Saturday, February 6, 2010

Án Sử Aỉ Nam Quan 04

“Thiên-Đài đại đại phân Nam, Bắc
Lĩnh địa niên niên dữ Việt-Thường”
Hai câu thơ trên núi Thiên-Đài thuộc dãy Ngũ-Lĩnh bên dưới đây khiến cho một tướng cuả Vua Trưng là Đào Hiển Hiệu, cùng 3000 ngàn tay đao giử núi để cho quân Lĩnh-Nam triệt thoái, đã ở lại chống quân Nam Hán cho đến người cuối cùng, như trường hợp cố Trung-Tá Ngụy Văn Thà cùng đồng đội đã ở lại Hoàng-Sa giử đảo trong ngày 19/01/1974.
Riêng phần đất cuả dãy núi Ngủ-Lĩnh dưới đây là nơi phát xuất hai nền văn hoá Văn-Lang, Âu-Lạc.www.expedia.com

Những bản đồ bên trên đã nói sơ lược về vùng cương thổ “Lĩnh-Nam” củ.
Riêng bản đồ bên dưới có xuất xứ từ đại học Texas cho thấy biên giới cổ trong những thời đại: Đinh, Lê, Lý, Trần có thể bắt đầu từ những rặng núi miền Hoa-Nam vì chính nhờ những rặng núi nầy mà dân tộc Bách-Việt vẫn còn giử được cương thổ Việt-Nam ngày nay, cho dù đã bị Hán tộc cưởng chiếm dần mòn।
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/indo_china_1886.jpg
http://www.lib.utexas.edu/maps/thailand.html

Khoanh tròn màu xanh dương là khu vực hồ Động-đình.
Khoanh tròn màu vàng là khu vực núi Ngủ-Lĩnh.
Lằn ranh màu cam nầy có thể là biên giới dưới thời: Đinh, Lê, Lý, Trần.
Khoanh tròn màu xanh lá cây là khu vực hai châu: Khâm-Châu và Liêm-Châu.

No comments:

Post a Comment