Saturday, February 6, 2010

Án Sử Aỉ Nam Quan 01

AnSuAiDaiNamQuan_NgonTayChiTrang01
Khởi viết ngày 06/12/2007.
Bách Việt Nhân.

Lời Anh Thư Lê Thị Công-Nhân:
“….. Lê Thị Công-Nhân nhỏ bé nầy mà nhà nước và đảng cho là thành phần phản động và nguy hiểm sẽ không bao giờ đầu hàng, chịu thua hay bỏ cuộc trước bạo lực …..”
http://www.vobibaccali.org/ThienAn/Nguyendinhthang.wma
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071202_06.htm


Đôi lời cảm tạ.
“ Việt Nhân xin chân thành cảm tạ nhà biên khảo Nhân Tuấn Ngô Quốc Dủng đã kịp thời cho ra mắt quyển “ Biên-Giới Việt-Trung 1885-2000” trong năm 2005, điều nầy giúp cho người viết bài nầy có được những tài liệu qúi giá để đi tìm những vùng đất cuả Việt-Nam đã bị Hán tộc cưỡng chiếm, cùng tạo cơ hội áp dụng các bản đồ không ảnh như cuả :
Google Earth.
www.fallingrain.com
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/indo_china_1886.jpg
http://www.expedia.com
để chứng minh phần đất đã mất.
Việt Nhân cũng xin cảm tạ Yên-Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ đã cho ra mắt những bộ sách sử quí giá như:
-Anh Hùng Lĩnh Nam.
-Động-Đình Hồ Ngoại Sử.
-Cẩm-Khê Di Hận.
-Nam Quốc Sơn Hà.
-Thuận Thiên Di Sử.
-Anh Hùng Tiêu Sơn.
-Anh Hùng Bắc Cương.
-Anh Linh Thần Võ Tộc Việt.
-Anh Hùng Đông-A.

Những tàì liệu nầy đã được dùng vào việc thực hiện bài viết “Án Sử Ải Đại-Nam”, để đặt lại vấn đề mất Ải Nam-Quan cho Tàu cộng với bọn “Việt gian bán nước” Bắc bộ phủ Hà-Nội.
Ngoài ra bài viết nầy còn có mục đích đưa ra những hình ảnh, dử liệu để tìm lại những vùng đất đã mất trước kia, những vùng đất mà “Việt gian bán nước” đã dâng cho Tàu Cộng mới đây cùng những vùng đất, biển, hiện nay vẩn còn đang tranh chấp với Tàu Cộng, nêu lên vấn đề “bảo quốc an dân” cho tuổi trẽ hải ngoại lẫn quốc nội để cùng xiết chặc tay nhau đi tìm ra những phương thức lấy lại những phần đất đã mất là điều cần thiết mà tuổi trẽ Việt-Nam phải thực hiện bằng chính công sức của mình mà không nhờ hay dựa vào bất cứ một thế lực ngoại lai nào.

*************************************************************

Trên 4 ngàn năm nay Việt tộc dưới tên Bách-Việt hay Bách-Bộc đã mất quá nhiều đất cho Hán tộc chỉ vì sự phân chia quá nhiều chi nhánh, bộ tộc và củng chính vì sự phân chia nầy đã tạo cơ hội cho Hán tộc gây chia rẽ giữa khối Bách-Việt để chiếm dần đất đai của Bách-Việt.
Cho đến hôm nay chỉ còn lại một tộc Lạc-Việt duy nhất trong Bách-Bộc mà đất nước Việt-Nam là một đại diện chính thống cho Bách-Việt.
Vì đã cướp đất và cướp luôn văn hoá cuả Bách-Bộc cho nên trong chính tiềm thức cuả mổi người dân Hán tộc là phải “sát nhân diệt khẩu” tàn sát hết các giống dân Bách-Việt để không phải mang tiếng là bọn “cướp cạn”, “cướp sâu”, “thổ phỉ” đối với thế giới ngày nay.
Đó là lý do chính mà Trung Cộng ngày nay đã và đang cố gắng thực thi cho bằng được trong hành động lấn đất, chiếm biển của Việt-Nam.
Nếu nhìn những hành động của Hán tộc trong quá trình dựng nước Trung-Hoa mọi người sẽ thấy tội ác cuả Hán tộc đầy dẩy trong thời Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn học trò mà trong đó có không biết bao nhiêu sách vở qúi báu cuả dân tộc Bách-Việt.
Trong thời Đông-Hán, Tây-Hán, Nguyên, Minh những hành động cuả Mã Viện như gôm hết trống đồng thời Đông-Sơn đem đi nấu chảy để đúc thành ngựa ( là văn hoá của dân du-mục phương Bắc ) để tiêu diệt di-chỉ cuả Bách-Việt do tổ tiên để lại.
Hành động cuả tuớng Trương Phụ nhà Minh là: thu thập, đốt sách vở, đập phá đền chuà và những di tích cuả Việt-Nam chỉ nhắm vào mục đích tiêu hủy văn hoá mà cho đến hôm nay bọn “Việt gian bán nước” là đại diện của Bắc-Kinh nhằm vào mục đích tiêu hủy nền móng “Cổ Thành Thăng-Long” dưới thời Đinh, Lê, Lý, Trần mà các nhà khảo cổ học đã vừa mới phát hiện ra trong những năm gần đây cũng như qua những hành động trộm cấp cổ vật đem bán hay chuyển về Bắc-Kinh.
Nếu một khi bọn Việt gian bán nước, đại diện cho Bắc Kinh, tìm cách tiêu hủy nền móng “Cổ Thành Thăng-Long” cũng có nghĩa là chế độ “Việt gian bán nước” sẽ kết thúc, sẽ bị tiêu hủy vì chính dân tộc Việt-Nam sẽ đứng lên lật đổ cái chế độ “buôn dân bán nước” nầy.
Trong năm 2006 Trung Cộng đã vẽ và tuyên bố về lãnh hải của Bắc Kinh, câu hỏi được đặt ra là tại sao dân tộc Bách-Việt, một chủ nhân chính thống, mà đại diện là Việt-Nam không thể công bố bản đồ “Lĩnh-Nam” do Vua Trưng Trắc lập nên trong những năm đầu thế kỷ 39-43 sau Công-Nguyên?
Vừa mới đây hải quân Trung Cộng lại diệu-võ, dương-oai tập trận tại quần đảo Hoàng-Sa để hợp thức hoá việc đưa quần đảo nầy vào trung tâm hành chính đảo Hải-Nam, nên nhớ dưới thời vua Trưng đảo Hải-Nam vẩn là đất cuả Lĩnh-Nam dưới quyền cai trị của Vua Trưng cùng một lực lượng hải quân hùng hậu dưới quyền điều động cuả nữ Đô-Đốc Trần Quốc, một nữ tướng hải quân nước Lĩnh-Nam đã đập tan cả đạo hải quân của vua Quang Vũ nhà Nam Hán trên biển Đông.
Để chuẩn bị cho dư luận quốc tế về việc sát nhập đảo nầy vào trung tâm hành chính đảo Hải-Nam, kể từ ngày 23/05/2007 cho tới ngày 31/05/2007, trên đài truyền hình “New Frontier”, tạm dịch là “Cương thổ mới”, đã cho phát trên truyền hình một loạt 7 bài nói về nước “Lĩnh-Nam” của Triệu-Đà.
Đây là thái độ “thổ phỉ”, “cướp nước” trắng trợn của bọn tàu cộng về một danh xưng vì tên nuớc “Lĩnh-Nam” chỉ do vua Trưng đặt ra ngay sau khi lên ngôi. Những bài viết nầy chỉ nhằm mục đích cướp đi cái quyền làm chủ nước “Lĩnh-Nam” nằm ngay trên lãnh thổ miền Nam Trung-Hoa cuả dân tộc Bách-Việt và cả các đảo ở biển Đông, phủ nhận đi công sức dựng nước và giử nước của vua Trưng, xoá bỏ đi chủng tộc Bách-Việt ra khỏi lịch sử Trung-Hoa mà thôi.
Dưới đây là những đoạn video, bằng chứng cuả bọn “thổ phỉ” chuẩn bị cướp đất, cướp biển:
http://www.cctv.com/
07/05/23 The Kingdom in Lingnan - part 1
Monday-Friday Beijing Time: 10:30, 16:30, 22:30, 01:30 GMT: 02:30, 8:30, 14:30, 17:30
http://www.cctv.com/video/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_5.shtml phần 1
mms://winmedia.cctv.com.cn/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_5.wmv

07/05/24 The Kingdom in Lingnan - part 2
Monday-Friday Beijing Time: 10:30, 16:30, 22:30, 01:30 GMT: 02:30, 8:30, 14:30, 17:30
http://www.cctv.com/video/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_6.shtml ph ần 2
mms://winmedia.cctv.com.cn/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_6.wmv

07/05/25 The Kingdom in Lingnan - part 3
Monday-Friday Beijing Time: 10:30, 16:30, 22:30, 01:30 GMT: 02:30, 8:30, 14:30, 17:30
http://www.cctv.com/video/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_7.shtml phần 3
mms://winmedia.cctv.com.cn/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_7.wmv

07/05/28 The Kingdom in Lingnan - part 4
Monday-Friday Beijing Time: 10:30, 16:30, 22:30, 01:30 GMT: 02:30, 8:30, 14:30, 17:30
http://www.cctv.com/video/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_4.shtml phần 4
mms://winmedia.cctv.com.cn/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_4.wmv

07/05/29 The Kingdom in Lingnan - part 5
Monday-Friday Beijing Time: 10:30, 16:30, 22:30, 01:30 GMT: 02:30, 8:30, 14:30, 17:30
http://www.cctv.com/video/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_1.shtml phần 5
mms://winmedia.cctv.com.cn/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_1.wmv

07/05/30 The Kingdom in Lingnan - part 6
Monday-Friday Beijing Time: 10:30, 16:30, 22:30, 01:30 GMT: 02:30, 8:30, 14:30, 17:30
http://www.cctv.com/video/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_2.shtml phần 6
mms://winmedia.cctv.com.cn/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_2.wmv

07/05/31 The Kingdom in Lingnan - part 7
Monday-Friday Beijing Time: 10:30, 16:30, 22:30, 01:30 GMT: 02:30, 8:30, 14:30, 17:30
http://www.cctv.com/video/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_3.shtml phần 7
mms://winmedia.cctv.com.cn/xintansuo/2007/06/xintansuo_128_20070601_3.wmv

No comments:

Post a Comment