Monday, August 6, 2018

20180806 Bản tin biển Đông.


20180806 Bản tin biển Đông.
Recent developments surrounding the South China Sea
New Satellites to Secure China’s Grip on South China Sea
Series of Satellite Launches Will Bolster Chinese Control of Disputed Sea
Space: The Next South China Sea
US challenged by China's navy in South China Sea
Series of Satellite Launches Will Bolster Chinese Control of Disputed Sea
Phu Pha Thi - Lima Site 85
Laos: Phu Pha Thi-Lima Site 85/Laos Case 2052--Action Memorandum
Battle of Lima Site 85
https://www.youtube.com/watch?v=UC3mqwVuLgU
A Fatal Failing Of Intelligent Leadership – The Battle Of Lima Site 85
Những ai vẩn còn nhớ trận chiến Núi Đất năm 1984 hiện nay rợ hán đã chiếm giử mà chúng gọi là núi Lão Sơn? Hảy xem video dưới đây để thấy rõ sự láo khoét lừa dối của rợ hán trước thế giới. Rợ hán nói với thế giới là Việt Nam đã chiếm giử núi Lão Sơn của chúng. Thật ra ngọn núi nầy nằm tại vùng bán đảo Sơn Đông, còn Núi Đất chúng chiếm là lảnh điạ Việt Nam tại vùng đất Hà Giang. Hai điạ danh, hai khu vực khác nhau. 
Beautiful Laoshan Mountain in Qingdao China
Le plan Maoshan pour sauver l'Europe.


No comments:

Post a Comment