Saturday, July 12, 2014

20140706 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách Nào P05

20140706 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách Nào P05

Vào ngày 12 tháng 11 năm 1982 giặc Ba đình đã đệ nạp hồ sơ về toạ độ của bờ biển Việt Nam mà thế giới gọi là Straight Baselines bao gồm 11 toạ độ tính từ biên giới biển Việt Nam và Cambodge cho tới đảo Cồn Cỏ nhưng đã bỏ trống hoàn toàn vùng bờ biển từ Đảo Cồn Cỏ cho tới cửa Sông Bắc Luân.

VN claimed Straight Baseline on 12/11/1982
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/VNM_1982_Statement.pdf
Khi giặc Ba đình bỏ trống vùng nầy tức là bỏ trống hoàn toàn vùng Vịnh Hạ Long cùng Đảo Bạch Long Vỹ. Chính vì sự bỏ trống nầy là cái cớ để cho rợ Hán trấn áp, đánh đập ngư dân Việt trong lảnh hải Việt Nam tại Vịnh Bắc Phần củng như tạo cơ hội cho chúng chiếm lấy Đảo Bạch Long Vỹ vì sau khi xé toạt hiệp ước Thiên Tân giữa nhà Thanh và Pháp từ năm 1887, giặc Ba đình đã ký với rợ Hán hiệp ước Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000 để chia Vịnh Bắc Bộ theo ý muốn của rợ Hán.

Trong năm 1996 rợ Hán đã đệ nạp đường hải giới và đảo Hải Nam trong khu vực bản hải đồ mà Hoa kỳ đã thiết kế cho rợ Hán từ thập niên 1950s. Qua điều nầy cho thấy cho đến thời điểm nầy 1996 rợ Hán vần chưa có dám tự tung tự tác trong khu vực lãnh hải Hoàng Sa và vịnh Bắc Phần nhưng sau khi hiệp ước vịnh Bắc Phần đã đi vào hiệu lực bọn chúng bắt đầu tiến hành đệ nạp khu vực quần đảo Hoàng Sa chỉ vì hiệp ước đánh cá chung trong vịnh Bắc Bộ, chiếm 2/3 vịnh, cùng với việc bỏ trống  vùng biển từ đảo Cồn Cỏ cho tới cửa Sông Bắc Luân đã khiến bọn chúng tự tung tự tác qua việc dàn khoan dầu HD 981.

Từ bản đệ nạp quần đảo Hoàng Sa rợ Hán tạo thành một vành đai phòng thủ tại quần đảo Hoàng Sa để khóa chặt cửa vịnh Bắc Bộ bằng những dàn khoan dầu tại đây và như thế rợ Hán đã làm chủ Vịnh Bắc Bộ và tiến hành những kế hoạch tiến xuống Biển Đông theo ý chúng đã định
Hà Nội hoàn toàn bị cô lập. Đây là kế hoạch giặc Ba đình đã phối hợp với rợ Hán đề thực hiện việc nầy. Vấn đề va chạm, đụng tàu tại dàn khoan HD 981 chỉ là màn rối giửa rợ Hán và giặc Ba đình, ngay cả chuyện rợ Hán dàn quân dọc theo biên giới Việt củng chỉ là kế hoạch của cả hai.
Ngày 08 tháng 09 năm 1951 đại diện Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hoà là ông Trần Văn Hửu cùng phái đoàn đang họp tại San Francisco Peace Treaty để giải quyết vấn đề chủ quyền lảnh thổ, lảnh hải cuả nước Việt Nam sau chiến tranh đệ nhị thế chiến do Nhật gây ra.  
Trên trang 140 và 145 trong tài liệu dưới đây có cả tên và chử ký của bốn người đại diện phái đoàn Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà là các ông: Trần Văn Hửu, T. Vinh, D. Thanh, Bửu Kính. 

San Francisco Peace Treaty
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20136/volume-136-I-1832-English.pdf

Trong lúc phái đoàn do ông Trần Văn Hửu hướng dẩn tại cuộc họp San Francisco đang cố gắng bảo vệ lãnh hải bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì phái đoàn giặc Ba đình gồm Ung Văn Khiêm, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn đang tìm cách chia đôi đất nước tại vỹ tuyến 17, lấy con Sông Bến Hải làm ranh giới hai miền Nam Bắc theo ý định của rợ Hán, Nga, Hoa Kỳ, Anh, Pháp.
Cho đến hôm nay vì không chống đở nổi dàn khoan HD-981 của rợ Hán nên giặc Ba đình đã đưa việc làm bảo vệ lãnh hải của phái đoàn Trần Văn Hửu tại San Francisco ngày 08 tháng 09 năm 1951 ra Liên Hiệp Quốc, trước là đề chống đạn HD 981 và bảo vệ đảng sau là nhằm mục đích cướp công của đại diện chánh phủ Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà. 
Nếu ai không hiểu giai đoạn lịch sử nầy sẽ bị chúng đánh lừa và nghỉ rằng đây là công của bọn giặc Ba đình như tài liệu bọn chúng đệ nạp Liên Hiệp Quốc ngày 08 tháng 07 năm 2014 mới đây để phản đối những dàn khoan của rợ Hán.
   
Vietnam’s stance on Hoang Sa Archipelago sent to the UN-VietNamNet Bridge.

Vietnam’s unchangeable sovereignty over Hoang Sa archipelago
Friday, July 11, 2014 16:43:18 PM

Vietnam’s stance on Hoang Sa Archipelago sent to the UN
Last update 08:00 | 10/07/2014
http://english.vietnamnet.vn/fms/special-reports/107053/vietnam-s-stance-on-hoang-sa-archipelago-sent-to-the-un.html
Tài liệu nghiên cứu về Straight Baselines.
http://www.heritage.org/research/reports/2014/04/a-national-strategy-for-the-south-china-sea 


ChinaClaims
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/chn_2009re_vnm.pdf

ANationalStrategyfortheSouthChinaSea
Steven Groves and Dean Cheng

The Law of The Sea Baselines

Tọa độ Đảo Bạch Long Vỹ.
20.133313,107.723694
BachLongVy- 20° 7'59.28"N 107°43'40.41"E

Còn tiếp.

No comments:

Post a Comment