Friday, May 16, 2014

20140517 Vị Trí Dàn Khoan Dầu HD-981

20140517 Vị Trí Dàn Khoan Dầu HD-981

Đây là vị trí toạ độ của dàn khoan dầu HD-981.
Nếu giặc Ba đình thật sự chống rợ Hán thì hảy bắn sập dàn khoan nầy đi.

Hoang Sa
15°47'1.95"N
111°11'52.54"E

Vị trí dàn khoan dầu HD-981

WGS84
15° 29′ 58″ N,
111° 12′ 1″ E


15.499444, 111.200278 

UTM 49P 521481 1713578
Chờ tin cập nhật....


No comments:

Post a Comment