Sunday, January 10, 2016

20160110 Hải Phận Việt Nam

20160110 HiPhn VNCH

Trong nhng ngày qua tin tức tấp nập về không phận lẩn hải phận đã bị rợ hán xâm nhập mà lũ giặc hồ mao ngậm câm như thóc chỉ lo đưa quân thực tập chống “bọn phản động dân oan”. Chúng tôi cho lên bản hải đồ do Trung Tá Hạm Trưởng Trần Khánh Dư  HQ4 “Người Hùng Hoàng Sa” đã bắn chìm tàu chỉ huy 271 của rợ hán khiến toàn bộ chỉ huy trận hải chiến của rợ hán phải chìm dưới lòng đại dương Hoàng Sa đã thực hiện.
Hiện nay hai binh đoàn 13 và 14 của rợ hán đã vào Việt Nam từ năm 2000, và có thể còn nhiều nửa mà chúng ta không biết, và bộ chỉ huy có thể chính là quân đội nhân dân Việt Nam chính vì thế mà có chuyện phi cơ rợ hán đã vào không phận cùa Việt Nam trên 42 lần mà lũ giặc hồ mao câm như hến. Điều nầy cho thấy những việc mua vũ khí như phi cơ, phi đạn, tầu ngầm, phi cơ trực thăng đều bằng tiền của dân Việt chỉ là mua cho rợ hán để chúng tân trang quân đội của chúng

Bản đồ hải giới nầy được đặt tên là Bản Đồ Hải Giới Vũ Hửu San HQ4, tên của Chỉ Huy Trưởng chiến hạm HQ4 Trần Khánh Dư đã bắn chìm tàu chỉ huy 271 của rợ hán tại trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng giêng (01) 1974.
Đây là những tọa độ mà ngư dân Việt Nam cần biết để không bị phạm vào tội đánh cá bất hợp pháp.
Hoang Sa_Paracels 1/19/1974-1/19/2007, Capt. Vu Huu San
Dưới đây là website của cựu Chỉ Huy Trưởng Trần Khánh Dư HQ4, người đã vẽ lại hải đồ của VNCH mà qúy vị đang xem.

Cố Thủ Tướng Nguyễn Bán Cẩn trước khi chết đã đại diện cho đồng bào miền Nam Việt Nam đệ nạp thềm lục địa hải giới vào ngày 18/05/2009 với Liên Hiệp Quốc (trong khi giặc Ba đình vẩn còn là thành viên thường trực trong năm 2009) mà Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã thực thi quyền sở hửu chủ quyền hải giới trên thềm lục địa của mình khi còn quyền tài phán dưới hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà.
A - 17° 0'0.00"N 107°14'0.00"E
A1 - 17° 0'0.00"N 108°17'60.00"E
A2 - 17° 0'0.00"N 109°20'60.00"E
A3 - 17° 0'0.00"N 110°24'0.00"E
A4 - 17° 0'0.00"N 111°26'60.00"E
A5 - 17° 0'0.00"N 112°30'0.00"E
B - 17° 0'0.00"N 113°16'60.00"E
B1 - 16°26'0.00"N 114° 8'0.00"E
B2 - 15°52'0.00"N 114°59'60.00"E
C - 15°44'60.00"N 115° 9'0.00"E
C1 - 14°46'0.00"N 115°14'60.00"E
C2 - 13°47'0.00"N 115°20'60.00"E
C3 - 12°46'60.00"N 115°26'0.00"E
D - 12°32'0.00"N 115°28'0.00"E
D1 - 11°33'0.00"N 115°19'60.00"E
D2 - 10°33'60.00"N 115°12'0.00"E
D3 -  9°34'0.00"N 115° 3'60.00"E
E -  9° 0'0.00"N 114°59'60.00"E
E1 -  8°18'0.00"N114°15'60.00"E
E2 -  7°36'0.00"N 113°31'60.00"E
E3 -  6°55'0.00"N 112°48'0.00"E
F -  6°47'60.00"N 112°40'0.00"E
F1 -  6°40'0.00"N 111°39'60.00"E
F2 -  6°32'0.00"N 111°41'0.00"E
G -   6°25'0.00"N 110° 0'0.00"E
G1 -  6° 1'60.00"N 109° 3'60.00"E
G2 -  5°39'0.00"N 108° 8'0.00"E
H -  5°17'60.00"N 107°20'0.00"E
H1 -  5°45'0.00"N 106°26'0.00"E
H2 -  6°12'0.00"N 105°32'60.00"E
H3 -  6°39'0.00"N 104°40'0.00"E
I -  6°46'60.00"N 104°26'0.00"E
I1 -  7°18'60.00"N 103°39'0.00"E
J -  7°46'60.00"N 103° 0'0.00"E
J1 -  8°26'60.00"N 102°16'60.00"E
K -  8°39'60.00"N 102° 3'60.00"E
K1 -  9°16'0.00"N 102°51'60.00"E
K2 -  9°50'60.00"N 103°40'0.00"E
L - 10° 4'0.00"N 103°53'0.00"E
M - 10°20'0.00"N 103°44'60.00"E
N - 10°30'0.00"N 103°58'0.00"E
O - 10°20'60.00"N 104°12'0.00"E

P - 10°24'60.00"N 104°26'0.00"E


No comments:

Post a Comment