Friday, July 4, 2014

20140630 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách Nào P04

20140630 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách Nào P04

20140629 Các tọa độ Vịnh Bắc Bộ
Tọa độ bản đồ đất Việt đã bị rợ Hán chiếm và Hoa Kỳ đã thiết lập thập niên 1950s chính là đảo Hải Nam.

DatMat12-21° 0'0.00"N 108° 0'0.00"E
DatMat13-21° 0'0.00"N 109°29'60.00"E
DatMat14-20° 0'0.00"N 109°29'60.00"E
DatMat15-20° 0'0.00"N 108° 0'0.00"E
DatMat16-18° 0'0.00"N 108° 0'0.00"E
DatMat17-18° 0'0.00"N 111° 0'0.00"E

Tọa độ bản đồ đất Việt năm 1801
1801 01-21°46'34.81"N 108°39'45.66"E
1801 02-22°28'37.40"N 109°30'35.64"E
1801 03-22°26'58.59"N 109° 4'49.20"E
1801 04-22° 6'5.01"N 107°47'51.33"E
1801 05-21°45'23.12"N 107°10'53.85"E

7 Tọa độ của khu đánh cá cho tàu nhỏ tại cửa Sông Bắc Luân. Có bao nhiêu tàu đánh cá nhỏ của ngư dân Việt vào được khu vực nầy để đánh cá?
dcn1-21°28'12.50"N 108° 6'43.00"E
dcn2-21°25'40.70"N 108° 2'46.10"E
dcn3-21°17'52.10"N 108° 4'30.30"E
dcn4-21°18'29.00"N 108° 7'39.00"E
dcn5-21°19'5.70"N 108°10'47.80"E
dcn6-21°25'41.70"N 108° 9'20.00"E
dcn7-21°28'12.50"N 108° 6'43.00"E

16 Toạ độ của khu đánh cá chung trong Vịnh Bắc Bộ. Bao nhiêu tàu ngư dân Việt có thể vào đây để đánh cá chung với bọn rợ Hán?
dc1-17°23'38.00"N 107°34'43.00"E
dc2-18° 9'20.00"N 108°20'18.00"E
dc3-18°44'25.00"N 107°41'51.00"E
dc4-19° 8'9.00"N107°41'51.00"E
dc5-19°42'60.00"N 108°20'30.00"E
dc6-20° 0'0.00"N 108°42'32.00"E
dc7-20° 0'0.00"N107°57'42.00"E
dc8-19°52'34.00"N 107°57'42.00"E
dc9-19°52'34.00"N 107°29'0.00"E
dc10-20° 0'0.00"N 107° 29'0"E
dc11-20° 0'0.00"N 107° 7'41.00"E
dc12-19°33'7.00"N 106°37'17.00"E
dc13-18°40'0.00"N 106°37'17.00"E
dc14-18°18'58.00"N 106°53'8.00"E
dc15-18° 0'0.00"N 107° 1'55.00"E
dc16-17°23'38.00"N 107°34'43.00"E

21 Tọa độ hải giới Vịnh Bắc Bộ mà giặc Ba đình đã dâng cho rợ Hán sau khi tự xé toạt công ước Thiên Tân 1885-1887 giửa Pháp và nhà Thanh để nhượng 2/3 lảnh hải cho rợ Hán.
01-21°28'12.50"N 108° 6'4.30"E
02-21°28'1.70"N 108° 6'1.60"E
03-21°27'50.10"N 108° 5'57.70"E
04-21°27'39.50"N 108° 5'51.50"E
05-21°27'28.20"N 108° 5'39.09"E
06-21°27'23.10"N 108° 5'38.80"E
07-21°27'8.20"N 108° 5'43.70"E
08-21°16'32.00"N 108° 8'5.00"E
09-21°12'35.00"N 108°12'31.00"E
10-20°24'5.00"N 108°22'45.00"E
11-19°57'33.00"N 107°55'47.00"E
12-19°39'33.00"N 107°31'40.00"E
13-19°25'26.00"N 107°20'60.00"E
14-19°25'26.00"N 107°12'43.00"E
15-19°16'4.00"N 107°11'23.00"E
16-19°12'55.00"N 107° 9'34.00"E
17-18°42'52.00"N 107° 9'34.00"E
18-18°13'49.00"N 107°33'60.00"E
19-18° 7'8.00"N 107°37'34.00"E
20-18° 4'13.00"N 107°39'9.00"E
21-17°47'0.00"N 107°58'0.00"E

Trong năm 2009 khi vẩn còn là thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc, giặc Ba đình đã đệ nạp 66 tọa độ "trời ơi, đất hởi!" trong thềm lục địa thuộc hải giới Việt Nam, tạo cơ hội cho rợ Hán bắt tay với Malaysia để chiếm cứ quần đảo Trường Sa rồi chia chác tài nguyên biển Việt Nam với nhau.
01-15° 4'1.66"N 115° 8'54.43"E
02-14°27'41.34"N 114°58'8.62"E
03-14°27'27.88"N 114°58'4.72"E
04-14°26'30.00"N 114°57'46.93"E
05-14°25'32.77"N 114°57'28.16"E
06-14°24'35.67"N 114°57'8.41"E
07-14°23'15.47"N 114°56'47.69"E
08-14°22'42.47"N 114°56'26.00"E
09-14°21'46.41"N 114°56'3.36"E
10-14°20'50.72"N 114°55'39.76"E
11-14°19'55.42"N 114°55'15.22"E
12-14°19'0.52"N 114°54'49.74"E
13-14°18'6.05"N 114°54'23.33"E
14-14°17'12.01"N 114°53'55.99"E
15-14°16'18.42"N 114°53'27.74"E
16-14°15'25.30"N 114°52'58.58"E
17-14°14'32.66"N 114°52'27.87"E
18-14°13'40.51"N 114°51'57.58"E
19-14°12'48.87"N 114°51'25.75"E
20-13°40'2.57"N 114°31'35.16"E
21-12°58'18.08"N 114°16'22.30"E
22-12°40'4.22"N 113°59'37.78"E
23-12°39'55.73"N 113°59'29.88"E
24-12°39'19.73"N 113°58'56.37"E
25-12°38'35.93"N 113°58'14.22"E
26-12°37'52.83"N 113°57'31.34"E
27-12°37'10.43"N 113°56'47.73"E
28-12°36'28.74"N 113°56'3.42"E
29-12°35'47.79"N 113°55'18.41"E
30-12°35'7.58"N 113°54'32.71"E
31-12°34'28.11"N 113°53'46.34"E
32-12°33'49.41"N 113°52'59.31"E
33-12°33'11.49"N 113°52'11.64"E
34-12°32'34.34"N 113°51'23.33"E
35-12°31'57.99"N 113°50'34.41"E
36-12°31'22.44"N 113°49'44.88"E
37-12°30'47.71"N 113°48'54.75"E
38-12°30'13.80"N 113°48'4.05"E
38-12°30'13.80"N 113°48'4.05"E
40-12°29'8.48"N 113°46'20.96"E
41-12°28'37.09"N 113°45'28.61"E
53-8°27'0.75"N 111°33'60.00"E
54-8°23'0.75"N 112°30'0.75"E
55-8°44'0.42"N 113°16'0.25"E
56-8°33'0.92"N 113°39'0.00"E
57-8°24'42.00"N 113°52'0.42"E
58-8°24'0.43"N 113°52'0.42"E
59-8°23'0.75"N 114°19'0.83"E
60-8°30'0.25"N 114°29'0.17"E
61-8°28'0.17"N 114°50'0.12"E
62-8°54'0.00"N 115°10'0.58"E
63-8°49'0.08"N 115° 8'0.75"E
64-8°19'0.92"N 115°54'0.08"E
66-7°39'60.00"N 116° 0'0.00"E

Đây là ba tọa độ của hai dàn khoan dầu của rợ Hán trong lảnh hải Hoàng Sa Việt Nam. Trong tương lai bọn chúng sẽ đưa thêm nhiều dàn khoan xuống nửa để biến thành khu vực bất khả xâm phạm của chúng.
HD981-050214
 15°29'58.00"N 111°12'1.00"E
HD981-052914
 15°33'22.00"N 112°34'36.00"E
CN2OilRig06182014
 17°14'1.00"N 109°30'6.00"E

Cố Thủ Tướng Nguyễn Bán Cẩn trước khi chết đã đại diện cho đồng bào miền Nam Việt Nam đệ nạp thềm lục địa hải giới vào ngày 18/05/2009 với Liên Hiệp Quốc (trong khi giặc Ba đình vẩn còn là thành viên thường trực trong năm 2009) mà Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã thực thi quyền sở hửu chủ quyền hải giới trên thềm lục địa của mình khi còn quyền tài phán dưới hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà.
A - 17° 0'0.00"N 107°14'0.00"E
A1 - 17° 0'0.00"N 108°17'60.00"E
A2 - 17° 0'0.00"N 109°20'60.00"E
A3 - 17° 0'0.00"N 110°24'0.00"E
A4 - 17° 0'0.00"N 111°26'60.00"E
A5 - 17° 0'0.00"N 112°30'0.00"E
B - 17° 0'0.00"N 113°16'60.00"E
B1 - 16°26'0.00"N 114° 8'0.00"E
B2 - 15°52'0.00"N 114°59'60.00"E
C - 15°44'60.00"N 115° 9'0.00"E
C1 - 14°46'0.00"N 115°14'60.00"E
C2 - 13°47'0.00"N 115°20'60.00"E
C3 - 12°46'60.00"N 115°26'0.00"E
D - 12°32'0.00"N 115°28'0.00"E
D1 - 11°33'0.00"N 115°19'60.00"E
D2 - 10°33'60.00"N 115°12'0.00"E
D3 -  9°34'0.00"N 115° 3'60.00"E
E -  9° 0'0.00"N 114°59'60.00"E
E1 -  8°18'0.00"N114°15'60.00"E
E2 -  7°36'0.00"N 113°31'60.00"E
E3 -  6°55'0.00"N 112°48'0.00"E
F -  6°47'60.00"N 112°40'0.00"E
F1 -  6°40'0.00"N 111°39'60.00"E
F2 -  6°32'0.00"N 111°41'0.00"E
G -   6°25'0.00"N 110° 0'0.00"E
G1 -  6° 1'60.00"N 109° 3'60.00"E
G2 -  5°39'0.00"N 108° 8'0.00"E
H -  5°17'60.00"N 107°20'0.00"E
H1 -  5°45'0.00"N 106°26'0.00"E
H2 -  6°12'0.00"N 105°32'60.00"E
H3 -  6°39'0.00"N 104°40'0.00"E
I -  6°46'60.00"N 104°26'0.00"E
I1 -  7°18'60.00"N 103°39'0.00"E
J -  7°46'60.00"N 103° 0'0.00"E
J1 -  8°26'60.00"N 102°16'60.00"E
K -  8°39'60.00"N 102° 3'60.00"E
K1 -  9°16'0.00"N 102°51'60.00"E
K2 -  9°50'60.00"N 103°40'0.00"E
L - 10° 4'0.00"N 103°53'0.00"E
M - 10°20'0.00"N 103°44'60.00"E
N - 10°30'0.00"N 103°58'0.00"E
O - 10°20'60.00"N 104°12'0.00"E
P - 10°24'60.00"N 104°26'0.00"E

Bằng chứng Sùng Tả là đất Việt dưới đây.
Tượng trống Đồng tại Sùng Tả.
Photo taken in Ningming, Chongzuo, Guangxi, China
This photo was taken indoors
21° 56' 34.97" N  107° 29' 24.84" E

Dưới đây là tài liệu nghiên cứu thêm:
SUBMISSION TO THE COMMISSION ON THE LIMITS OF THE CONTINENTAL SHELF
PURSUANT TO ARTICLE 76, PARAGRAPH 8 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
PARTIAL SUBMISSION IN RESPECT OF VIETNAM’S EXTENDED CONTINENTAL SHELF: NORTH AREA (VNM-N)


IMPLICATIONS OF THE SUBMISSION OF CLAIMS FOR
EXTENDED CONTINENTAL SHELF IN THE SOUTH CHINA SEA
January 21, 2013
Ana Placida D. Espina
Ritsumeikan Asia Pacific University
Corresponding author: Ana Placida D. Espina


Vietnam’s Position on the Sovereignty over the Paracels & the Spratlys: Its Maritime Claims

1996 China claimed

20001225 ChinaVietNam EEZ Beibu Bay


Declaration of the Government of the People's Republic of China
on the baselines of the territorial sea, 15 May 1996


EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND CONTINENTAL SHELF AC21 ToaDo

Submission by the Socialist Republic of VietNam
EXPLORING THE EXTENDED CONTINENTAL SHELF

Securing the Resources of the Deep: Dividing and Governing the Extended Continental Shelf

Continental Shelf The Last Maritime Zone

The South China Sea in focus

Commission on the Limits of the Continental Shelf

21 ToaDoVinhBacBo


VNPhaiDoanThuongTruc 2009
VN EEZ

VNStraightBaseline

VNWithChina

1996 ChinaClaims
ChinaClaims

VNMalaysia

Còn tiếp

No comments:

Post a Comment