Wednesday, December 21, 2016

20161221 Chính Nghiã Cờ Vàng

20161221 Chính Nghiã Cờ Vàng

Đây là lá cờ đỏ sao vàng mà Mao Trạch Đông đã dùng trong cuộc vạn lý trường chinh từ ngày 16/10/1934 nhưng thật sự cuộc nội chiến của Mao Trạch Đông và Tưởng Gìới Thạch đã khởi đầu từ 1927, cùng thời với việc Nguyễn Ái Quốc đang khởi động và đưa chủ nghiã cộng sản vào Việt Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=PS0BpA7WLLM

Root of this image.
Lá cờ đỏ sao vàng tại tỉnh Phúc kiến đã được công nhận từ ngày 21/11/1933 cho tới 21/01/1934 dưới thời tỉnh uỷ Li Jishen tại Phúc Kiến (Fuzhou) nhưng sau đó lại biến mất tại tỉnh nầy để rồi cuối cùng tái xuất hiện tại vùng đất Hà Nội Việt Nam do chính Hồ Chí Minh mang về thành lập đảng cộng sản Việt-nam và lá cờ nầy tồn tại mải cho đến ngày hôm nay tại Việt-nam. Củng chính lá cờ nầy đã giết chết hằng triệu sanh linh cuả dân tộc Việt-nam qua cuộc chiến chiếm đất của rợ hán được lũ chồn hôi giặc hồ thực hiện từ 1933 cho đến 30/04/1975. Lũ chồn hôi giặc hồ đã dùng từ "nồi da xáo thịt" để đánh lận con đen lừa dân tộc Việt-nam vào một cuộc chiến đi chiếm đất, biển, đảo cho rợ hán cho mãi đến hôm nay.Đây là lá cờ An Nam dưới thời nhà Nguyễn từ năm 1885 cho đến 1890.
Vì để ru ngủ dân Việt Nam mà rợ hán đã đặt cho nước Việt Nam là "An Nam" có nghiã là một nước miền Nam an bình còn có hàm ý răn đe là Việt Nam đừng lộn xộn đi đòi lại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của đất Việt xưa mà Vua Quang Trung chuẩn bị quân đội để thực hiện việc nầy nhưng đã bị rợ hán đầu độc chết qua chiếc áo "Long Bào" có tẩm độc của vua Càn Long gửi tặng. trưóc khi lể cưới của Vua Quang Trung và công chuá nhà Thanh đưọc tiến hành.
Lá cờ An-nam từ 1890 cho đến 1920 là lá cờ vàng ba sọc đỏ dưới thời nhà Nguyễn.


Lá cờ An-nam từ 1920 cho đến 1945 là lá cờ có thể nói là dưới thời Vua Bảo Đại.


Lá cờ Việt-nam có đính kèm cờ của Pháp là lá cờ cho thấy sự xác nhận nước Việt-nam dười sự bảo hộ của nước Pháp trong đó báo gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì dưới triều nhà Nguyễn hai quần đảo nầy luôn có những đơn vị lính khố xanh, khố đỏ của triểu Nguyễn ra trấn giử tại hai đảo nầy.


Từ thời gian 1945 cho tới 1948 lá cờ Việt-nam đã được vẽ lại theo quẻ Ly của kinh Dịch bên dưới.

Từ đó cờ quẻ Ly đã được đổi thành quẻ Càn trong kinh Dịch của tộc Việt từ hằng trên 4000 ngàn năm qua.
Tài liệu tìm hiểu thêm dưới đây.

Trung cộng làm film ca ngợi cuộc vạn lý trường chinh cuả Mao Trạch Đông, chính nhờ thế mà nó mới lòi ra việc lũ chồn hôi giặc hồ đã mang cờ của giặc hán về tròng vào cổ dân tộc Việt-nam cho đến ngày hôm nay.
Video Mao Trạch Đông tiến hành vạn lý trường chinh.

THI SỬ "CỜ VIỆT NAM (Cờ Vàng, Cờ Đỏ và Cờ 6 Sao)"
Đường nối kết dưới đây trước kia có chứa tài liệu về lá cờ Phúc Kiến mà lũ chồn hôi giặc hồ đã mang về Việt-nam. Sau đó rợ hán đã yêu cầu quốc tế xoá bỏ phần lá cờ Phúc Kiến, tuy nhiên chúng ta vẩn còn có thể tìm được bằng chứng về cờ Phúc Kiến qua những đường nối kết khác. Đây là khả năng về sự thật của internet mà rợ hán không thể nào dùng tay để che ánh sáng mặt trời.
Đây là đường link vẩn còn bằng chứng cờ Phúc Kiến chính là lá cờ của Việt Nam hiện tại do Hồ Chí Minh-Hồ Quang-Hồ Tập Chương đã mang về tròng vào cổ dân tộc Việt-nam để tạo cơ hội cho rợ hán chỉ tay tuyên bố Việt-nam chính là vùng đất cổ của rợ hán, giống như hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hiện tại, như dân hán đang vào Việt-nam qua ngả du lịch và nghênh ngang tuyên bố vùng đất Việt-nam là của tầu như chúng ta đang thấy hiện nay và lũ chồn hôi giặc hồ vẩn câm lặng chấp nhận khiến cho Anh Thư Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã phản đối dân hán tại thành phố Nha Trang khiến cho rợ hán nổi giận buộc lũ chồn hôi giặc hồ phải nhốt người nữ Anh Thư Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào tù với lý do rất vô duyên như mọi người đã biết.   
THI SỬ "CỜ VIỆT NAM (Cờ Vàng, Cờ Đỏ và Cờ 6 Sao)"
Cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc Việt Nam tung bay tại Phố Hàng Trống  Hà Nội.
Cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc đang tung bay tại Phố Hàng Bườm, Hà Nội trong tháng 6 năm 1955 (Juin 1955).
Lá cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc Việt Nam tung bay tại Phố Hàng Thiếc trên đường Rue Des Ferblantiers, Hà Nội.
20161221 BVN.
Cờ vàng trong một buổi hội hợp đồng bào năm 1945Cờ vàng tại dinh Thống sứ tại miền Bắc 1953.

Một gia đình đứng trước nhà có cớ vàng và cở Pháp, đây thời gian 1950-1953.


Cờ vàng trong dịp bầu Tồng Thống Ngô Đình Diệm ngày 26 tháng 10 năm 1955.

THẮP LÊN NGỌN NẾN - HỒN VIỆT QUỐC KỲ QUỐC CA VIỆT NAM


Update 20170114 BVN.

The root of a tinted-blood flag above belonged to Fuzhou in China from 21 November 1933 to 21 Jan. 1934 

https://4.bp.blogspot.com/.../20161218%2BCo%2BTau%2BPhuc...
Mao Zedong carried on this red flag with him on his Long March from 1934-1936 http://www.globaltimes.cn/content/986410.shtml


 Social Republic of Vietnam used this red flag from 29-Sept-1945 to 30-Nov-1955 until present day 2018.https://mylinhng.files.wordpress.com/2011/03/znord-vn1.jpg
Both China and Socialist Republic of Vietnam tried to cover the facts of this red flag, but we really appreciate the archive from internet, specially this website belove:C Đ Sao Vàng - Flag of Vietnam

C Trung Quc được Vit Nam gn thêm 1 ngôi sao (VOA Express)

Update 20180225 BVN

No comments:

Post a Comment