Saturday, February 6, 2010

Án Sử Aỉ Nam Quan 03

Để cho rõ ràng hơn Việt Nhân đã dùng bản đồ cuả www.expedia.com để làm rõ ràng hơn cương thổ nước “Lĩnh-Nam”।
www.expedia.com
Bản đồ bên dưới cho thấy Trường-Giang hay sông Dương-Tử chính là biên giới giửa Bách-Việt và Hán tộc।


www.expedia.com

No comments:

Post a Comment