Friday, January 25, 2013

20130125 Bài 3 Chiến Trường Của Bảo Đòn Phủ Đầu 05

20130125 Bài 3 Chiến Trường Của Bảo Đòn Phủ Đầu 05

Hải đội TC đi ngang eo biển Osumi-Kaikyo.

CHINESE NAVY FLEET PASSES THROUGH OSUMI-KAIKYO STRAIT CCTV News
Hải đoàn rợ Hán đi xuyên qua Osumi-Kaikyo của Nhật với sự giám sát của hải quân Nhật.Video tuyên truyền của rợ Hán.

SOUTH FLEET DRILL CCTV News


Từ những biến cố trên đã khiến cho chúng tôi hồi tưởng lại bốn trận động đất gần đây tại vùng Chongqing, Côn Minh, Vân Nam trong ngày 07 tháng 09 năm 2012. Từ trận động đất nầy lại cho chúng ta thấy rằng có thể một số phi đạn phòng thủ trong khu vực nầy đã bị hủy hoại qua việc Sông Dương Tử biến thành màu đỏ ngay sau trận động đất và điều nầy đã khiến cho cả tầu đỏ lẩn tầu trắng cùng bắt tay trong vấn đề tranh chấp biển đảo.

 20121028 Bài 2 Chiến Trường Của Bảo – Động Đất Vân Nam.


20121024 Bài 1 Chiến Trường Của Bảo


Âm thanh hoạt động của HAARP Active Audio.

Từ những biến cố trên lại dẩn tới sự hồi tưởng một biến cố khác trong năm 2008 tại Thành Đô và chính quyền rợ Hán hiểu rõ hậu quả của nó hơn ai hết, như thế hệ thống phòng thủ được chôn sâu dưới lòng đất có còn là vũ khí bí mật nửa hay không mà hòng khoe khoang, hợm mình, tự đắc?

M 7.9 - EASTERN SICHUAN, CHINA
Monday, May 12th, 2008 at 06:28:01 UTC (14:28:01 local)
Location: 31° N, 103.4° E Depth: 19km

Earthquake Details

  • This event has been reviewed by a seismologist.
7.9
30.986°N, 103.364°E
19 km (11.8 miles) set by location program
EASTERN SICHUAN, CHINA
80 km (50 miles) WNW of Chengdu, Sichuan, China
145 km (90 miles) WSW of Mianyang, Sichuan, China
350 km (215 miles) WNW of Chongqing, Chongqing, China
1545 km (960 miles) SW of BEIJING, Beijing, China
horizontal +/- 5 km (3.1 miles); depth fixed by location program
NST=357, Nph=357, Dmin=592.1 km, Rmss=1.38 sec, Gp= 14°,
M-type=centroid moment magnitude (Mw), Version=R
  • USGS NEIC (WDCS-D)
us2008ryan


Hậu quả cuả trận động đất trong năm 2008 đã lộ cho ta thấy những phi đạn đã bị nổ trong đó có cả những đầu đạn nguyên tử. Chính vì điều nầy mà rợ Hán đã không cho thế giới vào cứu trợ.
Hình ảnh dưới đây đã được tiết lộ từ bên trong nội địa TC.

Động đất bình thường thì tại sao lại có việc nhiễm phóng xạ?
Những bê tông xây dựng đường hầm đã bị lộ ra sau trận động đất.
Hình ảnh hoạt động sửa chửa đường hầm từ bên trong.
Đường hầm trong lòng núi.
Đường hầm lộ thiên ngoài vách núi.
Đường hầm vận chuyển phi đạn
Đường hầm trong lòng núi.


(Còn tiếp)


No comments:

Post a Comment