Sunday, May 4, 2014

20140504 Bao Nhiêu Đất Giặc Ba Đình Đã Dâng Cho Rợ Hán? Phần 01

20140504 Bao Nhiêu Đất Giặc Ba Đình Đã Dâng Cho Rợ Hán? Phần 01

Đã từ lâu chúng ta biết giặc Ba đình dâng đất cho rợ Hán nhưng chúng ta vẩn không xác định được là bao nhiêu, ngay cả những bài viết của ông Huỳnh Tâm trên Thông Luận vẩn chưa xác định được là chúng ta mất đất bao nhiêu, tuy nhiên cho đến hôm nay chúng ta đã có một chút ánh sáng về vấn đề nầy và đây là một chút ánh sáng đó. Bài sẽ được tuần tự cho lên blog tùy theo thời gian cho phép.
Dưới đây là phần đầu.

Đất Mất Phần 01.

Như lịch sử cùng cổ sử cho biết biên giới Việt từ Nam Sông Dương Tử xuôi về Nam. Dưới các triều đại Lý, Trần, Lê phần đất còn lại trong vùng Tả Giang, Hửu Giang trong miền Quảng Tây, Quảng Đông ngày nay và dưới triều đại nhà Lý có vấn đề Nùng Trí Cao tiến đánh Nam Tống tới tận Trường Sa thủ phủ của Nam Tống. Đó là một giai đoạn lịch sử oai hùng nhưng sử Việt vì lý do gì đã không viết rõ biến cố nầy và vùng đất Nùng Trí Cao khởi binh chính là vùng đất Tả Giang, Hửu Giang của tổ tiên ta. Thế nhưng tại sao cho đến ngày hôm nay vùng đất nầy lại nằm trong tay rợ Hán? Làm sao chứng minh đây là vùng đất của tổ tiên ta?
Trong thập niên 1950’s rợ Hán đã nhờ quân đội Hoa Kỳ làm lại bản đồ vùng Hoa Nam và từ đây chúng ta sẽ thấy lộ ra một chút ánh sáng về vấn đề nầy cho dù rợ Hán đã đổi tên hầu hết nhng điạ phương trong vùng nhưng đất vẩn còn đó không biến đi đâu cho dù rợ Hán có gian xảo như thế nào sự thật vẩn là sự thật và từ những bản đồ nầy cho chúng ta thấy rõ tội ác bán nước của giặc Ba đình. Chúng tôi gọi chúng là “giặc Ba đình” chứ không phải là “việt gian”. Việt gian vì nó gian nên không dám chường mặt để cho mọi người thấy tội của chúng, riêng giặc Ba đình bọn chúng bán nước công khai, bán nước giửa ban ngày, bán nước sau khi sang tầu mua dâm như tên Trương Tấn Sang và ngày hôm sau ký liền 10 văn kiện bán nước cho Tập Cận Bình!?
Dưới đây là toàn bản đồ không ảnh vùng Hoa Nam mà rợ Hán đã nhờ quân đội Hoa Kỳ vẽ có những toạ độ do chúng tôi tìm ra dựa vào những phóng bản đồ nầy.

Chúng ta sẽ đi xem từng vùng để tìm dấu tích của tổ tiên xưa còn để lại.Qúy vị có thể bấm vào không ảnh để phóng đại lên.

ới đây là những tọa độ của bản đồ không ảnh.
DatMat 01
28°30'0.00"Bắc  97°30'0.00"Đông
DatMat 02
24° 0'0.00"Bắc 97°30'0.00"Đông
DatMat 03
22° 0'0.00"Bắc 99° 0'0.00"Đông
DatMat 04
22° 0'0.00"Bắc 100°30'0.00"Đông
DatMat 05
23° 0'0.00"Bắc 100°30'0.00"Đông
DatMat 06
23° 0'0.00"Bắc 103°29'60.00"Đông
DatMat 07
24° 0'0.00"Bắc 103°29'60.00"Đông
DatMat 08
24° 0'0.00"Bắc 106°30'0.00"Đông
DatMat 09
23° 0'0.00"Bắc 106°30'0.00"Đông
DatMat 10
23° 0'0.00"Bắc 108° 0'19.00"Đông
DatMat 11
21° 0'0.00"Bắc 108° 0'0.00"Đông
DatMat 12
21° 0'0.00"Bắc 109°29'60.00"Đông
DatMat 13
20° 0'0.00"Bắc 109°29'60.00"Đông
DatMat 14
20° 0'0.00"Bắc 108° 0'0.00"Đông
DatMat 15
18° 0'0.00"Bắc 108° 0'0.00"Đông
DatMat 16
18° 0'0.00"Bắc 111° 0'0.00"Đông
DatMat 17
21° 0'0.00"Bắc 111° 0'0.00"Đông
DatMat 18
21° 0'0.00"Bắc 114° 0'0.00"Đông
DatMat 19
22° 0'0.00"Bắc 114° 0'0.00"Đông
DatMat 20
22° 0'0.00"Bắc 117° 0'0.00"Đông
DatMat 21
23° 0'0.00"Bắc 117° 0'0.00"Đông
DatMat 22
23° 0'0.00"Bắc 118°30'0.00"Đông
DatMat 23
24° 0'0.00"Bắc 118°30'0.00"Đông
DatMat 24
24° 0'0.00"Bắc 120° 0'0.00"Đông
DatMat 25
25°59'60.00"Bắc 120° 0'0.00"Đông
DatMat 26
25°59'60.00"Bắc 121°30'0.00"Đông
DatMat 27
27° 0'0.00"Bắc 121°30'00"Đông
DatMat 28
28° 0'0.00"N 121°30'0.00"E
DatMat 29
28° 0'0.00"Bắc 123° 0'0.00"Đông
DatMat 30
29° 0'0.00"N 123° 0'0.00"E

Còn tiếp..

No comments:

Post a Comment