Friday, June 3, 2016

20160603 Lich Su Hayfon, Haifong, Haifung

20160603 Lịch sử của Hayfong Haifung Haifong

Lịch sử của Hải Phòng.
Đây là lịch sử của thành phố Hải Phòng tại Việt Nam đã biến dạng, biến tên theo những năm lịch sử như: 1787, 1801, 1875 của nhũng tác giả vẽ bản đồ như Captain Cook, Asia map, John Cary, A new map of China, Von A. Petermann, Gotha: Justus Perthes China, Korea und Japan(1872).
Điều nầy đã cho chúng ta thấy sự thâm hiểm của rợ hán trong việc cướp đất và cướp nước Việt Nam từ thời cổ cho đến bây giờ. Những địa danh cổ đã bị thay đổi hay dời đi cho đến hiện nay không còn nửa. Bằng chứng là hai quần đảo Hoàng Sa-Paracel Islands, Trường Sa-Spratly Isands nay đã biến thành Tam Sa của rợ hán. Đây là điều mà các thế hệ sau nầy phải hiểu về lịch sử của Việt Nam và của rợ hán. Hảy căn cứ vào cổ sử là biên giới Việt từ Động Đình Hồ xuống tới nước Việt Nam hiện tại, tức là cả vùng Hoa Nam là đất Việt cho dù rợ hán có trăm mưu ngàn kế đổi tên vẩn không thay đổi được đoạn cổ sử ấy.

Captain Cook Asia Map
Hayfon 1787
 22°45'2.76"N 115°50'15.60"EJohn Cary, a new map of China 
Haifong 1801
 22°57'45.29"N 115°36'1.68"E


Von A. Petermann, Gotha: Justus Perthes
Haifung 1875
 22°57'38.65"N 115°21'51.09"E


Bản đồ 1909 của China và vị trí của Hải Phòng-Haifeng. A Map of China published by K. Saito. Oshaka, Japan.
Asia and Its Islands 1787, Captain Cook.
Hayfon in 1787. Kitchin, Thomas 1787.
Trong thời gian nầy Hongkong vẩn chưa là thuộc địa của nước Anh.

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3655~420030:-Composite-of--Asia-and-its-islands

20160603 BVN


No comments:

Post a Comment