Saturday, December 24, 2016

20161223 Bí Mật Thành Đô 1990.
20161223 Bí Mật Thành Đô 1990 Links

Mật nghị Thành Đô năm 1990 giửa lũ chồn hôi giặc hồ và rợ hán cho đến hôm nay vẩn còn là một bí mật, tuy nhiên trong những năm vừa qua đã có rất nhiều người không ngại ngần bỏ thời gian tìm tài liệu về bí mật nầy củng như những diển tiến trong vùng biển Nam Á Châu cộng thêm những hành động thập thò cùng việc góp sức với rợ hán giết dân Việt để đưa dân hán vào đất Việt của lũ chồn hôi giặc hồ đã là câu trả lời hiển nhiên mà dân tộc Việt-nam không còn nghi ngờ gì nửa về nguồn tin nầy. Tuy nhiên đề góp phần làm rỏ vấn đề hơn chúng tôi xin chia sẻ những tài liệu nầy của tác giả Huỳnh Tâm trên mạng internet để đồng bào có thể thấy rỏ bộ mặt thật của lũ chồn hôi giặc hồ. Mặc dù móc thời gian là 2020 nhưng thật sự vấn đề bàn giao đất Việt cho rợ hán đã được lũ chồn hôi giặc hồ thực hiện từ lâu, vì thế nếu đồng bào Việt-nam vẩn cứ “chờ” mà không thèm làm “chính trị” thì hảy đi học tiếng tầu, còn việc đồng bào sống hay chết sau khi rợ hán cai trị đất Việt chỉ lúc đó mới biết đuợc. Có điều chúng tôi có thể thấy được chắc chắn là việc lấy nội tạng để bán là một mối kinh doanh không vốn trên đầu dân tộc Việt-nam. Quyết định chọn lựa là của đồng bào vì cho đến hôm nay chúng tôi không thấy còn một lực lượng nào trên thế giới có thể cứu đồng bào thoát khỏi sự cai trị của rọ hán ngoại trừ sự đứng thẳng lưng của chính qúy vị. Chúc qúy vị mai mắn.
    
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky01
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky02
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky03
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky04
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky05
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky06
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky07
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky08
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky09
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky10
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky11
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky12
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky13
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky14
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky15
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky16
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky17
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky18
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky19
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky20
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky21
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky22
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky23
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky24
20161223 BiMatThanhDo 1990 Ky25
20161223 BiMatthanhDo 1990 Ky26


Mọi ngưòi hảy nhìn xem có thể phân biệt đâu là tầu lạ? Đâu là Việt quen?

Lại một lần nửa câu hỏi được đặt ra: Đâu là tầu lạ? Đâu là Việt quen?
Điều kỳ lạ là cờ 6 sao hiện lên trên màng hình của projector, riêng cờ 5 sao lại dựng đứng trên bàn?
Có ai giải thích được điều nầy không? Hay là do quân đội tự diển biến?
Để cho rỏ hơn, hình nầy đã được phóng đại lớn hơn để nhìn những ngôi sao trên lá cờ cho rỏ hơn, đếm rỏ hơn. Như thế thì ai là tầu lạ? Ai là Việt quen? Có ai giả thích được không? Bản tin nầy mới đưa lên ngày 27 tháng 12 năm 2016 trên báo lá cải.

No comments:

Post a Comment