Saturday, February 6, 2010

Án Sử Aỉ Nam Quan 06

Phần trên là chuyện của mấy trăm năm về trước.
Dưới đây là tài liệu dưới thời đại “Việt gian bán nước” Hồ Chí Minh và đồng đảng là bộ chính trị Hà-Nội.
Bản đồ dưới đây là bản đồ cuả nuớc Trung Cộng, có cả toạ độ của Ải Nam Quan, Trấn-Nam Quan, Mục Nam Quan, nghiã là Đại- Nam Quan hay Ải Nam Quan và gì.., gì.. nửa đã nằm trên đất Tàu.

TrấnNam Quan 22° 3'12.15"N 106°44'24.71"E

Youyiguan là tên hiện nay.
Chen-nan-kuan,Yu-i-kuan,Chieh-shou-kuan,Porte de Nam Quan,Nan Kuan,Nam Quam,Shinnankuan,Chi-ling-kuan,Mu-nan-kuan,Ta-nan-kuan,Nam Quanhttp://www.fallingrain.com/world/CH/16/Youyiguan.html

Trên bản đồ Việt-Nam không còn tên Trấn-Nam Quan, Mục-Nam Quan hay Hửu-Nghị Quan nửa mà chỉ còn tên Youyiguan cuả Trung Cộng.
http://www.fallingrain.com/world/VM/39/

Thêm một chứng cứ nửa là bản đồ không ảnh của Google Earth dưới đây cho thấy Ải Nam Quan đã nằm trong lãnh địa của Trung Cộng.
Cửa khẩu Tân Thanh củ
22° 4'36.31"N 106°43'36.09"E
Trấn Nam Quan củ
22° 3'12।15"N 106°44'24.71"EMột lần nửa tọa độ Ải Nam Quan lại được di dời từ vỹ độ 22 xuống vỹ độ 21 có nghiã là biên giới đã bị dời sâu xuống phiá Nam।

Phần bản đồ phiá dưới bao gồm cả toạ độ cho những ai muốn so sánh với cửa khẩu hiện tại, năm 2007।Lời tạm kết:
Bài viết nầy sẽ không kết thúc tại đây vì đây chỉ là một phần nổi rất nhỏ của một tảng băng chìm đúng như lời nói của nhà biên khảo Ngô Quốc Dủng.

Bách-Việt Nhân.
09/12/2007.

No comments:

Post a Comment