Saturday, August 31, 2013

20130831 Tư Sang Đã Bán Vịnh Bắc Bộ?

20130831  Tư Sang Đã Bán Vịnh Bắc Bộ?
Vấn đề Trương Tấn Sang ký 10 thỏa hiệp với Tập Cận Bình trong tháng 06/2013 vừa qua đã bắt đầu có dấu hiệu của một hậu quả bán nước xin đồng bào hảy đọc tài liệu dưới đây để xem tư Sang bán nước như thế nào và hậu quả ra sao!?
 

Đảng Cộng sản Việt Nam mở cửa mời Trung Quốc chiếm Biển Đông - Kỳ 1 (Huỳnh Tâm)Cập nhật lần cuối ngày Thứ bảy, 31 Tháng 8 2013 12:46
“…Mỗi bên đồng hợp tác 27 năm, cho nhiều thế hệ tiếp nối liên tục, khai thác quần đảo Bạch Long Vĩ. Nói cách khác, Đặng Tiểu Bình muốn tìm thời gian dài để tiện nuốt trửng Vịnh Bắc Bộ không thông qua phân định lại hải giới…”
  

No comments:

Post a Comment