Saturday, September 3, 2016

20160903 Bản Đồ Kể Chuyện. Map tells stories

20160903 Bản Đồ Kể Chuyện. Map tells stories.

Những ngày gần đây rợ hán đã phải lên tiếng về vấn đề những bản đồ có liên quan đến lảnh thổ và lảnh hải mà rợ hán đã tuyên bố là của rợ hán từ lịch sử và những websites mà rợ hán đang tìm cách đổ lổi là do Google, Google Earth, David Rumsey History Maps cùng một số tài liệu bản đồ thế giới hiện nay đang giả tạo. Trong bản đồ năm 1735 dưới đây của một người Pháp, ông Jean Baptiste Bourguignon d'Anville, do nhà in của Đức xuất bản (French cartographer Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville and printed by a German publishing)  đả không có những vùng đất như Tibet, Xinjiang, Taiwan, đảo Diaoyu, Paracel Islands, Spratly Islands.... trong bản đồ cuả China.
 Với bằng chứng hiển nhiên nầy rợ hán đã phải rúng động vì làm sao có thể giải thích với lũ học trò Tầu đã được dạy từ lâu trong lịch sử tầu là nhửng vùng đất như Tibet, Xinjiang, Taiwan, đảo Diaoyu Island, Paracel Islands-Quần Đảo Hoàng Sa cùng Spratly Islands- Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam lại có thể là của rợ hán từ thời cổ sử? Nếu rợ hán không đi cướp của người?
Chính vì không có lời giải thích cho nên sự lúng túng nầy của rợ hán đã phải buộc rợ hán đưa ra một
lời chống chế đổ lổi cho những website như Google Earth, David Rumsey History Maps.

20160903 Upset by sensitive images China cracks down on online maps
Trong những ngày qua dư luận thế giới xôn xao về việc Tổng Thống Hoa Kỳ Obama sang dự thượng đỉnh G-20 tại Hangzhou, China. Chẳng những thế mà còn không có cả thang để cho Obama đi xuống, điều nầy buộc Obama phải đi xuống theo lối của những nhân viên giử an ninh cho Tổng Thống. Rợ hán muốn điều gì khi phải làm những điểu nâỳ? Rợ hán nghỉ rằng Obama sắp hết nhiệm kỳ nên chẳng còn bất cứ một quyền
hạn gì sau khi hết nhiệm kỳ?
Lầm. Rợ hán đã lầm lớn, một lỗi lầm sẽ khiến cho rợ hán ân hận sau nầy. Giống như thái độ của Tổng Thống Philippines đã mắng Tổng Thống Obama trước khi Obama sang Philippines, và Obama đã hủy cuộc gặp mặt nầy với Tổng Thống Phi.

Obama Doesn't Get RED CARPET Treatment At G20 China Says He NEVER Asked- China Snubbing Obama?!!


HANGZHOU, China: There was no staircase for Obama to exit the plane and descend on the red carpet
                                                                                                                                                                 

Author: Ortilius, Abraham, 1527-1598
Date: 1570
Short title: (48) Idiae Orientalis
Publisher: Gielis Coppens van Diest
Publisher Location: Antwerp
Type: Atlas Map

Author: Arrowsmith, Aaron
Date: 1812
Short title: Top sheet: Chart of the East India Islands                                


Trong bản đồ bên trên là bản đồ đã được thực hiện từ năm 1812 trong bản đồ nầy đã có cả những điạ điểm của Hải Phòng cổ. Chính điều nầy đã làm cho rợ hán sợ hải vì chứng cứ đất Việt tại vùng Quảng Đông ngay trên cả Hong Kong, Macau là sự thật và chính điều nầy đã cho thấy rợn hán chiếm đất Việt không những chỉ Hoàng Sa, Trường Sa mà còn ngay cả Quảng Đông, Quảng Tây. Củng từ điều nầy đã hé lộ cho chúng ta thấy một điều rõ ràng là ngay cả đảo Hải Nam củng thuộc về đất Việt Nam củ, như thế lý lẽ về Hoàng, Trường Sa thuộc về sử cổ của rợ hán là láo khoét, là sự chiếm đoạt đất, đảo trắng trợn.
Dưới đây là bản đồ đã có từ năm 1771 có cả hai địa danh Sin-gan=Sai-gon (âm i tiếng Việt chính là âm ai trong English) và Hay-fong chính là âm Việt Hải-Phòng. Hảy nhìn cách viết có gạch nối chính là cách viết cổ của miền Nam Việt Nam Sài-gòn xưa. Hai địa danh Sin-gan và Hay-fong nằm trong khu vực của Ma-cao và Canton. Như thế tại sao Sài-gòn cồ lại bị dời xuống tận miền Nam Việt Nam? Và Hải-phòng hiện nay lại ở bên dưới Hà -nội mà không còn trên phía trên Ma-cao? Bấm vào đường link bên dưới sẽ dẩn tới bản đồ nầy.

Bonne, Rigobert, 1727-1794
1771 map Hay-fon, Sin-gan

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20487~540085:Composite--Indes-?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:southeast%2Basia;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=91&trs=159

Trong bản đồ dưới đây đã được thực hiện trong thế kỷ thứ 15, khi ấy kỷ thuật vẻ bản đồ còn thô sơ nhưng vẩn cho chúng ta thấy một vần đề khác là đảo Hải Nam chính là đất Việt củ còn có tên là
An-Nam và tên đó được viết như thế nầy "de ay”nam".
Đây chính là đảo Hải Nam.
Ortelius, Abraham, 1527-1598
1570 
map ya de yanam, nước An Nam?


Đây chính là bản đồ cổ 1570 mà chúng tôi muốn đề cập đến một đất Việt cổ còn có tên là An Nam, tức là đảo Hải Nam ngày nay. Một khi đảo Hải Nam là đất Việt cổ, đất Hải-phòng còn trên cả Ma-cao thì vùng biển Đông, Vịnh Bắc Bộ là của Việt Nam. Lũ rợ hán không có lý do nào có thể tuyên bố Biển Đông là của chúng từ thời cổ sử. Đây là một sự láo khoét, lừa bịp cả thế giới để đi chiếm đất đai và biển cả của Việt-nam. Từ bản đồ 1599, 1607, 1608 và cho mải cho đến thế kỷ thứ 16, bản đồ 1636 vẩn còn tên I. Ainam tức đảo An-nam.Đây là bản đồ được thực hiện trong năm 1752 cho thấy hải giới của rợ hán chỉ tới đảo Hải-nam mà thôi và địa danh Hay-fon, Sin-gan vẩn còn trong thế kỷ thứ 17 bằng chứng đả rõ ràng qua bản đổ 1752.
Quan bản đồ nầy cho thấy quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam mà rợ hán tầu đỏ và tầu trắng Đài Loan đã chiếm cứ bất hợp pháp từ thập niên 1950's. Trong bản đồ dưới đây đã được thực hiện từ năm 1944 cho thấy Nhật Bản đã thống trị vùng biển Nam Á Châu và đây củng là một bản đồ lịch sử của trận chiến thế giới thứ 2. Hiện nay rợ hán đang thực hiện dần dần từng bước để chiếm hoàn toàn vùng Đông Nam Á như Nhật đã thực hiện trong năm 1944 qua bản đồ dưới đây.

 Như thế cho mải đến năm 1944 những nước độc lập như Tibet, Nội Mông vẩn còn độc lập và không phải là vùng đất của rợ hán cai trị như chúng đã rêu rao là vùng đất lịch sử. Ngay cả biển Đông Việt Nam vẩn hoàn toàn độc lập không phải là biển, đảo của rợ hán. Chúng chỉ cướp đi biển đảo của Việt-nam với bản đồ 11 gạch từ Quốc Dân đảng Trung Hoa dưới thời Tôn Dật Tiên, Tưởng Giới Thạch và sau nầy Mao đã nối tiếp với bản đồ 9 gạch dưói sự thoả thuận của Hồ Quang-Hồ Tập Chương dân Phúc Kiến đã hiến vùng biển Vịnh Bắc Bộ cho rợ hán. Đây chính là nguồn gốc thực sự của bản đồ 9 gạch qua bàn tay bán đứng nước Việt, một tài sản không thuộc về sở hửu của Hồ Quang cùng lũ chồn hôi giặc hồ.
Bản đồ dưới đây trong năm 1819 cho thấy chưa chắc đảo Hải Nam là lãnh thổ của rợ hán và hiển nhiên quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn thuộc về Việt-nam như trong bản đồ đã vẽ.
Adams, Daniel 1819


Qua bản đồ nầy cho thấy Formosa-Taiwan và Formosa trên lãnh thổ Việt-nam tại Vủng Áng chính là do rợ hán quản lý cho dù trước công pháp quốc tế rợ hán đã từ chối quyền tài phán trên đảo Formosa, Taiwan dưói quyền cai quản của Tưởng Giới Thạch.
Để hiểu thêm về nguồn gốc Formosa xin hảy đọc thêm tài liệu dưới đây vì chính Tôn Dật Tiên cùng Tường Giới Thạch đã vẻ bản đồ 11 gạch tại Biển Đông Việt-nam dẩn đường cho Mao vẽ lại bản đồ 9 gạch sau khi đã được Hồ Quang-Hồ Tập Chương- Hồ Chí Minh thoả thuận dâng Vịnh Bắc Bộ hoàn toàn cho rợ hán cùng vùng Bắc Biên, những vùng lảnh thổ, lảnh hải nầy là tài sản của dân Việt-nam nhưng đã bị một tên tầu Phúc Kiến đem những gì không thuộc về hắn dâng cho rợ hán, tức là đi bán chim trời le-le, vịt trời cho rợ hán.

 http://bachvietnhan.blogspot.com/2014/08/20140805-bien-ong-mau-le-2-taiwan.html

Bản đồ dưới đây bao gồm cả Hayfon-Hải-phòng và Singan-Sài-gòn.
Kitchin Thomas 1787 Hayfon, Singan

Để bổ túc thêm về tài liệu Formosa, Taiwan xin hảy xem bản đồ dưới đây vào năm 1944 khi Nhật Bản còn tung hoành khắp vùng Đông Nam Á.
Turner, Stanley 1944 

Qua bản đồ thời đệ nhị thế chiến 1944 cho chúng ta thấy rỏ ảnh hưởng của Nhật-bản trong vùng biển Đông Nam Á và với những kỷ thuật tân tiến hiện nay của Nhật-bản nếu đồng bào Việt-nam nghiên cứu kỷ sẽ thấy ảnh hưỏng kinh tế của Nhật-bản không nhỏ và một khi hiểu được điều nầy sẽ thấy rõ con đường sẽ đi trong tương lai gần cho đất nước Việt-nam sau nầy và những bước tiến kế tiếp để vượt qua Thái Bình Dưong tới vùng đất hứa đối diện với dân tộc Việt-nam. Một lực lượng cộng đồng hải ngoại khắp noi trên thế giới sẽ là nguồn nhân lực dồi dào, vô tận. Hảy đạp đổ những thối nát của bạo quyền chồn hôi giặc hồ để cứu nguy dân tộc Việt chống lại chiến trận sinh hoá cùng sự xâm chiếm của rợ hán.  
Toà đại sứ chồn hôi giặc hồ tại Poland nói tiếng tầu.

https://vimeo.com/139180454

Đây là bước khởi đầu chúng thử nghiệm phản ứng của dân Việt bằng ngôn ngữ rợ hán tại trang nhà toà đại sứ Poland. Bước kế tiếp sẽ là những toà đại sứ khác để dần dần quốc tế hoá Việt-nam là thuộc địa tầu theo hội nghị Thành-đô 2020. Lũ chồn hôi giặc hồ thi hành theo lệnh của rợ hán sau khi tên tầu lai Nguyễn Xuân Fuc đi sang tầu trong những ngày qua. Việc làm nầy củng y như năm 2008 là năm rợ hán đăng cai thế vận hội, lũ tầu con đã vào Sài-gòn và nghênh ngang mang cờ 5 sao cuả chúng ra trưng bày tại Sài-gòn để xác nhận Việt-nam là thuộc địa của chúng, Thế nhưng dân Việt vẩn u-mê và lặng câm để lũ rợ tác oai, tác quái tại đất Sài-gòn. Bây giờ thì sự thật đã rành rành, những ai còn u mê thì cứ đi học tiếng tầu.
Trong trường hợp bị mất đường link vì lũ chồn hôi giặc hồ xoá đi, có thể vào Youtube dưới đây để nghe.
Tại sao rơ hán khởi đâù việc làm nầy từ toà đại sứ Poland? Trong một bản đồ Đông Nam Á châu có một bản đồ do Poland thực hiện vùng biển Đông Nam Á Châu bằng tiếng tầu và dỉ nhiên tất cả những địa danh biển đảo đều là tiếng tầu theo sự điều hành chỉ đạo của rợ hán.

Bản đồ có thể do rợ hán vẽ.

China's giant space telescope starts search for alien life

China’s telescope

25°39′10.5″N 106°51′23.7″E
Đây là vùng núi Bắc Biên mà chúng tôi đã từng đề cập trong những bài viết trưóc. Để có thể xây được telescope nầy rợ hán đã cướp đất của hằng trăm gia cư tại vùng nầy. 

Không ảnh bên dưới đây chính là thung lũng mà rợ hán đã cưóp của các dân cư dưới dạng khê, động trong thời gian vua Bà Bảo Hoà đời nhà Lý cai quản để xây telescope ở bên trên như chúng ta đã thấy.


Bản đồ không ảnh bên dưới đây bao gồn những căn cứ nguyên tử lực của vùng Lưõng Quảng cung cấp năng lượng cho telescope của rợ hán hoạt động và nếu có những biến động như nổ lò nguyên tử hay lò nguyên tử bị chảy thì chỉ có dân vùng Lưỡng Quảng cùng dân Việt nhận lảnh mọi hậu quả.

Đây là không ảnh của căn cứ nhà máy nguyên tử của rợ hán ngay trên đầu của thành phố Cao Bằng.


Khoảng cách từ căn cứ nguyển tử của rợ hán xuống Cao Bằng chỉ có 86 Km hay 54 Miles mà thôi. Một khi nhà máy nầy phát nổ hay bị trắc trở kỷ thuật thì cả miền Bắc Việt Nam sẽ phải gánh chịu thảm họa do rợ hán gây ra.
Wow! HAARP is in active?

2016 A HAARP Active Nick Begich
Dr. Nick Begich With Kate Willens: World HAARP Updates June 10, 2016

Search Engine International ~ Dr Nick Begich discusses H A A R P Mind Control

Clifford Carnicom: Geo-Engineering, Morgellons & More. Backstory With Kate Willens

HAARP and Mind Control With Dr. Nick Begich On The Carol Rosin Show

Nick Begich on HAARP & Mind Control - Ashland, Oregon

Dr. Nick Begich (05-15-07) Controlling the Human Mind

Angels Still Don't Play This HAARP FULL LENGTH Dr. Nick Begich

What HAARP Is.. And Everything Its Used For.. Full HAARP Documentary

Nick Begich : Technology to Control the Weather

Dr. Nick Begich: The Technologies of Mind Control

Earth Rising 1 Mind Control Begich, 2005

Global Mind Control 2013 - Nick Begich

Technological Control Grid Prevents People From Thinking, Dr Nick Begich

DR. NICK BEGICH: WIFI, FREQUENCIES EMITTED FROM COMPUTERS, PHONES, ETC. CAN CONTROL POPULATIONS

Tesla's HAARP - Dr. Nick Begich on Dark Matter with Michael ParkerNo comments:

Post a Comment