Sunday, June 17, 2018

20181617 Bản tin Biển Đông

20180617 VC Sold Van Don 20161209
Đây là bằng chứng lũ chồn hôi giặc hồ "bán" nước qua văn bản "cho thuê đất đặc khu 99 năm" 

12 bln USD needed to build special economic zone in northern Vietnam
Khu vực Vân đồn và vịnh Hạ Long đã được lũ chồn hôi giặc hồ cho phép tàn phá theo luật đặc khu Vân Đồn.
Những bức không ành kết tiếp sẽ cho mọi người thấy rõ kế hoạch tàn phá đất Việt của rợ hán cùng những tiếp tay của lũ chồn hôi giặc hồ.
Chúng tôi sẽ không phê bình thêm mà để cho mọi người tự nhận định.


No comments:

Post a Comment