Friday, August 30, 2013

20130830 Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam - Kỳ 14Phần đất trong bản đồ trên nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam đã mất hoàn toàn vào tay rợ Hán thế mà giặc Ba đình cho đến nay vẩn im lặng lại còn gửi quân đội và công an sang Bắc Kinh để huấn luyện, tiếp theo việc Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận lại lên tiếng lập ra đảng đối lập trong lúc nầy. 


Liệu việc huấn luyện người cùng việc lập đảng có phải là một sự phối hợp cho một chiến thuật hỏa mù mới để cai trị toàn cỏi đất nước Việt Nam của rợ Hán do giặc Ba đình dẩn vào ngôi nhà Việt?

Cập nhật lần cuối ngày Thứ năm, 22 Tháng 8 2013 18:26

“…toàn dân Việt Nam không hề biết đến cuộc chiến bỉ ổi này, một cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử Việt Nam, đến đỗi núi xương trắng của tuổi xanh phơi cao ngất trời, sông suối máu đỏ chảy xiết hơn mùa nước lũ, thấu sương mù, khí lạnh cả bầu trời cao nguyên Lão Sơn…” .....

20130830 BVN.

No comments:

Post a Comment