Friday, June 27, 2014

20140624 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách Nào P01

20140624 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách Nào P01
BVN.

Bắt đầu từ tháng 05 năm 2014, sau chiến dịch mộng hán ba bảy bù (MH370), rợ Hán tung ra màn khoan dầu trong thềm lục địa Việt Nam từ HD891 rồi dời HD891 ra  ngoài xa một chút đến giàn khoan thứ hai trong khu vực, rồi giàn khoan thứ ba… và cỏn bao nhiêu nửa?
Tất cả vấn đề nầy đều bắt nguồn từ hiệp ước Thiên Tân 1885-1887 giửa Pháp và nhà Thanh thời bấy giờ phân chia vịnh Bắc Bộ theo đường Kinh tuyến
108° 03'13"E

Hình Kinh tuyến.
1887 SinoFrenchTreaty 1
16°16'15.31"N
108° 03'13"E

1887 SinoFrenchTreaty 2
21°36'32.48"N
108°3'13"E


Cột móc Bắc Luân bên dưới đây.Tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân chính mà nguyên nhân chính nó bắt đầu từ hiệp định đánh cá Vịnh Bắc Bộ kể từ tháng 12 năm 2000 giửa giặc Ba đình và rợ Hán sau khi hội nghị Thành Đô kết thúc năm 1991. Tài liệu dưới đây do bộ ngoại giao giặc Ba đình công bố do Lê Cung Phụng cầm đầu.

Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung quốc trong Vịnh Bắc Bộ
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng - Tạp chí Cộng Sản số 2 (1-2001)

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cs_doingoai/cs/ns04081808401148

Phân định vịnh Bắc bộ: Giải pháp công bằng
Thứ năm, 01 Tháng bảy 2004, 08:34 GMT+7

http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam4/the_gioi/40039879_35731sm.jpg

http://vietbao.vn/The-gioi/Phan-dinh-vinh-Bac-bo-Giai-phap-cong-bang/40039879/159/

"Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giửa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Hiệp định này được ký tại Bắc kinh ngày 25 tháng 12 năm 2000, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Trung , cả hai văn bản đều có giá trị như nhau".

http://biengioihaidao.wordpress.com/tag/v%E1%BB%8Bnh-b%E1%BA%AFc-b%E1%BB%99/

Thế nhưng sau khi ký bọn rợ Hán không tuân thủ theo hiệp định mà bọn chúng tìm cách tiêu diệt ngư dân Việt Nam.
Tàu số hiệu Trung Quốc đâm tàu đánh cá VN ở vịnh Bắc Bộ
10.06.2014 | 13:42 PM

http://www.nguoiduatin.vn/tau-so-hieu-trung-quoc-dam-tau-danh-ca-vn-o-vinh-bac-bo-a135564.html
Còn tiếp.

No comments:

Post a Comment