Monday, January 7, 2013

20130105 Giặc Tầu Hồ Chí Minh


20130105 Cộng Sản Tầu Hồ Chí Minh 


Đã từ lâu chúng tôi cố gắng gióng lên tiếng chuông thức tỉnh cho đồng bào Việt Nam về bộ mặt thật của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam cùng quân đội anh hèn chính là thái thú của rợ Hán và chúng tôi củng đã báo động về việc tình báo rợ Hán đã nằm sâu trong lòng quân đội và tất cả các cơ quan chính quyền bao gồm cả lực lượng công an hiện nay, xuống tới cấp xã, ấp.
Cho đến nay hình như những tiếng chuông thức tỉnh nầy vẩn không được đồng bào Việt Nam quốc nội lẫn hải ngoại cho là đúng và vẩn còn có những thái độ bất tín vì thế hôm nay xin được trích thêm một tài liệu mới vừa được công bố trên internet để cho mọi người thấy rõ bản chất bộ mặt thực của cái gọi là đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ 

(Huỳnh Tâm)


Từ tài liệu nầy cho chúng tôi thấy rõ nguyên nhân tại sao trong trận chiến Việt, Trung 1979-1991 phía Việt Nam hoàn toàn thất bại nặng nề và đã để mất quá nhiều lãnh thổ cho rợ Hán, đặc biệt nhất là trong mặt trận tại Hà Giang khu Núi Đất 1509 đã khiến cho một số sư đoàn như 312, 316 đã bị xoá sổ hoàn toàn dưới cơn mưa pháo sau khi vừa tới tăng viện cho mặt trận. Quý độc giả hảy đọc kỷ tài liệu sẽ hiểu ra nguyên nhân tại sao mà có vấn đề bán đứng 3700 tử sỉ tại mặt trận nầy.
Củng từ tài liệu nầy đã khiến cho chúng tôi lấy quyết định gọi cộng sản Việt Nam là “giặc Ba đình”.
Mà đã là giặc Ba đình thì đồng bào Việt Nam từ quốc nội lẫn hải ngoại phải có nhiệm vụ đánh đuổi chúng đi để giành lại quê cha đất tổ.
Đánh đuổi chúng đi một cách quyết liệt không nhân nhượng.
Từ nay không có vấn đề: “xin, cho, kêu gọi, yêu cầu, đề nghị, kiến nghị” mà phải là “ĐÒI” lại cả vốn lẩn lời cho bằng được quê cha đất tổ của mình cho dù cái giá phải trả là máu và sinh mạng.
 Tài liệu nầy phải được phổ biến càng nhiều càng tốt.Di chỉ Vua Lê Thái Tổ: “Nếu ngươi lấy một tấc đất của ta để làm mồi cho giặc thì tội đáng tru di.”

20130106 BVN.
No comments:

Post a Comment