Thursday, December 28, 2017

20171228 Đường Đi Của Bảo Tembin

20171228 Cuộc Chiến Thầm Lặng - Bảo Tembin
Từ lâu vùng Biển Đông vẩn có những cuộc chiến thầm lặng nhưng ít có ai lưu ý tới.
Hôm nay xin trình làng về đường đi của bảo Tembin từ ngày 20/12/2017 cho tới 27/12/2017 từ ngoài khơi Philippines vào trong thềm lục địa Việt Nam.
Khởi đâù ngày 12/20/17.

Hảy lưu ý khu vực hoành hành của bào Tembin với rià màu trắng.
Cho tới ngày 23/12/1 7 Tembin hoàn toàn vào biển Đông vùng Trường Sa.

Hảy xem khu vực đỏ của cơn bảo đang đi thẳng vào miền Nam Việt Nam nhưng sau đó đổi toạ độ và đi chếch xuôi về hướng Nam. Làm sao cơn bảo có thể đổi chiều hướng đi như ý muốn?
Chúng ta hảy xem đường đi của bảo từ ngoài biển khơi Philippines và đi vào vùng biển Đông. Sau khi vào vùng Trường Sa vị trí bảo nầy thay đổi và đi lên khu vực các căn cứ quân sự của rợ hán đang xây.
Khu tứ giác đỏ là khu rợ hán đang xây những căn cứ quân sự. Đường bảo di chuyển lên gần khu vực tứ giác. Khi cơn bảo đi vào gần Mũi Cà Mau, một lần nửa lại đổi chiều đi vàong vùng biển Thailand.
Quan sát những toạ độ gần vùng Mũi Cà Mau chúng ta sẽ thấy rõ vần để. Ai có khả năng làm việc nầy? Vấn để vẩn còn trong vòng bí mật vì hiện nay có rất nhiều quốc gia có khả năng nầy. Lý Do? Vủng biển nầy là vùng giao thông kinh tế của thế giới vì thế cả thế giới không muốn rợ hán kiểm soát vùng nầy. Chính vì thế sẽ còn có những biến động trong vùng vào những năm tới. Việt Nam đang đứng ở đâu? Dân Việt Nam có thức tỉnh hay chưa? Và sẽ làm gì?

20171228
BVN.
***Tài liệu nghiên cứu.


No comments:

Post a Comment