Sunday, May 11, 2014

20140511 DatMat

20140504 Đất Đã Mất.


Dưới đây là những tọa độ mà rợ Hán đã xây xong đường hầm trong lãnh thổ Đại Việt kể từ sau khi trận chiến 1979-1991 xãy ra.
Hiện nay từ những đường hầm nầy rợ Hán có thể có cả chục sư đoàn thiết giáp ẩn dưới các rặng núi hay những dàn phi đạn di động DF-31, DF-41 tân tiến nhất của rợ.
Sau cuộc chiến nầy những vùng đất của Đại Việt mà rợ hán đã được cống, dâng từ tay lũ giặc Ba đình đã biến đổi hoàn toàn Núi Đất 1509 đã biến thành một tên khác, ví dụ như Lão Lĩnh (tức Lão Sơn hay Laoshan: Lĩnh=Sơn). Vùng núi Tây Côn Lĩnh nay không còn tên, vùng Hà Giang, dòng sông Thanh Thủy đã biến mất trên bản đồ. vùng núi đất, trên 22 ngọn núi đã nằm ngoài lãnh thổ Đại Việt. Đường biên giới biến đổi hẳn, thụt sâu vào đất Việt trên 20 km!

Ham 01
22°56'42.73"N
103°27'16.44"E
Ham 02
22°58'58.70"N
103°24'39.54"E
Ham 03
22°59'21.97"N
103°24'35.31"E
Ham 04 Radar?
23° 0'34.90"N
103°23'4.36"E
Ham 05
23° 1'3.11"N
103°22'46.41"E
Ham 06
23° 1'22.13"N
103°21'39.14"E
Ham 07
23° 1'54.80"N
103°21'37.48"E
Ham 08
23° 1'57.37"N
103°21'11.94"E
Ham 09
23° 2'1.52"N
103°21'5.44"E
Ham 10
23° 2'11.82"N
103°21'0.22"E
Ham 11
23° 2'16.79"N
103°20'56.79"E
Ham 12
23° 2'19.79"N
103°20'44.78"E
Ham 13
23° 2'17.14"N
103°20'32.84"E
Ham 14
23° 2'20.91"N
103°20'19.97"E
Ham 15
23° 2'35.77"N
103°20'14.79"E
Ham 16
23° 2'55.57"N
103°19'25.37"E
Ham 17
23° 3'29.21"N
103°19'4.32"E
Ham 18
23° 3'41.43"N
103°19'2.32"E
Ham 19
23° 3'54.24"N
103°19'5.33"E
Ham 20
23° 4'10.53"N
103°19'16.32"E
Ham 21
23° 4'18.22"N
103°19'19.60"E
Ham 22
23° 4'36.40"N
103°18'59.23"E
Ham 23
23° 4'57.45"N
103°18'36.25"E
Ham 24
23° 5'0.99"N
103°18'34.61"E
VuongDien
23° 4'6.22"N
103°18'17.67"E
Ham 25
23° 5'46.87"N
103°18'0.18"E
Ham 26
23° 5'53.85"N
103°17'55.95"E
Ham 27
23° 6'1.99"N
103°17'49.37"E
Ham 28
23° 6'32.97"N
103°17'26.61"E
Ham 29
23° 7'14.47"N

103°17'36.72"E
Những đường hầm được xây dọc theo con Sông Hồng.

Tài liệu cập nhật sẽ được trình làng trong những ngày kế tiếp. Đường biên giới Bắc Biên hoàn toàn thay đổi. Những địa danh củ nay không còn nửa trên bản đồ. Hoàn toàn biến mất. Đó là lý do mà rợ Hán tha hồ tung hoành, khi thị dân Đại Việt. Đó là lý do mà Tập Cận Bình dám cao ngạo nói là kể từ đây dân Đại Việt sẽ không còn đất đứng trên lãnh thổ của chính mình nửa.

20140511 BachVietNhan.

20161024 Tin Cập Nhật 

Xin cập nhật về việc đất đã bị lũ chồn hôi giặc hồ đã giao cho rợ hán với số đất tính theo cây số vuông (Km2) chính thức từ Ngân Hàng Thế Giới tức World Bank là 15,420 Km2. Số đất nầy đã mất về tay rợ hán kể từ 1999. Bên dưới là những đường nối tới bản tin từ World Bank mọi người có thể vào kiểm chứng. Riêng vùng đất nào đã mất về tay rọ hán thì đồng bào trong nước có thể tìm ra 
15.420 km2 đất đã biến đi đâu mất vào năm 1999?
Đây là con số công bố của World
về diện tích lãnh thổ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 2 mốc để so sánh là năm 1961 và 2015.
Theo đó, lãnh thổ đất nước Việt Nam năm 1961 là 325.490 km2. Vậy mà đến năm 2015 chỉ còn lại 310.070 km2 (hình 1). Thời điểm diện tích lãnh thổ Việt Nam bị "teo tóp" một cách đột ngột xảy ra là vào năm 1999 (hình 2).
Vậy 15.420 km2 kia đã chạy đi đâu mất vào năm 1999 đó???
Mời bà con vào xem xét.
Đừng bảo thế lực "phản động" xuyên tạc nhé. Nguồn chính thống từ World Bank đó.
Nguồn:Cập nhật ngày 24 tháng 10 năm 2016.


No comments:

Post a Comment