Thursday, January 24, 2013

20130124 Bài 3 Chiến Trường Của Bảo Đòn Phủ Đầu 04


20130124 Bài 3 Chiến Trường Của Bảo Đòn Phủ Đầu 04
Không ảnh được trích từ những video trên trong ngày 09 tháng 03 năm 2011.
Dưới đây là hoạt động của HAARP trong cùng ngày.


201100309

Ngày 11 tháng 03 năm 2011 là ngày không thể nào quên cho dân tộc Nhật Bản. Nhớ càng nhiều, hận càng sâu.
HARP hoạt động ngày 03 tháng 11 năm 2111.


20110311
Động đất ngày 01 tháng 04 năm 2011.

20110401
Động đất ngày 06 tháng 06 năm 2011.


20110606
Động đất ngày 07tháng 06 năm 2011.


20110607
Động đất ngày 08 tháng 06 năm 2011.


20110608
20111231

(((HAARP?))) CRAZY Lightning storms in CHINA, JAPAN AND TAIWAN


BREAKING NEWS!!! ASTONISHING MASSIVE HAARP Sonic Sculpting to DeRợ Hán quảng cáo về những hành động của hải quân trong vùng biển nhật Bản qua video dưới đây.Vùng biển khai thác dầu của rợ Hán và phần lãnh hải đang tranh chấp với Nhật Bản.Dưới đây là những tàu chiến hoạt động trong vùng biển Nhật Bản.

(Còn tiếp)No comments:

Post a Comment