu đoàn 6 Nhảy Dù và đoàn quân bổ sung ........................ 140
Đoàn 28 đặc công CS - Chiến dịch Nguyễn Huệ ................................................ 145
Tổng kết thiệt hại đôi bên trong toàn trận chiến .................................................. 148
Nhận xét, tổng kết và bình luận .......................................................................... 149
CHƯƠNG 10 ( những đơn vị chuyên môn thuộc các quân binh chủng Việt - Mỹ
đã có công trong trận chiến An Lộc )
Các cố vấn Mỹ bên cạnh các đơn vị Quân lực VNCH ........................................ 154
Thay đổi Cố vấn Trưởng Sư đoàn 5 VNCH ........................................................ 158
Các đơn vị thuộc Không lực Hoa Kỳ ................................................................... 160
Không quân Việt - Mỹ phối hợp tiếp tế thả dù cho chiến trường An Lộc ............. 161
Vấn đề Y tế ......................................................................................................... 167
Không lực Việt Nam Cộng Hoà ........................................................................... 178
Các đơn vị Thiết giáp - Pháo binh ....................................................................... 179
Công binh chiến đấu - Toán Mật mã thuộc Nha KT/Bộ Tổng Tham Mưu, Tiểu
đoàn 5 truyền tin, các lực lượng diện địa của Tiểu khu Bình Long - Báo chí ...... 180
Chiến thắng An Lộc 1972 pg.8/ 421

CHƯƠNG 11 (TỔNG KẾT LUẬN)
Công trạng .......................................................................................................... 181
Kết cuộc và thể chế chính trị đôi bên .................................................................. 184
Danh sách những vị anh hùng có liên quan đến trận chiến An Lộc đã hy sinh vì
Đại nghĩa Quốc gia Dân tộc hay qua đời vì bạo bệnh ......................................... 186
Danh sách những vị anh hùng, chiến binh các cấp có tham dự trận chiến An Lộc
hiện đang còn sống ............................................................................................. 193
Lời hay ý đẹp ...................................................................................................... 201
Tang lễ của Cố Trung Tướng Nguyễn Văn Minh ................................................ 202
PHẦN II
So sánh trận Điện Biên Phủ và trận An Lộc - trận Verdun và trận An Lộc
So sánh trận Điện Biên Phủ và trận An Lộc ........................................................ 208
So sánh trận Verdun và trận An Lộc ................................................................... 216
PHẦN III
(Các tác phẩm của những nhân chứng sống để minh chứng những dữ kiện được nêu ra ở phần I)
Trung đoàn 8 Bộ binh và trận chiến An Lộc - Mạch Văn Trường ........................ 223
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn và gương anh dũng của tập thể cựu Thiếu Sinh Quân
Quân Lực VNCH –
Nguyễn Ngọc Ánh................................................................................................ 255
Vài nét về người hùng Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn - Trần Đại Sỹ ................................. 267
An Lộc mùa hè đỏ lửa - Phan Nhật Nam ............................................................ 276
An Lộc - chiến trường đi không hẹn - BCD Phạm Châu Tài ............................... 302
Hai tháng tử thủ An Lộc - BCD Đỗ Đức Thịnh .................................................... 317
Nhớ về An Lộc - BCD Nguyễn Sơn ..................................................................... 337
19 ngày trong An Lộc - BĐQ Đồng Kim Quan ..................................................... 350
Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù ở Bình Long 1972 - Vương Hồng Anh ................................ 354
Mặt trận Bình Long - An Lộc (tháng 4 - 6/1972) - Trịnh Ân tổng hợp……………..357
Lê Văn Hưng- Bình Long An Lộc - Sơn Tùng - Jennifer Nguyễn …………………371
Chân dung người lính VNCH - Nguyễn Thị Thảo An ......................................... 375
PHẦN IV
Báo chí giới thiệu và những thư, điện thư của các độc giả gửi đến Ban Biên Soạn
sau ấn bản lần 1.................................................................................................. 384
Phúc đáp ............................................................................................................. 410
Ký hiệu quân sự .................................................................................................. 412
Tài liệu tham khảo ............................................................................................... 414

Lời Nhà Xuất Bản ALF
Trong cuộc đấu tranh Quốc-Cộng trải dài nhiều thập niên, Đảng CSVN đã rất hãnh diện về trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954, nhưng họ quá nhục nhã khi thảm bại trận chiến An Lộc năm 1972. Có thể nóí trận An Lộc 93 ngày đêm kinh khủng hơn trận Điện Biên Phủ 55 ngày kịch chiến.
Kể từ ngày Hồ Chí Minh và đồng bọn mang chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam khoảng 80 năm qua, đất nước Việt Nam đã chịu đựng biết bao tang thương đổ nát, kể cả nền văn hóa dân tộc và đạo đức xuống dốc thê thảm.
Trong hơn 20 năm (1954-1975) chiến tranh giữa Miền Bắc và Miền Nam VN, Bắc Quân đã không thể thắng được QLVNCH trong rất nhiều trận đánh, kể cả Tết Mậu Thân 68 và Mùa Hè Đỏ Lửa 72. Tuy nhiên, trận chiến lớn nhất trong dòng lịch sử đấu tranh Quốc-Cộng vẫn là trận An Lộc. Đây là sự thất bại nhục nhã muôn đời của Đảng CSVN (với sự hỗ trợ tối đa của Trung Cộng & Liên Sô) trước sức chiến đấu dũng mãnh của Quân Dân Miền Nam. So sánh như vậy, để mọi người thấy rằng: Đảng CSVN không thể thắng được VNCH từ ngày 30 tháng tư 1975, nếu không được một số thế lực ngoại bang sắp xếp trên bàn cờ Quốc Tế. Những tài liệu giải mật của các thế lực liên hệ trong 37 năm qua, đã hiện rõ nghịch cảnh này.
Tuy vậy, các loa tuyên truyền của Đảng CSVN vẫn ra rả tự nhận là Đảng Ta đã có công đánh thắng Tây và ‘Mỹ-Ngụy’. Nhưng sự thật lịch sử hoàn toàn không phải như thế. Trận chiến Điện Biên Phủ, Đảng CSVN với sự tham chiến của Hồng Quân Trung Cộng và võ khí dư thừa của Nga-Tàu đã thắng được Quân Đội Pháp năm 1954 sau 55 ngày kịch chiến. Vậy mà Đảng Ta cực kỳ hãnh diện, tự ca ngợi trên sách báo và chuyển tài liệu ra nhiều loại ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa v.v...).
Trong khi đó, trận chiến An Lộc 93 ngày đêm khủng khiếp, được coi là lớn nhất trong lịch sử đấu tranh Quốc-Cộng, thì 40 năm sau ngày Quân Lực VNCH chiến thắng (7/7/1972) vẫn chưa được ghi nhận đúng mức. Chúng tôi nghĩ rằng ấn bản Anh Ngữ & Pháp Ngữ rất cần được phổ biến vớí dòng Lịch Sử Thế Giới. Đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ cho Thế Giới biết rằng: Quân Dân VNCH thực sự anh dũng, và ghi vết đen nhục nhã trên mặt Đảng CSVN từng thảm bại tại chiến trường An Lộc năm 1972, để họ bớt huênh hoang là Đảng Ta thắng Tây & Mỹ.
Kính thưa Quý Vị,
An-Lộc Foundation năm nay thành hình, là quyết tâm cùng Quân Dân VNCH chuyển dịch tập sử liệu ‘Chiến Thắng An Lộc 1972’, để xuất bản thành sách bìa cứng, rồi gởi biếu các quốc gia Thành Viên Liên Hiệp Quốc, các Sử Gia, các Thư Viện lớn, một số nhân vật liên hệ với cộng đồng Người Việt tại các quốc gia khắp thế giới v.v... Kinh phí hoàn thành dự án này khá lớn, chúng tôi kính mong sự ủng hộ tinh thần và tài chánh từ Quý Vị.
Quyển sách CD này, An Lộc Foundation xin được biếu quý vị và gia đình. Chúng tôi mong mỏi quý vị cổ động quý thân hữu khắp nơi tích cực ủng hộ dự án quan trọng nêu trên.
Nguyện cầu Thượng Đế và Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ chúng ta - cho Đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị ác độc của Đảng CSVN, và toàn Dân Việt sớm được sống trong Tự Do Dân Chủ, Hạnh Phúc Ấm No.
Trân trọng.
T.M. An-Lộc Foundation (July 8, 2012)
- NGUYỄN NGỌC ÁNH
- QUỐC NAM

TÂM THƯ của Chủ Biên
Kính thưa Quý Vị Độc Giả, Quý Chiến Hữu các cấp, Quý Vị Dân, Cán, Chính đã từng tham chiến hay có mặt tại Mặt Trận An Lộc năm 1972,
Chúng tôi, một nhóm Quân Nhân thuộc đại gia đình Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, có ý định và nguyện vọng ghi lại “Sử Lược” về Trận Chiến An Lộc để bổ túc cho Bộ Quân Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, thêm phần chính xác hơn.
Bước đầu, chúng tôi ước mong thực hiện, là ghi lại trang sử oanh liệt của “Trận Chiến Thắng An Lộc 1972”, đã làm rạng danh tinh thần chiến đấu oai hùng của Quân Dân Cán Chính Tỉnh Bình Long nói riêng, và của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói chung. Họ đã vì Tự Do Dân Chủ chiến đấu một cách kiên cường, để tự vệ trước làn sóng ĐỎ xâm lược từ phương Bắc.
Chúng tôi muốn vinh danh những Chiến Sĩ các cấp thuộc các Quân Binh Chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, cùng những Dân Cán Chính Tỉnh Bình Long đã sát cánh bên nhau chiến đấu trong trận chiến thắng vĩ đại này, để cho những người còn đang sống được ngẩng mặt nhìn lên và hãnh diện mang tên người Lính và người Công Dân Việt Nam Cộng Hoà, cũng như những vong linh của những Vị Anh Hùng Tử Sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa Quốc Gia Dân tộc sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
Về NỘI DUNG của quyển sách, các nhà VĂN SỬ học đã bình phẩm như sau:
Nhà Văn Sử Học Trần Đại Sỹ, viết trên bài “GIỚI THIỆU”.
Trong quá trình lịch sử Anh Hùng của Việt Nam từng có những Bộ Chiến Sử được viết sau trận đánh của chính người tham dự, nay vẫn còn lưu truyền:
Vào thời Đông A (Trần), ba cuộc bình Mông, các Anh Hùng đã họp nhau soạn bộ “Trùng Hưng Thực Lục”, sách còn vẽ hình các Anh Hùng để tuyên dương Huân Công (1257-1285).
Sau khi Vua Lê Thái Tổ quét sạch giặc Minh khỏi đất nước, Ngài đã ban Chiếu, chỉ thị soạn Bộ “Lam Sơn Thực Lục”, tường thuật cuộc Cách Mạng Áo Vải giành lại Độc Lập, nhất là thuật lại các trận đánh giữa Quân Dân Việt Nam và Quân Minh (1418-1428). 
Sau 34 năm (1972-2006), Trận An Lộc được chép thành Sử, đầy đủ, trung thực, như một Bản Tuyên Dương các Chiến Sĩ đã nằm xuống trong trận đánh, đã ra đi sau trận đánh, và hiện vẫn còn tại thế. CHIẾN THẮNG AN LỘC 1972 xứng đáng là một tập Sử nối theo “Trùng Hưng Thực Lục“ cho chúng ta đọc, cho hậu thế đọc.
Nhà Văn / Sử gia Cao Thế Dung, bình phẩm như sau (xin trích một phần):
CHIẾN THẮNG AN LỘC 1972 , là một tập tài liệu SỬ vô cùng quí giá, sống động. Đây cũng là nguồn Sử Liệu thật phong phú và THỰC, và là SỰ THỰC khi đem đối chiếu và so sánh với các tài liệu về trận đánh An Lộc 1972 hiện lưu trữ tại Trung Tâm Lịch Sử của Lục Quân Hoa Kỳ, và các tài liệu gốc khác.  
Về tính cách Trung Thực của trận chiến; Các bình luận gia Quân sự nhận xét trận chiến An Lộc năm 1972 còn ác liệt, kinh khủng hơn trận Điện Biên Phủ năm 1954. Trận chiến An Lộc đã đi vào Quân Sử Thế Giới, được xem như trận Verdun giữa quân đội Phát Xít Đức và quân đội Pháp, trận Stalingrad giữa Đức và Nga vào Đệ Nhất Thế Chiến (1914- 1918)
Đây là một trận đánh lẫy lừng, vang danh Thế Giới, mà hiện nay tại Trường Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp của Quân Đội Hoa Kỳ (Fort Leavenworth) và một số Trường Đại Học Quân Sự của các nước Tự Do trên Thế Giới được ghi chép vào chương trình giảng huấn, để cho các học viên nghiên cứu học hỏi.
Về việc Ấn loát và Dịch thuật ra Anh Ngữ: kể từ sau ngày phát hành ấn bản lần đầu vào ngày 29 tháng 03 năm 2006, chúng tôi rất trân quý nhận được trên 200 bức thư và điện thư, kể cả những “Tài liệu” rất quý giá của đủ mọi thành phần kể cả các thế hệ Trẻ, nhiều nhất là trong giới cựu chiến binh của QL/VNCH có trực tiếp tham chiến tại Chiến trường An Lộc vào năm 1972 để tiếp tục “tu chỉnh” lại từ đầu, thêm phần phong phú và xác thực hơn.
Theo lời cố vấn và ý kiến xây dựng của quý độc giả xa gần, thay vì in thành sách của ấn bản lần 2 sau khi tu chỉnh nên đổi ra phát hành bằng “CD” có cùng nội dung và đầy đủ chi tiết như quyển sách. Để tiện cho việc gửi biếu tặng cho những độc giả muốn có 1 hay nhiều đĩa CDs “Chiến Thắng An Lộc 1972”, chúng tôi ước mong nhận được sự bồi đáp từ nơi lòng hào hiệp của tất cả quý độc giả khắp năm châu sao cho đủ ấn phí CDs và bưu phí quốc nội / quốc ngoại + ấn hành quyển sử liệu này bằng Anh Ngữ. Nếu tài chánh quý vị ủng hộ còn dư, chúng tôi vẫn chuyển vào trương mục bất vụ lợi của An Lộc Foundation dùng để cứu trợ các thương phế binh có tham dự trận chiến An Lộc hiện còn đang sống tại các tỉnh miền NAM Việt Nam, kể cả các thương phế binh và cô nhi quả phụ thuộc lực lượng bán quân sự của Tiểu Khu Bình Long hiện đang sống lây lất tại các quận lỵ và thành phố An Lộc hiện nay.
Sự tiếp tay của quý vị, ít nhiều chúng tôi cũng trân quý đón nhận, đó là công đức chung của chúng ta.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về địa chỉ:
An Loc Foundation
c/o Đài Phát thanh Global SRBS-HD Radio
www.saigonhdradio.com or www.tuongvang.org
P.O Box 18104 Seattle, W.A 98118 USA
Email:

Điện thoại: (206) 722. 0231
Để kết luận Tâm Thư này, chúng tôi mượn đôi dòng trích trong tác phẩm “Chân Dung người lính VNCH” của nhà văn Nguyễn Thị Thảo An: “Hãy vinh danh người lính VNCH. Hãy gìn giữ và bảo vệ tinh thần của họ như gìn giữ ngọn lửa thiêng trong lòng dân tộc, thì dân tộc ta mới mong có được những truyền nhân xứng đáng với thế hệ tương lai”.
Trân trọng.
Đại diện Ban Biên Soạn – Nguyễn Ngọc Ánh

Bác sĩ/ Nhà Văn sử học Trần Đại Sỹ GIỚI THIỆU
Suốt chiều dài cuộc chiến Quốc - Cộng của Việt Nam (1954-1975), đã diễn ra không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ. Nhưng những trận đánh vào mùa HÈ năm 1972, được báo chí đặt cho cái tên MÙA HÈ ĐỎ LỬA, mới thực là những trận đánh rung chuyển đất nước.
Trong những trận vào thời gian Mùa Hè năm 1972, trận An Lộc nổi tiếng nhất. Trận An Lộc được nhiều văn gia, ký giả tường thuật dưới nhiều hình thức, nhiều khía cạnh khác nhau. Tiếc rằng những bài ký sự, tường thuật, biên khảo đó, dù rất có giá trị, vẫn còn chưa thể được gọi là một bộ Sử đầy đủ, trung thực. Cho đến nay, trận An Lộc đã theo thời gian của 34 năm (1972-2006) đi vào quá khứ. Những người chứng kiến, tham dự, lãnh đạo, chỉ huy, đã lần lượt ra đi như những vì sao ban mai biến mất. Trận chiến diễn ra như thế nào? Các vị Anh Hùng tại chiến trường An Lộc là ai? Những Chiến Sĩ can cường là ai? Hầu như giới trẻ Việt Nam, các nhà nghiên cứu ngoại quốc khó khăn hình dung ra cuộc chiến, khó khăn tìm ra một Sử Liệu chính xác và đầy đủ.
Trong thời gian nghỉ hè năm 2006 tại Tiểu Bang Texas Hoa Kỳ, tôi được người bạn thân hồi còn niên thiếu là Trung Tá Nguyễn Ngọc Ánh, hiện định cư tại Austin, Texas, cho đọc bản thảo tập Sử Liệu Chiến Thắng An Lộc 1972 của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Đây là một bộ Sử được soạn thảo bởi chính những vị Tư Lệnh chiến trường, những vị thiết kế trận đánh, những vị chỉ huy các cánh quân, dưới nhiều không gian và thời gian khác nhau như: Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, Chuẩn Tướng Mạch Văn Trường, Đại Tá Phan Văn Huấn, Trung Tá Nguyễn Ngọc Ánh, Thiếu Tá Ngô Xuân Vinh, Thiếu Tá Phạm Châu Tài, Thiếu Tá Nguyễn Sơn v.v…
Trong quá trình lịch sử Anh Hùng của Việt Nam từng có những Bộ Chiến Sử được viết sau trận đánh của chính người tham dự, nay vẫn còn lưu truyền:
 Vào thời Đông A (Trần), ba cuộc bình Mông, các Anh Hùng đã họp nhau soạn bộ “Trùng Hưng Thực Lục”, sách còn vẽ hình các Anh Hùng để tuyên dương Huân Công (1257-1285).
 Sau khi Vua Lê Thái Tổ quét sạch giặc Minh khỏi đất nước, Ngài đã ban Chiếu, chỉ thị soạn Bộ “Lam Sơn Thực Lục”, tường thuật cuộc Cách Mạng Áo Vải giành lại Độc Lập, nhất là thuật lại các trận đánh giữa Quân Dân Việt Nam và Quân Minh (1418-1428).
Sau 34 năm, Trận An Lộc được chép thành Sử, đầy đủ, trung thực, như một Bản Tuyên Dương các Chiến Sĩ đã nằm xuống trong trận đánh, đã ra đi sau trận đánh, và hiện vẫn còn tại thế. CHIẾN THẮNG AN LỘC 1972 xứng đáng là một tập Sử nối theo “Trùng Hưng Thực Lục“ cho chúng ta đọc, cho hậu thế đọc.
Austin, ngày 16 tháng 08 năm 2006
Yên Tử Cư Sĩ TRẦN ĐẠI SỸ

Nhà Văn / Sử Gia CAO THẾ DUNG giới thiệu:
Danh Dự QL/VNCH đã được phục hồi trong niềm hãnh diện chung.
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (QL/VNCH), và người Quân Nhân Miền Nam Tự Do chiến đấu dưới lá CỜ VÀNG đã, đang, và sẽ tiếp tục được phục hồi DANH DỰ. Tự phục hồi một cách công bằng, Lịch sử rất công bằng và công bằng là đạo đức của Lịch sử . Hơn 30 năm qua, đủ thời gian để lượng giá các biến cố, nhân vật và sự kiện Lịch sử “Một với một là hai” và “hai năm là mười”. Đó là giá trị của Lịch Sử, dù cho có bị che phủ, bóp méo, xuyên tạc, thì cuối cùng vẫn là sự kiện lịch sử (Historic Facts) Những sự kiện ấy cấu tạo thành dữ liệu (data).
Sử và Sử học là gì? Là “KHOA HỌC TÀI LIỆU”. Tôi không dùng chữ tư liệu mà người CSVN quen dùng lấy từ Bạch Thoại hiện đại (Trung Cộng). Tài liệu tức “documents” mà gọì là TƯ LIỆU theo Trung Cộng là dùng “ẩu” , nói theo Bạch Thoại là “khiên cưỡng”, khoảng hơn 300 chữ, như “quá tải” “bức xúc” “sự cố” “chất lượng”. Người CSVN đã “CHÔM” của Trung Cộng, phiên bản hóa, chẳng hạn như “xuất khẩu” “Nhập khẩu” “Hải Quan” , ngữ nghĩa không đúng. Phải dùng xuất cảng, nhập cảng, quan thuế mới chỉnh, (tiếng Pháp gọi là Propre). Tài liệu quý nhất của SỬ là tài liệu gốc (primary sources), còn gọi là “nguyên kiện” (Đài Loan gọi như thế). Tài liệu gốc, cũng là những nhân chứng sống, đã thực chứng ở hiện trường (field).
CHIẾN THẮNG AN LỘC 1972, là một tập tài liệu SỬ vô cùng quí giá, sống động. Đây cũng là nguồn Sử Liệu thật phong phú và THỰC, và là SỰ THỰC khi đem đối chiếu và so sánh với các tài liệu về trận đánh An Lộc 1972 hiện lưu trữ tại Trung Tâm Lịch Sử của Lục Quân Hoa Kỳ, và các tài liệu gốc khác.
Sách dầy 502 trang, trình bày công phu, trang trọng, là một trong dăm ba cuốn sách, ít lỗi nhất về bỏ dấu (dấu hỏi và dấu ngã). Do các cựu quân nhân viết, văn khúc chiết, rõ ràng, không mấy sai sót về văn phạm, cách chấm câu và văn thể. Điều nầy chứng tỏ các cựu quân nhân tham dự để hình thành “CHIẾN THẮNG AN LỘC” đã tỏ ra thận trọng và rất thận trọng trong ngòi bút của chính mình, với những sự thực do chính mình thuật lại .
AN LỘC 1972 là một “ĐIỆN BIÊN PHỦ” khác ở Miền Nam, không xa Saigòn như ĐBP quá xa Hànội (khoảng 450 km) .. (Hớn Quản An Lộc cách Saigòn khoảng 100 km, theo Quốc Lộ 13). Một nhà báo nhận xét và so sánh giữa Điện Biên Phủ 1954 và An Lộc 1972 cho rằng: “So sánh hai trận chiến qui mô có tầm vóc quốc tế giữa CSVN và Quân Đội Viễn Chinh Pháp năm 1954 tại Điện Biên Phủ, giữa Việt Nam Cộng Hoà và CSVN tại mặt trận An Lộc năm 1972. Nếu Điện Biên Phủ là niềm hãnh diện vô biên của Việt Cộng và Cộng Sản Quốc Tế, mặt trận An Lộc chính là niềm tủi nhục muôn đời của CSVN (LPĐ). Nhận định của nhà Báo Lê Phát Được thật tâm đắc và đúng sự thực. Tôi mở lại tập tài liệu về Điện Biên Phủ 1954, so với trận An Lộc 1972, quả thực An Lộc 1972 là một Điện Biên Phủ 1954, nhưng khủng khiếp hơn, dũng liệt và hào hùng hơn trong một hỏa ngục trần gian. Sử Gia Pháp Jacques de Launay đã sưu khảo công phu viết về hỏa ngục Điện Biên Phủ 1954, trên tạp chí Gương Lịch Sử (Miroir de L’Histoire, no: 218, Paris, Février 1968).
Chiến thắng An Lộc 1972, trang 14/ 421
Trận Điện Biên Phủ kéo dài từ ngày 13-03 đến 07-05-1954, chấm dứt lúc 18 giờ chiều. Quân Pháp thiệt hại 8195 người, trong đó có 5234 bị thương.Trận An Lộc bùng nổ vào 03 giờ sáng ngày 05-04-1972, với hàng ngàn quả đại pháo do Trung Đoàn Pháo 42D của Cộng quân bắn vào thị xã và các cứ điểm của Trung Đoàn 9/SĐ 5 BB. Sau đó Cộng quân tung vào mặt trận SĐ5/CSBV với xe tăng T.54 yểm trợ… Trận chiến đẫm máu kéo dài cho đến đỉnh VINH QUANG : Ngày 12-06-1972. Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù tái chiếm Đồi Đồng Long, cách thị xã 500 thước. Trung Úy Lê văn Lợi hãnh diện trèo lên đỉnh cao Đồng Long, cắm lá Quốc Kỳ nền Vàng Ba Sọc Đỏ. Trận chiến kết thúc với khải hoàn ca. Ngày 07-07-1972, là ngày TT Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Tư Lệnh QL/VNCH theo hiến định và Đại Tướng Cao văn Viên, cùng phái đoàn đáp xuống An Lộc. Và bây giờ An Lộc sau 93 ngày tử thủ đã được làm sống dậy, tái sinh thật hào hùng, với một tác phẩm thật tâm đắc, do nhóm quân nhân QL/VNCH tại Texas thực hiện. Đặc biệt do nhà mạnh thường quân, Ông Bà Nguyễn Quỳnh, chủ nhân Công Ty Seafood Enterprise Inc, ủng hộ ấn loát.
CHIẾN THẮNG AN LỘC, thật xứng đáng đặt trong tủ sách gia đình và Thư Viện Cộng Đồng.
Nói chung, CHIẾN THẮNG AN LỘC là một bản trường ca, một dòng tâm thanh bát ngát VINH DANH QL/VNCH, đưa lên ngang tầm Quốc Tế. Chẳng những vang bóng một thời mà vang bóng mãi mãi trong Quân Sử của đất nước Việt Nam mai sau.
Trân trọng ít dòng giới thiệu sơ khởi.
CAO THẾ DUNG
(Maryland, Hoa Kỳ)

TÂM TÌNH CỦA CỐ TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN MINH
Cựu Tư Lệnh Quân Ðoàn 3 /Quân Khu III
Tôi sống ẩn dật trên đất Mỹ đã trên 29 năm, tuổi đời đã gần 80, bỗng nhiên vào khoảng tháng 08 năm 2003 nhận được bức tâm thư của nhóm Anh Em Quân Nhân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà hiện cư ngụ tại Tiểu Bang Texas gửi cho tôi, để hỏi ý kiến về việc thực hiện cuốn sách “Trận Chiến Thắng An Lộc năm 1972”.
Đọc xong bức Tâm Thư, lòng tôi rất bồi hồi, tưởng nhớ lại những chuyện xảy ra xa xưa trong cuộc đời binh nghiệp của mình, nhất là Trận An Lộc, tinh thần và ký ức phấn chấn trở lại sau bao nhiêu năm tháng, ngỡ như mọi sự việc đã được vùi sâu tận cõi lòng của một con người đã sống lưu vong, tha hương từ lâu nay rồi.
Đọc nội dung bức Tâm Thư, cá nhân tôi rất cảm kích tinh thần bất vụ lợi, mang đầy ý nghĩa cao cả, hy sinh cho đại cuộc của nhóm Anh Em Quân Nhân tại Texas, với hoài bão là làm sáng tỏ Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc, nhất là cuộc chiến đấu kiên trì và oai hùng của tất cả Quân Dân Cán Chính Tỉnh Bình Long vào năm 1972, để lưu truyền lại cho các Thế Hệ con cháu mai sau.
Từ đó tôi vội moi trí nhớ, lục lại được một số giấy tờ và sách báo của những thông tin Việt, Pháp từ năm 1972 đã viết và khen ngợi những đơn vị thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà có tham dự trong trận chiến An Lộc, đã kiên trì và anh dũng đánh bại 4 Sư Đoàn quân Cộng Sản phương Bắc vào năm 1972 mà tôi còn lưu trữ, và liền gửi những tài liệu có liên quan đến Trận An Lộc cho người đại diện theo địa chỉ ghi trong Bức Tâm Thư, kèm theo đôi dòng ca ngợi và khuyến khích.
Tôi thành thật cám ơn tất cả các anh em đã hỏi ý kiến của tôi, và cầu chúc các Anh Em trong nhóm chủ trương biên tập vượt qua mọi trở ngại khó khăn, để đạt đến mục tiêu cuối cùng, đúng theo như ý nghĩa của Bức Tâm Thư, và mong rằng có nhiều Quân Nhân cũng như các Công Dân Việt Nam Cộng Hoà khác, những ai đã từng chiến đấu hay chứng kiến suốt 93 ngày đêm trong nội ngoại vi Tỉnh Bình Long, nên nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi đầy ý nghĩa chính đáng này của nhóm Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại Tiểu Bang Texas.
Chúc Anh Em Thành Công Trọn Vẹn.
N.Y. Ngày 25 Tháng 8 Năm 2003
Trung Tướng Nguyên Văn Minh
Cựu Tư Lệnh Quân Đoàn 3/Quân Khu III.


PHẦN I
Tổng lược các diễn biến và các trận thư hùng
giữa Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Bộ Đội Cộng Sản Bắc Việt Chiến thắng An Lộc 1972 19/ 421

CHƯƠNG 1
BỐI CẢNH MÙA HÈ ĐỎ LỬA
MÙA HÈ ĐỎ LỬA NĂM 1972, một mùa hè, thời gian dài như thế kỷ đối với người Dân Miền Nam Việt Nam, cũng như người Lính thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Mùa Hè Đỏ Lửa khởi đầu vào ngày 30 tháng 03 năm 1972, khi quân Cộng Sản Bắc Việt xua toàn bộ 14 Sư Đoàn quân chính quy và 25 Trung Đoàn địa phương diện địa, khoảng 230.000 quân Bộ Chiến, 1,200 chiến xa đủ loại, các Sư Đoàn đại pháo 130 ly, các giàn súng phóng hoả tiễn 107 và 122 ly, thêm loại súng phóng hoả tiễn cầm tay SA. 7 (do Nga Sô chế tạo) chia làm 3 mũi tấn công vào lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hoà, tại BA mặt trận: Quảng Trị (30 Tháng 03); Kontum (14 Tháng 04) và Bình Long, An Lộc (04 Tháng 04 Năm 1972). (1)
Kết cuộc, tại mặt trận BÌNH LONG AN LỘC, cũng như tại hai mặt trận QUẢNG TRỊ và KONTUM, quân Cộng Sản Bắc Việt đã bị Quân Dân Việt Nam Cộng Hoà anh dũng đánh lui toàn bộ. Địch quân đành phải chịu ngậm đắng nuốt cay rút lui. Riêng tại Mặt Trận An Lộc, địch để lại chiến trường hơn 2/3 nhân mạng thương vong, gần 80% chiến cụ nặng như các chiến xa T.54, PT.76, các chiến xa cơ động phòng không, các giàn đại bác hạng nặng 130 ly, các giàn súng phóng hoả tiễn 107 và 122 ly bị huỷ diệt. (xem Sơ đồ số 1) Chiến thắng An Lộc 1972 20/ 421 Chiến thắng An Lộc 1972 21/ 421

NGUỒN GỐC, ĐỊA LÝ, THỜI TIẾT TỈNH BÌNH LONG:
Tỉnh Bình Long cách Sài Gòn (Thủ Đô Nước Việt Nam Cộng Hoà) 98 cây số về phía Bắc. Tỉnh Bình Long trước đây là vùng rừng rậm, với nhiều cây rừng, như Thau Lau, Tre, cây Dầu, một số ít cây gỗ quý như cây Gõ, Cẩm Lai.
Vào thời kỳ Pháp thuộc, vùng đất này thuộc Tỉnh Bình Dương. Người Pháp đưa công nhân (Dân Phu) từ miền Bắc và miền Trung vào Nam, khẩn hoang phá rừng, thành lập Ba đồn điền trồng cây Cao Su tại các địa điểm: Lộc Ninh (sau này là Quận/Chi Khu Lộc Ninh), Hớn Quản (sau này là Quận Lỵ Châu Thành An Lộc của Tỉnh Bình Long), và Minh Thạnh (sau này là Quận/Chi Khu Chơn Thành).
Vào thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hoà, Tổng Thống Ngô Đình Diệm ban hành Sắc Lệnh số 143/NV ngày 22 tháng 10 năm 1956, thành lập Tỉnh Bình Long, gồm có 3 Quận: Lộc Ninh, An Lộc, Chơn Thành. Tỉnh Lỵ được đặt tại Quận Lỵ An Lộc (Quận Hớn Quản cũ của Tỉnh Bình Dương).

Ranh giới Tỉnh Bình Long: phía Bắc và Đông Bắc giáp với Quận Snoul, Tây Bắc giáp với vùng Lưỡi Câu thuộc Cambodia, phía Nam giáp Tỉnh Bình Dương (Thủ Dầu Một cũ), phía Đông giáp với Tỉnh Phước Long, phía Tây giáp với Tỉnh Tây Ninh. Diện tích đo được 2334 cây số vuông. Dân số toàn Tỉnh khoảng 65.000, (2/3 là người Kinh = Việt, 1/3 là người Thượng). Vào năm 1972, dân quy tụ về xung quanh các khu vực tại các đổn điền có trồng cây cao su, nhiều nhất là xung quanh Thị Xã An Lộc. 

Về địa thế Tỉnh Binh Long, ngoài những đồn điền trồng cây Cao Su, sâu ngút ngàn, xung quanh Thị Xã còn có vài ngọn đồi thoai thoải bao bọc như: Đồi 100 về Hướng Tây, Đồi Đồng Long về Hướng Bắc, Đồi Gió và Đồi 169 về phía Đông Nam. Cao điểm Phi Trường Quản Lợi về Hướng Đông. Đó là những cao thế địa hình có thể dùng làm các cứ điểm Quân Sự, rất thuận lợi cho việc phòng thủ và chế ngự Thị Xã An Lộc.

Hill 169 và Đồi Gió.
Đây là khu vực không ảnh của Tỉnh Bình Long bao gồm cả 3 Chi Khu: Lộc Ninh, An Lộc, Chơn Thành.
Mặt trận An Lộc chạy dài từ bắc xuống Nam. Từ Lộc Ninh qua An Lộc kéo xuống tới Chân Thành. Cùng lúc ấy việt cộng còn m những mặt trận khác dọc theo biên giới Miên, Việt để phân tán lực lượng cứu viện của Quân Lực VNCH. 


Quốc lộ 13 là trục giao thông huyết mạch (Độc Đạo), chạy dài từ Bắc xuống Nam, từ Quận Snoul (Cambodia), xuyên qua Quận Lộc Ninh (Việt Nam Cộng Hoà), Cầu Cần Lê, xuyên qua thị xã An Lộc đến Xa Cam, Tân Khai, Tàu Ô, Quận Chơn Thành, Tỉnh Bình Long, đến Lai Khê, xuyên qua Tỉnh Bình Dương, rồi đến Cầu Bình Lợi vào Thủ Đô Sài Gòn.
Trong thời chiến tranh Việt Nam, Quốc lộ 13 thường bị Việt Cộng đấp mô, đặt mìn, phá cầu, đôi khi Cộng quân tổ chức các cuộc phục kích, thường gây gián đoạn lưu thông.
Thời tiết Tỉnh Bình Long có tính cách “Biệt Cực” - ngày thì quá nóng, đêm thì rất lạnh, trung bình mỗi năm có đến 8 tháng Mưa (từ trung tuần tháng 4 đến tháng 11) mưa thường xuyên, có khi mưa từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau mới dứt hột; những tháng còn lại, sương mù phủ giăng đến gần 9 giờ sáng, mùa Đông độ lạnh còn tăng thêm nhiều, lá rừng cây cao su rụng hết, còn lại trơ trọi cành và thân cây, rất dễ quan sát, khi nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại còn bệnh sốt rét rừng đang hoành hành tại đây, thật là âm u, ảm đạm. Vì thế cho nên Bình Long được liệt kê là vùng nước độc so với các miền khác.
Tỉnh Bình Long là một Tỉnh nhỏ, nhưng về mặt “Chiến Thuật và Chiến lược” lại giữ một vai trò rất quan trọng, là yết hầu của Thủ Đô Sài Gòn (với Sông Bé, là hành lang xâm nhập bằng đường Thuỷ của quân Cộng Sản Bắc Việt từ đất Cambodia vào Chiến Khu “D” trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà; Quốc Lộ 13 là đường tiến sát CHÍNH cho chiến xa và bộ binh địch từ biên giới Việt - Cambodia, tiến công, thọc thẳng vào Sài Gòn). Nếu để mất Tỉnh Bình Long, kế đến Tỉnh Bình Dương, Thủ Đô Sài Gòn ắt sẽ lâm nguy. 

Vùng An Ninh Diện điạ của Sư Đoàn 5 Bộ Binh bao gồm Dầu Tiếng, Lai Khê, lưu vực Sông Bé đến tận biên giới Việt, Miên bao gồm vùng Lưỡi Câu.
ADA486941

No comments:

Post a Comment