Monday, June 27, 2016

20160626 Đảo Mắt CASA Su-30MK2 Và Những Bí Mật

20160626 Đảo Mắt CASA Su-30MK2 Và Những Bí Mật
Qua những tin từ rơi máy bay mà cho đền nay giặc hồ vẩn chưa dám tiết lộ nguyên nhân tại sao máy bay rơi cho nên hôm nay chúng tôi xin cho lên những tài liệu mà cho mãi đến hôm nay giặc hồ vẩn dấu kín. Đó vấn đề của đảo Mắt chính là khu vực chiếc CASAđã rơi và từ đây chúng ta sẽ hiểu thêm tại sao giặc hồ vẩn ngậm câm không dám tiết lộ đường bay cùng nguyên nhân phi cơ đã rớt.

Đây là Đảo Mắt
18°47'42.77"N 105°57'44.16"E
Trên đảo Mắt nầy có tất cả là 9 nơi đã tạo nên những nghi ngờ về việc máy bay rơi. Tại sao Su-30MK2 rớt? và tại sao CASA củng lại rớt trong khu vực lảnh hải của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ tại đảo Mắt?

Từ cửa Sông Lam đi ra Đảo Mắt là 21 KM và từ đảo nầy ra đến đường kinh tuyến của hiệp ước Pháp, Thanh năm 1887 là 227KM. Như thế cả Su-30MK2 và CASA đều bay trong không phận của Việt Nam, thế nhưng cà hai chiếc máy bay đều bị rớt. Điều nầy cho thấy rợ hán đã lên kế hoạch ADIZ trong Vịnh Bắc Bộ một cách ấm thầm không tuyên bố. Nó còn nói lên việc giặc hồ dâng vùng biển Vịnh Bắc Bộ cho rợ hán
là một thảm họa cho dân tộc Việt Nam.
Khởi đầu từ điểm nghi ngờ số 1 với toạ độ bên dưới đây và toạ độ số 2 bên đưới đây được đính kèm:

?1
18°48'3.27"N 105°57'19.35"E
?2

 18°47'59.51"N 105°57'22.12"E
Bản đồ không ảnh dướì đây là từ điểm sổ 3, số 4, số 5. Nếu quan sát kỷ mọi người sẽ thấy có đường mòn nối tiếp từ điểm số 1 nầy đến những điểm kế tiếp theo.Khu vực phía Nam đảo là khu vực thứ 6. Từ khu nầy đi sang những khu kế tiếp 7, 8, 9 là lối mòn rộng rải như là một lối mòn chuyển quân. Những khu nầy đều có những căn cứ xây cất.Khu vực phía Đông Nam đảo là khu vực thứ 7. Khu nầy cho chúng ta thấy rất rõ lối mòn trên đảo, với lối mòn như thế phải được dùng thường xuyên và với số lượng người đi rất đông. Họ là ai? Nếu có người thì phải là người địa phương dân Việt nhưng không thấy tầu thuyền gì cả!Câu hỏi được đặt ra là liệu đây có thể là khu chuyển quân của rợ hán xâm nhập vào Việt Nam mà giặc hồ đã dấu kín? Chính vì thế mà cả Su-30MK2 và CASA phải rớt để dấu nhẹm việc chuyển quân của rợ hán vào đất Việt?
Đây là khu vực bến tầu có thể cho tầu lớn cập bến, để tiếp tế lương thực? Để chuyển người? Có cầu tầu nhưng bải vắng tanh chứng tỏ là khu vực nầy phải được giử kín!? Như thế đây là một căn cứ mật mà cả rợ hán lẩn giặc hồ không muốn cho dân Việt biết và củng chính người từ trên đảo nầy đã bắn rớt CASA để bịt miệng?!


Với những hình ảnh nầy càng cho chúng tôi một xác quyết rằng khu Vủng Áng 1 và Vủng Áng 2 là khu quân sự rợ hán đã xây hệ thống radar phòng thủ OTH. Như thế một mai chiến trận xảy ra giửa rợ hán và khối tự do thì những căn cứ nầy sẽ thành bình địa và dân tộc Việt lại một lần nửa phải đổ máu vì lũ giăc hồ và rợ hán. Liệu rợ hán đang chuyển quân nhập Việt chuẩn bị cho hiệp ước Thành Đô?
Và có phải đây là lý do giặc hồ đã thẳng thừng từ chối khi Hoa Kỳ đề nghị giúp tìm hai chiếc phi cơ bị rơi, riêng tên bán nước Nguyễn Chí Vịnh đã phải xin phép rợ hán để đi tìm tông tích hai chiếc phi cơ!?

Tọa độ 9 điểm đáng nghi ngờ.
?1
18°48'3.27"N 105°57'19.35"E
?2
 18°47'59.51"N 105°57'22.12"E
?3
 18°47'41.04"N 105°57'34.18"E
?4
 18°47'37.68"N 105°57'37.45"E
?5
 18°47'33.98"N 105°57'39.83"E
?6
 18°47'26.97"N 105°57'51.67"E
?7
 18°47'42.70"N 105°57'54.21"E
?8
 18°47'52.49"N 105°57'45.57"E
?9
 18°48'0.41"N 105°57'35.29"E

Đây là tầu hải quân tại đảo Mắt. Tầu của ai chúng ta không biết. Nếu là hải quân Việt Nam tại sao không tìm ra được vị trí chiếc CASA mà phải nhờ đến ngư dân và hải quân rợ hán giúp đở việc tìm kiếm?
Tọa độ của tầu.


 18°48'21.56"N 105°57'8.61"E
Nếu nhìn kỷ từ đâù đảo cho đến cuối đảo Mắt chúng ta sẽ thấy những đường mòn trên đảo cả hai phiá đông và Tây bờ. Chứng tỏ đảo có người ở nhưng không thấy bất cứ phương tiện di chuyển tầu thuyền gì, đây là một câu hỏi lớn. Thực phẩm từ đâu? Phương tiện di chuyển như thế nào?

No comments:

Post a Comment