Thursday, November 19, 2009

20091118 Mất Đất Hoành Mô Củ 04

Thái thú Hà Nội huênh hoang với dân tộc Việt Nam về ngày “Ngàn Năm Thăng Long” thế nhưng cái ngày ấy có thật không hay ngày ấy củng là ngày mà bọn chúng tuyên bố rằng Việt Nam là một quận, huyện của rợ Hán?
Dưới đây là tài liệu cuả RFA về việc bọn thái thú Hà Nội tuyên bố chủ quyền về lãnh thổ và lãnh hải với TC thế nhưng mặt khác lại âm thầm ký kết nhượng dâng từng vùng đất “da beo” cho TC.

Nhận thức của lãnh đạo Việt Nam về chủ quyền là...
Trân Văn, phóng viên đài RFA
2009-11-19
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/How-is-the-awareness-of-Vietnam-soveireigny-11192009141424.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/How-is-the-awareness-of-Vietnam-soveireigny-11192009141424.html/11192009How-is-the-awareness-of-Vietnam-soveireigny.mp3/download.html âm thanh.

Chủ tịch Huyện đảo Hoàng Sa của VN phản đối TQ
RFA-11-19-2009
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Chief-hoangsa-island-to-protest-china-11192009173158.html

Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam
RFA-11-16-2009
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vn-protest-china-for-taking-over-islands-phulam-and-daocay-11162009112636.html

Việt Nam và Trung Quốc sẽ ký nhiều hiệp định về biên giới
RFA-11-11-2009
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/More-Border-Agreements-To-Be-Signed-Between-China-And-Vietnam-11112009102021.html

Đất đai lãnh thổ, lãnh hải mất như thế mà “quân đội nhân dân anh hùng” im như “ngậm” thóc trong họng.
Quả thật là không còn từ ngữ nào để diển tả những kẽ ăn tiền đóng thuế của dân thế mà giặc đã vào tận nhà mà vẫn “chui sâu, rút kỷ”
Đường màu vàng là đường biên giới mới.


No comments:

Post a Comment