Saturday, July 26, 2014

20090614 BienDongMauLe_4_ Hon Ngoc Vien Dong

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông.
Trong những bài viết trước về xâu chuỗi ngọc của TC đã không có phần đất nước Việt-Nam, ngoại trừ Hoàng Sa, Trường Sa, tuy nhiên những diễn tiến trên quê nhà trong những ngày gần đây cho thấy Việt-Nam đang ở trong tình trạng rất nguy ngập, đặc biệt là vùng Cao Nguyên Trung Phần cùng Biển Đông có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẩn còn đang trong vòng tranh chấp giửa các quốc gia vùng Đông Nam Á nói chung, giửa TC và Việt-Nam nói riêng, cho nên phần “Hòn Ngọc Viễn Đông” bao gồm những tài liệu liên quan sẽ được đề cập đến dưới đây.  
Không đầy một tháng qua mà đã có những tin làm chấn động tại quốc nội lẫn hải ngoại về việc TC tập trận củng như những dự định TC sẽ chiếm quần đảo Trường Sa từ tay Việt-Nam.

Liệu kế hoạch đánh chiếm Trường Sa của TC là có thật hay chỉ là một bản tin giựt gân “hỏa mù” trong quốc nội do bộ chính trị thái thú Hà-Nội tạo dựng nên qua bàn tay đạo diễn của tình báo Hoa Nam mà tổng cục 2 (hay Trung Cộng 2!) đang điều hành?
 20090826 TC Chiếm Trường Sa 
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=8695     bản tin kế hoạch chiếm Trường Sa của TC  
http://www.youtube.com/watch?v=HDzjK4X0xPU     video bằng Hán ngữ  
http://www.youtube.com/watch?v=FbHZFCQ8TG0    video bằng Việt ngữ 
http://www.youtube.com/watch?v=HNqRhOSEzRQ   video có bài hát “Công Đức Hùng Vương”, đây có phài là một đòn tâm lý hỏa mù của tình báo TC hay TC2?   
Đây là hình dạng đảo Chữ Thập (Cross reef) trên đó có những căn cứ của TC đã xây cũng như có cả căn cứ của Việt-Nam mà TC đã xâm chiếm trong năm 1988.  
Đảo Chữ Thập Cross reef  
China invaded Cross Reef 10° 0'43.45"N 113°50'40.24"E  

Những tài liệu vể việc hải quân TC tập trận tại Biển Đông  
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=8674     đảng CSVN đăng tin cuộc tập trận của TC  
Tại sao TC tập trận tại đảo Chữ Thập (Cross reef) mà không tập trận tại những đảo khác?  
Dưới đây là địa thế của đảo Chữ Thập đối diện với Cam Ranh tại Việt-Nam.   
Trấn giử đảo Chữ Thập là TC có thể kiểm soát vịnh Cam Ranh cùng thủy lộ vận chuyển tài nguyên thế giới trên Biển Đông.  
 Thái thú Hà Nội để cho lính TC đánh thế “quân đội nhân dân anh hùng” để tiến chiếm miền Nam 1975.  
Bản tin của Vietland.net cho biết lính TC đã đánh thế “quân đội nhân dân anh hùng” của thái thú Hà Nội trong cuộc chiến 1975.  
Trong những năm 1965-1969 đã có trên 360.000 TC trấn đóng tại Hà Nội, có cả những dàn SAM 7 tức HQ-2 (Hồng Quân 2 hay Hồng Kỳ 2) được chế biến từ V-75 của Nga Sô có tầm bắn từ 35-50km , để cho Hà Nội có đủ quân để tiến đánh miền Nam trong trận chiến “Tết Mậu Thân”.
Thật ra lính TC đã tham dự trận chiến tại Khe Sanh năm 1965 và tin nầy do một cưụ chiến binh Việt-Nam Cộng-Hoà đã từng tham dự trận địa Khe-Sanh kể lại (và có thể trong trận “Tết Mậu Thân 1968” có cả lính TC tham dự cho nên mới có chuyện tàn sát trên 8,000 ngàn đồng bào tại Huế?!)
Tuy không tìm được tài liệu chính xác về việc có lính TC tham gia chiến đấu thay thế “quân đội nhân dân anh hùng” tiến chiếm miền Nam 1975 nhưng trong tài liệu của TC đã xác nhận là 2 trung đoàn của lính TC đã tham dự chiến trận tại Việt-Nam trong thập niện 1960’s-1970’s dưới đây bằng anh ngữ, người viết xin để nguyên văn anh ngữ không dịch lại Việt ngữ.  

Chengdu Military Region (3/3)
14 Group Army (35201) Kunming
The 14th Army’s task in the 1950s were protect China’s broader of the Western Yunnan province. During the Vietnam War in the 1960s and 1970s, two of its engineering regiments went to Northern Vietnam to help the logistic needs of the North Vietnamese Army. It has been recorded these regiments engaged South Vietnamese Special Force on more then one occasion. The 14th earned a great deal of experience in jungle warfare during those years, and gain a nick name “Jungle Tiger” when its headquarter was moved to Kunming in 1968.

Theo tài liệu bằng Anh ngữ trên, hai trung đoàn lính TC tham chiến tại Việt-Nam trong những thập niên 1960’s-1970’s chính là những đơn vị của binh đoàn thứ 14th của TC tại Thành Đô trực thuộc Côn Minh tỉnh Vân Nam và đã từng đụng độ với “Lực Lượng Đặc Biệt” của Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà.
Như thế theo tình hình hiện nay cho thấy binh đoàn thứ 14th đã thật sự xâm nhập vào Việt-Nam dưới dạng thức công nhân viên các hảng xưỡng của TC đã tràn ngập tại nội địa Việt-Nam từ Bắc vào Nam
Video dưới đây là một trường hợp điển hình lính TC đã xâm nhập vào nội địa Việt-Nam dưới dạng thức công nhân đã đánh dân chúng Việt-Nam tại Thanh Hóa.
http://www.youtube.com/watch?v=yMqZr4u8yQ0     lính TC đánh dân VN tại Thanh Hoá 

13-6-2009 Sự căm phẫn từ Việt Nam trước nguy cơ mất nước
http://www.youtube.com/watch?v=l3dLvxu3i7w              

20090910 Thái thú Hà Nội quảng cáo cho TC

20090914 Thái thú Hà Nội cấm dùng từ ngử Hoàng Sa, Trường Sa

20090916 Hoàng, Trường Sa có còn là của Việt-Nam?

Bauxite Tây Nguyên Việt Nam - Cao nguyên Trung phần Việt Nam 
http://www.youtube.com/watch?v=mFblhV1u8XM     Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết thuyết trình về nguy hại của việc khai thác bauxite tại Cao Nguyên Trung Phần. 

Dưới đây là tài liệu bằng Anh ngữ cho thấy CSVN đã tuyên bố đầu hàng sau đợt đánh bomb cuối cùng của Hoa Kỳ năm 1973.
North Vietnamese surrendered 1973
http://www.youtube.com/watch?v=P1dCMqhls5o      bọn thái thú Hà Nội đã đầu hàng Mỹ từ năm 1973 trong đợt đánh bomb cuối cùng.
Việc làm dưới đây của thái thú Hà Nội chính là động lực đã giúp cho TC có cớ tiến chiếm Trường Sa, hay nói cách khác cho rõ hơn chính thái thú Hà-Nội đã làm theo lệnh của TC là đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc phần lãnh hải Việt-Nam ngày 8 tháng 05 năm 2009 nhưng bỏ trống quần đảo Trường Sa hoàn toàn cho Malaysia để TC có cớ tiến chiếm Trường Sa.
Trong trường hợp TC không tiến chiếm được Trướng Sa vì áp lực quốc tế, TC sẽ đi đêm với Malaysia để lấy cho bằng đươc quần đảo nầy và TC đã đi đêm với Malysia từ khi Mao trạch Đông còn sống. 
Malaysia là nước đầu tiên tại Đông Nam Á Châu nhìn nhận chính quyền của Mao tại lục địa Trung Hoa. 

Tun Abdul Razak Hussein with chairman Mao Zedong in Beijing. Tun Abdul Razak Hussein greeting Chinese premier Zhou Enlai. 
http://malaysiafinance.blogspot.com/2007_07_01_archive.html  Malaysia và TC hợp tác khai thác dầu. 
http://www.bernama.com/bernama/v5/newsgeneral.php?id=415237 liên hệ kinh tế giữa Malaysia và TC. 
 Từ đây cho thấy TC và nhóm khủng bố hồi giáo đã ít nhiều dính líu với nhau, ngay cả vấn đề hải tặc vùng biển Nam Phi Châu có thể có bàn tay TC dính vào và trong những ngày gần đây hải tặc lại xuất hiện trong vùng biển Đông!  

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm2009n_executivesummary.pdf  bản đồ 45 điểm Việt-Nam đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc bỏ trống Hoàng Sa cho TC. 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/mys_vnm2009excutivesummary.pdf  bản đồ “Jiont submission” của Việt-Nam và Malaysia bỏ trống Trường Sa. 

20090507 CacToaDoVNDeNapLHQ
45 điềm tọa độ của thái thú Hà-Nội đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc.

01 TTHN claimed 15° 4'1.66"N 115° 8'54.43"E
02-VC claimed 14°27'41.34"N 114°58'8.62"E
03-VC cliamed 14°27'27.88"N 114°58'4.72"E
04-VC claimed 14°26'30.18"N 114°57'46.93"E
05-VC claimed 14°25'32.77"N 114°57'28.16"E
06-VC claimed 14°24'35.67"N 114°57'8.41"E
07-VC claimed 14°23'38.90"N 114°56'47.69"E
08-VC claimed 14°22'42.47"N 114°56'26.00"E
09-VC claimed 14°21'46.41"N 114°56'3.36"E
10-VC claimed 14°20'50.72"N 114°55'39.76"E
11-VC claimed 14°19'55.42"N 114°55'15.22"E
12-VC claimed 14°19'0.52"N 114°54'49.74"E
13-VC claimed 14°18'6.05"N 114°54'23.33"E
14-VC claimed 14°17'12.01"N 114°53'55.99"E
15-VC claimed 14°16'18.42"N 114°53'27.74"E
16-VC claimed 14°15'25.30"N 114°52'58.58"E
17-VC claimed 14°14'32.66"N 114°52'28.53"E
18-VC claimed 14°13'40.51"N 114°51'57.58"E
19-VC claimed 14°12'48.87"N 114°51'25.75"E
20-VC claimed 13°40'2.57"N 114°31'35.16"E
21-VC claimed 12°58'18.08"N 114°16'22.30"E
22-VC cliamed 12°40'4.22"N 113°59'37.78"E
23-VC claimed 12°39'55.73"N 113°59'29.88"E
24-VC claimed 12°39'19.73"N 113°58'56.37"E
25-VC claimed 12°38'35.93"N 113°58'14.22"E
26-VC cliamed 12°37'52.83"N 113°57'31.34"E
27-VC claimed 12°37'10.43"N 113°56'47.73"E
28-VC claimed 12°36'28.74"N 113°56'3.42"E
29-VC claimed 12°35'47.79"N 113°55'18.41"E
30-VC claimed 12°35'7.58"N 113°54'32.71"E
31-VC claimed 12°34'28.11"N 113°53'46.34"E
32-VC claimed 12°33'49.41"N 113°52'59.31"E
33-VC claimed 12°33'11.49"N 113°52'11.64"E
34-VC claimed 12°32'34.34"N 113°51'23.33"E
35-VC claimed 12°31'57.99"N 113°50'34.41"E
36-VC claimed 12°31'22.44"N 113°49'44.88"E
37-VC claimed 12°30'47.71"N 113°48'54.75"E
38-VC claimed 12°30'13.80"N 113°48'4.05"E
39-VC claimed 12°29'40.72"N 113°47'12.78"E
40-VCclaimed 12°29'8.48"N 113°46'20.96"E
41-VC claimed 12°28'37.09"N 113°45'28.61"E
Bản đồ lãnh hải Malaysia lấn sâu vào lãnh hải Việt-Nam.
Mys = Malaysia
VC = Việt Cộng
Dưới đây là những đảo trong quần đảo Trướng Sa mà Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hoà đả từng trấn giử.
Những điểm đỏ có chữ VC là những tọa độ của thái thú Hà-Nội đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc đã bỏ trống hoàn toàn các đảo nầy cho Malaysia.
VC=Việt cộng.
VNCH=Việt-Nam Cộng-Hoà
VC CN=Việt cộng China
Mys_VN=Malaysia Việt-Nam.

53 VN CN claimed 7°27'0.75"N 111°33'60.00"E
54 VN CN claimed 8°23'0.75"N 112°30'0.75"E
55 VN CN claimed 8°44'0.42"N 113°16'0.25"E
56 VN CN claimed 8°33'0.92"N 113°39'0.00"E
57 VN CN claimed 8°24'42.00"N 113°52'0.42"E
58 VN CN claimed 8°24'0.43"N 113°52'0.42"E
59 VN CN claimed 8°23'0.75"N 114°19'0.83"E
60 VN CN claimed 8°30'0.25"N 114°29'0.17"E
Mys_VN=Malaysia Việt-Nam
VC CN=Việt Cộng China
Mys=Malaysia
VNCH=Việt-Nam Cộng-Hoà
Trong khu vực nầy đã trở thành “xôi đậu” TC, Việt-Nam. Malaysia, Philippeines lẫn lộn.
61 VN CN claimed 8°28'0.17"N 114°50'0.12"E
62 VN CN claimed 8°54'60.00"N 115°10'0.58"E
63 VC CN claimed 8°49'0.08"N 115° 8'0.75"E
64 VC CN claimed 8°19'0.92"N 115°54'0.08"E
66 VN CN claimed 7°40'0.00"N 116° 0'0.00"E.
Dưới đây là khu vực Biển Đông bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Quan sát kỷ bạn qúy độc giả sẽ thấy thái thú Hà Nội khi đệ nạp bản đồ lãnh hải cho Liên Hiệp Quốc đã bò trống hoàng toàn cả hai khu vực Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc TC và ngoại ban Malaysia và với hồ sơ đệ nạp như thế cùng với công hàm của Phạm Văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai năm 1958 sẽ khiến cho thái  thú Hà Nội không thể nào có cơ sở pháp lý trên bình diện Công Pháp Quốc Tế để đòi lại biển và đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

VN 'khó có thể nêu vấn đề hải đảo' tại Hội đồng Bảo an.Khu vực hải giới mà Hả Quân Việt-Nam Cộng-Hoà đã kiểm soát trước 1975.
VNCH = Việt-Nam Cộng-Hoà.Một khi tái thú Hà Nội đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc hồ sơ Biển Đông như thế là hoàn toàn bỏ trống khu vực Trương Sa dưới đây cho giặc chiếm.Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hoà đã kiểm soát hài giới gần tới hải gới Malaysia.Lại thêm một lần nửa thái thú Hà Nội lại thỏa thuận đi đêm với giặc phương bắc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt-Nam.
VN, TQ thảo luận về an ninh khu vực, quan hệ quân sự.
Chỉ giỡn chút thôi.
Nhưng có thể làm thiệt
Trong hai bài viết “Chỉ  Giỡn  Chút Thôi” và “Nhưng Có Thể Làm Thiệt” Việt Nhân đã có cho lên web không ảnh của một trại lính TC đang xây một đường hầm tại Nam Lào, dưới đây là không ảnh đó.
Đây là một dữ kiện cho thấy TC sẳn-sàng tiến chiếm Việt-Nam một khi hải quân TC đã chiếm được quần đảo Trường Sa khóa chặt Biển Đông.

 Tài liệu đã cho lên web.
SonHaNguyBien01_NguyCoTuBienDong_Web
SonHaNguyBien02_Web
SonHaNguyBien03_NguyCoTuHuongTay_Web
ThaiThuHayVietGianWeb
Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội
http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi.html

Một dữ kiện khác.

Trong bài viết “Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật” đã cho lên web ngày Chúa Nhật (Sunday, August 23, 2009) có cho lên không ảnh vùng Cao Nguyên Trung Phần phiá bên kia biên giới Lào có những phi đạn loại cơ động được chở trên những chiếc xe kéo loại 20 bánh có thể di chuyển bất cứ nơi đâu.

Tài liệu nầy cho thấy có thể TC xây “launch pads” tại vùng Cao Nguyen Trung Phần của Việt-Nam.


Nếu quan sát kỷ không ảnh sẽ cho chúng ta hình ảnh bóng các đầu phi đạn đối xứng với phi đạn thật sự đã được dựng đứng lên.

Liệu đây có thể là một khu phi đạn khác?
Phi đạn TC? 12° 6'46.88"N 106°53'12.41"E
12° 6'46.75"N 106°53'11.45"E
12° 6'46.56"N 106°53'12.09"E
12° 6'46.30"N 106°53'8.81"E
12° 6'45.53"N 106°53'8.19"E
12° 6'45.36"N 106°53'7.30"E
12° 6'45.19"N 106°53'6.85"E
12° 6'45.29"N 106°53'6.45"E
12° 6'45.31"N 106°53'6.16"E
12° 6'47.11"N 106°53'13.52"E
12° 6'47.23"N 106°53'13.80"E
12° 6'47.39"N 106°53'14.42"E
ới đây là khu vực Dak Nong – Cam Ranh nơi có phi đạn của TC được dàn ra bên kia biên giới của Campuchia đối diện với Hoàng Sa.
TC thuê 1 12°48'11.34"N 106°47'56.44"E
TC thuê 2 12°48'5.16"N 106°54'6.50"E
TC thuê 3 11°59'7.59"N 106°47'54.71"E
TC thuê 4 11°59'5.30"N 106°54'5.39"E
Vì là loại phi đạn cơ động cho nên không cần có những “launch pads” như những căn cứ phòng thủ khác có tính cách cố định với những dàn “tracking radars”.
Như thế những dàn phi đạn nầy sẽ được phối hợp với hệ thống GPS từ những vệ tinh của TC.
Củng xin giải thích thêm về những dàn phi đạn cần phải có “launch pads” là vì hệ thống “tracking radars” của phi đạn cần phải có khoảng không gian rộng lớn để dò tìm và điều khiển phi đạn theo đúng tầm bắn cùng đường đi của các phi đạn.
Ví dụ điển hình về những launch pads tại hai nơi Dangzhou=Đăng châu và West Xia=Tây Hạ.
 Tại Dangzhou có 5 launch pads với 5 dàn radar cho phi các đạn HQ-2.
Thông thường những dàn phóng “launch pads” có tính cách chiến lược phải được đặt ở các cao điểm trong những vùng núi non hay cao nguyên.
Cao Nguyên Trung Phần là vùng đất cao rất lý tưởng cho việc trang bị những hệ thống phòng thủ phi đạn có “launch pads” vì cần phải có những hệ thống “tracking radars” để điều khiển đạn đạo phòng thủ của loại medium range ballistic missiles (MRBM) để TC có thể bào vệ Hoàng Sa và Trường Sa một khi phải đối đầu với hải quân Hoa Kỳ.
Tại khu vực West Xia có 3 vùng: West Xia 01, West Xia02 và West Xia 03 có những phi đạn loại HQ-2 có launch pads và radar đi kèm, những điểm trắng tại khu lục giác chính là những hệ thống radar.
Radar dùng cho loại phi đạn HQ-2 là Fan Song hay Spoon Rest.
Một loại radar Fan Song.
Loại radar Knife rest.
Loại radar side net.
Một khi xây dựng “launch pads” tại Cao Nguyên Trung Phần chứng tỏ cho chúng ta thấy TC đã thôn tính vùng nầy và quyết định chiếm đóng.
Để tìm hiều xem đây là loại phi đạn nào trong không ảnh tại vùng đối diện Cao Nguyên Trung Phần Việt-Nam, thuộc tỉnh Kompong Cham? tầm cở ra sao? người viết đã lấy ba tọa độ như sau và dùng software của http://www.mapcrow.info/  để ước tính tầm đi của phi đạn để từ đó ta có thể xác định nó là loại phi đạn nào:
Vùng Kampong Cham của Campuchia (Cambodia)
11°59'25.28"N 105°27'55.73"E
Hai khu vực phi đạn của TC
12°11'17.44"N 106°52'49.76"E
12°11'19.27"N 106°52'50.14"E
12°11'18.48"N 106°52'47.78"E
Phi đạn TC
12° 6'46.88"N 106°53'12.41"E
12° 6'46.75"N 106°53'11.45"E
12° 6'46.56"N 106°53'12.09"E
12° 6'46.30"N 106°53'8.81"E
12° 6'45.53"N 106°53'8.19"E
12° 6'45.36"N 106°53'7.30"E
12° 6'45.19"N 106°53'6.85"E
12° 6'45.29"N 106°53'6.45"E
12° 6'45.31"N 106°53'6.16"E
12° 6'47.11"N 106°53'13.52"E
12° 6'47.23"N 106°53'13.80"E
12° 6'47.39"N 106°53'14.42"E
Khu vực thứ nhất: Kompong Cham cho tới Manila.Khu vực thứ hai: Từ Senmonorom tới Manila.
Phi trường Airbase gần Senromonorom của Campuchia
12°27'42.03"N 107°11'10.82"E
Khoảng cách dàn phi đạn của TC từ hai nơi xa nhất là Kompong Cham và gần nhất là Senmonorom.
Kompong Cham tới Manila = 1725.86 km.
Senmonorom tới Manila = 1534.10 km.
Những phi đạn tầm xa của TC là:
DF-21/21A (CSS-5) có tầm bắn 1,800 km, loại nầy là JL-1, loại SSBM được gắn trên những tiềm thủy đĩnh của Xia (092) đời thứ nhất hoặc thứ hai (094).
Loại nầy có thể bao vùng từ Kompong Cham cho tới Manila.
Loại DF 31 A nầy có tầm bắn xa nhất 11,200 km, loại chiến lược mới nhất của TC.
DongFeng 31A (CSS-9) Intercontinental Ballistic Missile.Khu vực thứ ba: từ Côn Minh cho tới Manila.
Guangzhou tới Kuala Lumpur, Malaysia.Như thế với khả năng của DF-21 được đặt tại Cao Nguyên Trung Phần, TC có thể bao vùng luôn cả Thái Lan lẫn Kuala Lumpur của Malaysia và nếu đặt những phi đạn nầy tại mũi Cà Mau có nghĩa là TC kiểm soát cả Ấn Độ Dương.
Dưới đây là loại phi đạn tầm trung (Medium Range Ballistic Missile = MRBM) DF- 4 cùng khả năng 4,760 km = 2,950 mi của phi đạn có thể bao vùng từ Côn Minh cho tới Kuala Lumpur của Malaysia.
DF-4 (CSS-3) Dong Feng 4
Intermediate range ballistic missile. IOC: 1981. Country: China. Status: Retired 2005?. Department of Defence Designation: CSS-3. Popular Name: Dong-Feng 4.
Development of the DF-4 began in 1964 with the objective of fielding a ballistic missile capable of hitting Guam. The technical solution was to add a second stage to the DF-3 IRBM.
The two stage vehicle consisting of 1 x DF3-YF2A + 1 x DF4-YF3. It would form the basis of the CZ-1 satellite launch vehicle.
Manufacturer: CALT. Launches: 1.First Launch Date: 1970-01-30. Last Launch Date: 1970-01-30. Launch data is: incomplete. Apogee: 500 km (310 mi). Liftoff Thrust: 1,224.000 kN (275,166 lbf). Total Mass: 82,000 kg (180,000 lb). Core Diameter: 2.25 m (7.38 ft). Total Length: 28.05 m (92.02 ft). Span: 2.74 m (8.98 ft). Standard warhead mass: 2,190 kg (4,820 lb).Maximum range: 4,760 km (2,950 mi). Number Standard Warheads: 1. Standard warhead yield: 3,300 KT. Standard warhead CEP: 1.19 km (0.73 mi). Boost Propulsion: Storable liquid rocket, Nitric acid/UDMH. Guidance: Inertial. Total Number Built: 10.
  • Stage1: 1 x CZ-YF-2. Gross Mass: 64,100 kg (141,300 lb). Empty Mass: 4,100 kg (9,000 lb). Motor: 4 x YF-2A. Thrust (vac): 1,224.575 kN (275,295 lbf). Isp: 268 sec.Burn time: 130 sec. Length: 17.84 m (58.53 ft). Diameter: 2.25 m (7.38 ft). Propellants: Nitric acid/UDMH.
Stage2: 1 x CZ-1-2. Gross Mass: 15,000 kg (33,000 lb). Empty Mass: 2,700 kg (5,900 lb). Motor: 1 x YF-2A. Thrust (vac): 306.143 kN (68,824 lbf). Isp: 275 sec. Burn time: 110 sec. Length: 5.35 m (17.55 ft). Diameter: 2.25 m (7.38 ft). Propellants: Nitric acid/UDMH.

Dong Feng 4 được đặt trên xe vận tải kéo đi bất cứ nơi đâu.
Nếu so sánh hình nầy với không ảnh bên trên sẽ cho chúng ta thấy rất rõ không ảnh trên phải là những phi đạn đã được chuẩn bị sẳn sàng để bắn đi.
Tầm bắn tổng kết ba loại phi đạn trên, đây là loại phi đạn được trang bị theo hệ thống Transporter-Erector-Launcher (TEL)
DF-21/21A CSS-5 è1,800 km
DF-4 CSS-3 è 4,750 km
DF-31/31A CSS-9 è11,200 km
http://www.youtube.com/watch?v=dP21WKxwjVE Chinese PLA Second Artillery Corps video
DF-4 CSS-3 Transporter-Erector-Launcher (TEL).
Khu vực TC thử phi đạn DF-4 CSS-3.
Khu vực phi đạn nầy gần biên giới Việt-Nam và vùng Mông Tự tại Vân Nam.

Jianshui [Ching-yu] - 408 Brigade
23°37'N 102°49'E

DF-21 / CSS-5

TC đã dàn dàn sẳn những phi đạn nhắm vào các mục tiêu tại Hoàng Sa, Trường Sa, Việt-Nam, Philippines (New Chinese missiles target all of East Asia)
Khu vực đường hầm đang xây.


Đây có thể chính là những phi đạn trá hình của TC.Quan sát kỷ những không ảnh thấy rõ ràng đây là những trại binh sát bên biêngiới Việt-Nam trong vùng đất của Lào.
Khu vực 1, bản doanh hay còn gọi là bộ chỉ huy.Khu vực 2 rõ ràng cho thấy chính là những doanh trại của lính.Khu vực thứ 3 củng là doanh trại lính.Xưởng lọc dầu hay xưởng hoá chất.Khu vực khác gần đó với những xe vận tải hạng nặng với tổng cộng là 32 chiếc.
Nếu đây là những phi đạn trá hình thì khu vực Đông Dương và Việt-Nam sẽ mang thảm họa.Dưới đây là một căn cứ khác với những xe “vận tải” đã đề cập đến phần trên.Những khu vực trên nằm đối diện với Vinh, Hà Tỉnh.Kho dầu vùng hạ Lào nằm đối diện với Đồng Hới.Phi trường đang xây nằm đối diện với Đông Hà, Cam Lộ.Hai khu vực trên nằm trong khoảng giửa Đồng Hới, Đông Hà.Đây là bản đồ phi đạn phòng thủ của TC trước khi chiếm Cao Nguyên Trung Phần Việt-Nam, sau khi chiếm Việt –Nam hàng rào phòng thủ nầy sẽ biến dạng ngay một khi bọn chúng xây những launch pads cho phi đạn trên Cao Nguyên Trung Phần. Có nghĩa là đại họa cho cả dân tộc Việt-Nam.

Hệ thống phi đạn nguyên tử của TC đang đe dọa thế giới.
Hàng rào phòng thủ của “con trời” tộc Hán với lãnh hải mới đã được vẽ sẳn.
Tài liệu
20090724 TC LanLuot GS Tran Van Doan
20090601 VN UngPho TC GS Nguyen Manh Hung     
20090423 NguyCoTC Ta Van Tai
Genocide of Chinese Communist Party in East Turkistan.
http://www.youtube.com/watch?v=s6MJLRcTDFA     TC tàn sát dân tộc Uighur tại vùng đất East Turkistan
TC đang phô trương thanh thế trong ngày quốc khánh tới đây
No comments:

Post a Comment