Friday, January 25, 2013

20130126 Bài 3 Chiến Trường Của Bảo Đòn Phủ Đầu 0620130126 Bài 3 Chiến Trường Của Bảo Đòn Phủ Đầu 06

Mới đây một trận động đất 5.4 lại xãy ra tại Tây Sichuan tại tọa độ dưới đây:

18-Jan-2013 12:42:51

31° 7'0.00"N 99°57'0.00"EQua bản đồ không ảnh dưới đây cho thấy có rất nhiều con đường được xây trong vùng núi hiểm trở nầy, điều nầy cho thấy rợ Hán đã xây dựng hệ thống đường hầm chứa phi đạn hay một hệ thống radar có lẽ là HAARP tại đây.

Căn cứ bí mật 1 gần trong khu động đất ngày 18/01/2013.

31° 2'3.81"Bắc 100°11'40.61"Đông
Căn cứ mật 2

31° 1'35.52"Bắc 100°11'21.06"Đông

Không ảnh mới đây 05/12/2011.
Đầu tháng 12/2012 một đường hầm của Nhật Bản đã bị sập vì củ, hay bảo, hay động đất?

Japan tunnel collapse: CCTV shows caved-inceiling-video
2 December 2012 Last updated at 10:22 ET

Third storm in less than week drenches NorCal

By By JOHN S. MARSHALL | Associated Press – Sun, Dec 2, 2012.Ngày 16 tháng 10 năm 2012 rợ Hán phô trương việc cất cánh và đáp xuống của chiến đấu cơ J-15 trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh lúc tàu đang đậu hay chỉ chạy ở tốc độ thật chậm, trong lúc đang phô trương thực tập cất cánh, đáp xuống (touch and go), Lou Yang kỷ sư trưởng của chiến đấu cơ J-15 lại lăn đùng ra chết.
Một cái chết thật đột ngột! Theo bản tin từ truyền thông TC, Lou Yang chết vì bị bệnh đứng tim ở tuổi 51.
Điều nầy lại dẩn đến một suy diễn khác nửa, đó là: chết tự nhiên hay bị ám sát bằng một loại vủ khí bí mật được điều khiển từ xa?

J-15 fighters conduct touch-and-go drill on Liaoning
Staff Report
2012-10-16
12:09 (GMT+8)

Rip also "aircraft carrier style" even "15 "?


Production Head of New Fighter Jet Dies in NE China.
2012-11-26 16:27:57 Xinhua Web Editor:yangyang66

Lou Yang.Trong khi rợ Hán đang lùa dân tiến vào Việt Nam dưới dạng công nhân không cần visa, đưa hảng xưởng vào đầu tư để gậm nhấm, chiếm dần từng mãnh đất quê hương Việt Nam. Đưa ngư phủ vào lãnh hải hoạt động công khai như vào chổ không người thì giặc Ba đình đã làm gì? Chẳng làm gì cả mà còn ngăn cấm, đàn áp, đánh đập đồng bào Việt Nam biểu tình chống tầu cướp nước.

Bộ mặt của bọn chúng đã lộ rõ là một lũ giặc. Lũ giặc Ba đình.

Từ bản tin tài liệu video dưới đây cho chúng ta thấy bản chất rợ tàn ác của Hán tộc bóp méo sự thật, tuyên truyền láo khoét đưa đẩy dân tộc Hoa vào họa diệt vong, đưa đẩy cả thế giới vào việc phải tận diệt, tiêu hủy đất nước cùng dân tộc Trung Hoa.

Củng từ bản tin video nầy đã cho thấy là giặc Ba đình đã dâng biển cả, hải đảo sau trận chiến 1979-1991 trong hội nghị Thành Đô cho rợ Hán. Khi đọc bản tin nầy chúng ta phải hiểu ngưọc lại rằng giặc Ba đình đã dâng đất nước Việt Nam cho rợ Hán và Đặng Tiểu Bình đã bắt buộc giặc Ba đình phải tuân hành đều mà Hồ Chí Minh đã hứa từ trước và gìặc Ba đình đã thỏa thuận trong hội nghị Thành Đô.
Đây là bằng chứng bán nước trích từ bản tin trong video bên dưới: 
(20 years ago, Vietnam asked China to comply with the agreement on the SCS sovereignty made by their leaders. However, Chinese people don’t know about the agreement. Vietnamese know that Mao Zedong gave a large sea area to Ho Chi Minh.)
20 mươi năm qua nếu tình ngược từ năm 1991 cho tới năm 2011 (năm mà video nầy được đưa lên June 19, 2011) là đúng 20 năm chẳng.
Dưới đây là nguyên văn bản tin video bằng anh ngữ.
Uploaded on Jun 19, 2011


China navy patrol southeast asia
Mao Sold South China Sea.
Due to recent South China Sea conflict, the US navy sent a nuclear-power submarine into the Pacific. US and Vietnam published a join statement, all South China Sea(SCS) issues should be resolved through diplomatic channels and cooperation. A historian reveal that a leader of CCP (China Communist Party) gave away the SCS to other countries, and now it cannot be recovered. Chinese military response is slow on the dispute, currently preoccupied with domestic conflicts.
The 4th  Political, Security and Defense Dialogue between US and Vietnam ended on June 18 in Washington D.C. They started that it met the interest of the international community to protect the SCS security, stability and freedom of navigation. All SCS disputes should be resolved through diplomatic channels.
However, this statement cannot cover up the dispute of the SCS sovereignty.
Historian SU Minh revealed the reason why SCS islands are occupied by South East countries.
Su:”Chinese people believe that the SCS and James Shoal belong to China.
20 years ago, Vietnam asked China to comply with the agreement on the SCS sovereignty made by their leaders. However, Chinese people don’t know about the agreement. Vietnamese know that Mao Zedong gave a large sea area to Ho Chi Minh.
Former Beijing University professor Su Minh believes that CCP’s interest would cancel out that of the country, as they aren’t ashamed of selling large areas of land. “CCP sold an estimated 160 million sq km of land 1 million sq km of territorial waters. But Chinese people don’t know how big our country is or how much land our ancestors have left to us.”
Su said:”Six or seven South East countries claim sovereignty, drill for oil and garrison in the SCS, they also formed the Association of Southeast Asian Nation against China, because they have written agreement with CCP.”
Hong Kong’s Oriental Daily commented that Chinese military is slow to response to the dispute. Navy admiral Yin Zho claimed prior to resolutions of the Taiwan issue that national unity is the main concern of maritime security. Implying thatto resist foreign aggression, a country first must have peace within. If China sends out half of its military against Taiwan to deal with the Philippines and Vietnam, the SCS dispute would have been long resolved.
Scholar Li Kaisheng said in a blog that the SCS dispute puts China in a dilemma, it can’t fight or postpone when Vietnam is drilling oil; if China fights Vietnam, CCP will be further isolated by its neighboring countries. Oklahoma University professor Li Xiaobing believes that it is unlikely that China will have large-scale military conflict in the SCS.
Li:”China might host small-scale military drills to show off its new weaponry, or destroy a few countries’ fighter aircraft, or blow up a boat. But they won’t stir a large-scale military conflict.”
Vietnam recently announced a national draft, holding live-fire excercises, and claiming to develop Spratly Island into tourist area; while Philippines removed China’s mark set in the SCS islands.
Philippines and other countries are joining with the US Navy in maritime security exercises. Philippines’ President Aquino warned China not to intrude in its territory. Meanwhile, Philippines’ Navy deployed its largest warship, the “Rajah Humabon” to patrol the SCS.
Chinese navy held sea and air military execises twice in the SCS in recent days. On June 16, “Coast Guard 31,” a large patrol boat, was seen crossing the SCS to visit Singapore.
NTD repoter Song Feng and Xiao Yu

《神韵》2011世界巡演新亮点

Uploaded on Jun 19, 2011


(Còn tiếp)
No comments:

Post a Comment