Tuesday, June 12, 2018

20180612 Đảo Phú Quốc Thế Chiến Lược Đông Nam Á.

 20180612 Đảo Phú Quốc Thế Chiến Lược Đông Nam Á.
Rợ hán đã lên kế hoạch đầu tư vào kênh đào Kra tại Thái Lan. 
Để bảo vệ đường thủy lộ nầy rợ hán sẽ lấy đảo Phú Quốc bằng mọi giá. Có nghiã là tất cả những lực lượng hải quân, không quân, phi đạn di động cuả rợ hán sẽ dồn xuống miền Nam nước Việt và một khi có chiến tranh xảy ra, đất Việt sẽ tan hoang điêu tàn không còn một người dân Việt nào sống sót. Rợ hán sẽ phối hợp với những lực lượng tại các đảo Trường Sa khóa chặt thủy lộ nầy. Hảy xem những tài liệu từ nguyên bản Anh ngữ sẽ hiểu rỏ vấn đề. Còn nhớ vấn đề đường hầm Madagui không?
 
20180612 China Builds Canal Kra
The Thai Canal – cutting through the project’s hype
THE KRA CANAL PROJECT
Proposed Kra Canal not current government project: Thailand
The Geopolitics of the Kra Canal      
Thailand’s Kra phoenix rises again
https://www.todayonline.com/world/thailans-kra-phoenix-rises-again

No comments:

Post a Comment