Sunday, June 15, 2014

20140609 Bao Nhieu Dat Giac Ba Đinh Dang Cho Ro Han? Phan 04

20140609 Bao Nhiêu Đất Giặc Ba Đình Dâng Cho Rợ Hán? Phần 04

Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 06 tại Đà Lạt cơ quan điạ dư củ trong thời Việt Nam Cộng Hòa đã bị đốt cháy. Ai củng hiểu đây là hành động có thể do cả giặc Ba đình Hồ chí Minh hay tình báo rợ Hán thực hiện với mục đích rõ ràng là ngăn chận Việt Nam đưa rợ Hán ra toà án quốc tế dựa theo những bản đồ biên giới cổ của Việt Nam và miền Hoa Nam cùng hải đồ Biển Đông.

Cháy lớn tại công trình kiến trúc cổ Đà Lạt

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201406/Minh_Nguyet/chayDL.jpg


http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140609/chay-lon-tai-cong-trinh-kien-truc-co-da-lat.aspx
Hành động phóng hỏa cơ quan địa dư vô hình chung đã giúp cho đồng bào Việt Nam thấy rõ dã tâm của cả hai kẻ thù là giặc Ba đình Hồ Chí Minh và rợ Hán và đấy là lối suy nghỉ trẻ con, ấu trỉ.
Chúng ta không cần những tài liệu bản đồ cổ nó chỉ có giá trị triển lãm mà thôi mà chúng ta sẽ dùng bản đồ hiện nay có đầy đủ cả tọa độ thực thế giới có thể hiểu được. 

Dưới đây là bản đồ Hoa Nam năm 1710, nếu cần chúng ta có thể lấy xuống tọa độ thực địa cho thế giới thấy rõ.

Đây là bản đồ Hoa Nam năm 1787 được thực hiện với tọa độ bản đồ hiện tại mà Mao trạch Đông đã nhờ Hoa kỳ thực hiện trong vùng Hoa Nam. Quan sát kỷ sẽ thấy rõ đất Việt trong vùng Hoa Nam nằm tại lằn ranh biên giới màu xanh trên cả biên giới hiện nay.

Bên dưới đây là bản đồ Hoa Nam năm 1801 có cả biên giới Bắc Việt Nam trên cả lằn ranh hiện nay. Nên nhớ bản đồ Hoa Nam có lằn ranh xanh là do Hồ Chí Minh yêu cầu Mao trạch Đông thực hiện và dĩ nhiên trong đó có cả những phần đất Hồ Chí Minh đã dâng cho rợ Hán.


Dưới đây là 
bản đồ Hải Phòng với ba vị trí khác nhau trong các năm 1787, năm 1801, năm 1875. Nghĩa là thành phố Hải Phòng bị dời đi và hiện nay thành phố Hải Phòng hiện đang tại miền Bắc Đại Việt. Trong tương lai chúng ta sẽ nghe bọn rợ Hán lý luận là chúng ta đã chiếm đất Hải Phòng của rợ Hán.  Dưới đây là vùng đất Hoa Nam trong khu vực màu xanh thực hiện qua Google Earth dựa vào bản đồ tọa độ do Hoa Kỳ thực hiện qua yêu cầu của rợ Hán trong thập niên 1950s.

Đây là các vùng đất Hải Phòng cổ bên trện cả Hong Kong, Quảng Đông thực hiện bằng Google Earth.

Bản đồ mới với biên giới Đại Việt hiện nay và đường biên giới xanh do Hoa Kỳ thực hiện thập niên 1950s


Vùng đất miền Bắc Đại Việt 
đã mất do Hồ chí Minh dâng cho rợ Hán.Vùng đất khu vực con Sông Bàn Long vùng đất Việt có khu đất Tụ long đã bị rợ Hán chiếm lấy trong thời Pháp thuộc.
Còn tiếp....

No comments:

Post a Comment