Thursday, November 19, 2009

20091118 Mất Đất Hoành Mô Củ 02

Cho đến ngày kiểm soát lại là ngày 18 tháng 11 năm 2009, qủa thật Việt Nam đã “Mất Hoành Mô” củ, đường biên giới Viêt Nam đã bị dời sâu vào trong nội địa Việt Nam.
Có lẽ trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại có cả tình báo TC, hoặc tình báo TC trong nước, là bọn thái thú Hà Nội, đã báo động cho rợ Hán phải vẽ lại đường biên giới Việt, Trung trong vùng nầy lại càng sớm càng tốt
Đơn vị đo đạt bên dưới góc trái không ảnh Google Earth là 2.27 miles tương đương với 3.632 kilo mettre, người viết nêu lên để cho độc giả nào muốn tìm hiểu phần đất mất có thể dựa vào đó để tính ra.

No comments:

Post a Comment