Sunday, January 17, 2016

20160116 De Nap Hai Do Cua Giac Ho 2009May08

20160116 Đệ Nạp Hải Đồ Của Giặc Hồ 20090May08
Trong năm vừa qua rợ hán ra mặt trắng trợn xây dựng những đảo trong quần đảo Trường Sa và đang xây dựng những phi trường để cho quân đội trấn đóng và trong tương lai sẽ biến những đảo nầy thành những thành phố nổi với mục đích di dân chiếm đảo ngỏ hầu chận đứng đường vận chuyển hàng hải của thế giới, tạo thành lảnh thổ của rợ hán. Nguyên nhân từ đâu và ai là kẻ mở cửa ngỏ đón giặc vào?
Chúng ta hảy xem tại sao rợ hán có thể ngang nhiên xây đảo mà không cần quan tâm đến sự phản đối của thế giới.

Hảy xem không ảnh lảnh hải giặc hồ đã đệ nạp ngày 08 tháng 05 trong năm 2009 cho Liên Hiệp Quốc chúng ta sẽ hiểu tại sao.Qua không ảnh trên những toạ độ lảnh hải của giặc hồ đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc từ số 1 cho tới số 35 chỉ gôm vào một nơi xa tít không xác định được điều gì về chủ quyền lảnh hải của Việt Nam. Khi Liên Hiệp Quốc nhận tọa độ khai báo đã không hiểu được giặc hồ muốn gì với đường lảnh hải mơ hồ.
Chính chúng tôi củng đã thắc mắc là chủ quyền lảnh hải của Việt Nam ở đâu với những tọa độ trời ơi nầy?
Những toạ độ khai báo nầy đã bỏ trồng quần đảo Trường Sa hoàn toàn và bỏ luôn cả quần đảo Hoàng Sa thì như thế chủ quyền của Việt Nam trong biển Đông là ở chổ nào?Trong bản đồ không ảnh dưới đây chúng tôi đã tập trung vào khu vực Trường Sa mà rợ hán đang xây những phi trường trên những đảo nhân tạo chính là khu vực màu đỏ. Khi giặc hồ khai báo lảnh hải trong vùng nầy từ điểm 53 cho đến 65 đã bỏ ra ngoài khu vực đảo Trường Sa hoàn toàn. Như thế thì Việt Nam làm sao có chủ quyền trên quần đảo Trường Sa mà chúng cứ huênh hoang tuyên bố là Việt Nam có "chủ quyền không thể tranh cải" trên hai quần đảo nầy?Dưới đây là bản đồ không ảnh toàn cảnh những toạ độ từ số 1 cho tới 65 mà giặc hồ đả khai báo là lảnh hải của Việt Nam đã không bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Không như tài liệu hải phận Việt Nam do Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã đệ nạp trong năm 2009.Bên dưới đây là những tài liệu nghiên cứu thêm.

Vietnam protests China’s ‘illegal activities’ on Spratly island.

Beijing rejects Hanoi's legal challenge on Spratly, Paracel islands disputes.

Exposing China’s Artificial Islands Plan in the Spratly’s
SON NGUYEN 06.17.14.

With the U.S. distracted, China builds 'The Mischief Islands'

China Builds Islands in Disupted South China Sea: IHS Jane's Defense Weekly.

China Building Artificial Islands in South China Sea.

Tài liệu giặc hồ đệ nạp hải phận VN.
2009 May 08 Vietnam’s submissions

2009 May 18 Vietnam’s submissions

2011 April 05 Vietnam’s submissions

Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

2008 April 17 Commission on the Limits of the Continental Shelf.
file:///C:/2015%20BienDong/2008%20April%2017%20Continentshelf%20N0830923.pdf                                 

2015 October 01 Commission on the Limits of the Continental Shelf.

2009 October 01 CLCS/64 VNSubmissions

2009 VNM-N Claim

VNM-C


Dưới đây là bản đồ hải phận Việt Nam mà cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã đệ nạp trong năm 2009. 


No comments:

Post a Comment