Sunday, November 6, 2016

20161106 Có Phải Rợ Hán Đã Tuyên Bố Không Gian Phòng Thủ Lảnh Hải?20161106 Có Phải Rợ Hán Đã Tuyên Bố Không Gian Phòng Thủ Lảnh Hải?

20161130 China Ponders ADIZ in Disputed Sea


Rợ Hán Đã Tuyên Bố Lảnh Hải Từ Năm 1992-1996.

Đã từ lâu thế giới đang thắc mắc là liệu rợ hán sẽ tuyên bố về không gian phòng thủ lảnh hải tại vùng biển Đông Nam Á Châu hay không? Dưới đây là tài liệu không ảnh sẽ cho chúng ta và thế giới biết những khu vực đảo nào rợ hán đã tuyên bố không gian phòng thủ trong vùng biển Đông Nam Á Châu.
Thật ra China đã âm thầm công bố về không gian phòng thủ lảnh hải của rợ hán tại vùng Đông Nam Á Châu cho Hoa Kỳ từ 1992-1996 nhưng Hoa Kỳ vẩn im lặng không chấp nhận mà củng không phủ nhận. Tại sao? Đây là quyết định lầm lẩn về kế sách chiến lược của những kế hoạch gia Hoa Kỳ từ lâu và cho mải đến hôm nay họ vẩn không dám chấp nhận từ lổi lầm của họ trong khu vực biển Đông Nam Ác Châu.
Tài liệu về phòng không lãnh hải trong khu vực Đông Nam Á Châu của China từ Hoa Kỳ với tất cả 49 toạ độ của lảnh hải China bên dưới đây cùng vùng không gian phòng thủ của quần đảo Hoàng Sa.
Straight Baseline Claim: China
http://www.state.gov/documents/organization/57692.pdf       

ANNEX I 
Declaration Of the Government of the People's Republic of China On the Baseline of the Territorial Sea of the People's Republic of China 15 May 1996 
In accordance with the Law of the People's Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone Adopted and Promulgated on 25 February 1992, the Government of the People's Republic of China hereby announces the baselines of part of its territorial sea adjacent to the mainland and those of its territorial sea to the Xisha Islands as follows: 
I.  The baseline of part of the territorial sea adjacent to the mainland are composed of all the straight lines joining the adjacent base points listed below:  
1.   Shandonggaojiao (1)   37° 24.0'N 122° 42.3'E
2.   Shandonggaojiao (2)  37° 23.7'N 122° 42.3'E
3.   Moyedao (1)             36° 57.8'N 122° 34.2'E
4.   Moyedao (2)             36° 55.1'N 122° 32.7'E
5.   Moyedao (3)             36° 53.7'N 122° 31.1'E
6.   Sushandao               36° 44.8'N 122° 15.8'E
7.   Chaoliandao             35° 53.6'N 120° 53.1'E
8.   Dashandao               35° 00.2'N 119° 54.2'E
9.   Macaiheng               33° 21.8'N 121° 20.8'E
10. Waikejiao               33° 00.9'N 121° 38.4'E
11. Shesshandao             31° 25.3'N 122° 14.6'E
12.  Haijaio                 30° 44.1'N 123° 09.4'E
13.  Dongnanjiao             30° 43.5'N 123° 09.7'E
14.  Liangxiongdiyu          30° 10.1'N 122° 56.7'E
15.  Yushanliedao            28° 53.3'N 122° 16.5'E
16.  Taizhouliedao (1)       28° 23.9'N 121° 55.0'E
17.  Taizhouliedao (2)       28° 23.5'N 121° 54.7'E
18.  Daotiaoshan             27° 27.9'N 121° 07.8'E
19.  Dongyindao              26° 22.6'N 120° 30.4'E
20.  Dongshadao              26° 09.4'N 120° 24.3'E
21.  Niushandao              25° 25.8'N 119° 56.3'E
22.  Wuqiuyu                 24° 58.6'N 119° 28.7'E
23.  Dongdingdao             24° 09.7'N 118° 14.2'E
24.  Daganshan               23° 31.9'N 117° 41.3'E
25.  Nanpengliedao (1)       23° 12.9'N 117° 14.9'E
26.  Nanpengliedao (2)       37° 24.0'N 122° 42.3'E
27.  Shibeishanjiao          22° 56.1'N 116° 29.7'E
28.  Zhentouyan              22° 18.9'N 115° 07.5'E
29.  Jiapengliedao           21° 48.5'N 113° 58.0'E
30.  Weijiadao               21° 34.1'N 112° 47.9'E
31.  Dafanshi                21° 27.7'N 112° 21.5'E
32.  Qizhouliedao            19° 53.0'N 111° 16.4'E
33.  Shuangfan               19° 53.0'N 111° 12.8'E
34.  Dazhoudao (1)           18° 39.7'N 110° 29.6'E
35.  Dazhoudao (2)           18° 39.4'N 110° 29.1'E
36.  Shuangfanshi            18° 26.1'N 110° 08.4'E
37.  Lingshuijiao            18° 23.0'N 110° 03.0'E
38.  Dongzhou (1)            18° 11.0'N 109° 42.1'E
39.  Dongzhou (2)            18° 11.0'N 109° 41.8'E
40.  Jinmujiao               18° 09.5'N 109° 34.4'E
41.  Shenshijiao             18° 14.6'N 109° 07.6'E
42.  Xigudao                18° 19.3'N 108° 57.1'E
43.  Yinggezui (1)           18° 30.2'N 108° 41.3'E
44.  Yinggezui (2)           18° 30.4'N 108° 41.1'E
45.  Yinggezui (3)           18° 31.0'N 108° 40.6'E
46.  Yinggezui (4)           18° 31.1'N 108° 40.5'E
47.  Gan'enjiao              18° 50.5'N 108° 37.3'E
48.  Sigengshajiao           19° 11.6'N 108° 36.0'E
49.  Junbijiao               19° 21.1'N 108° 38.6'E
10  
II.  The baseline of the territorial sea adjacent to the Xisha Islands of the People's Republic of China are composed of all the straight lines joining the adjacent base points listed below: 
1.   Dongdao (1)          16° 40.5'N 112° 44.2'E
2.   Dongdao (2)          16° 40.1'N 112° 44.5'E
3.   Dongdao (3)          16° 39.8'N 112° 44.7'E
4.   Langhuajiao (1)      16° 04.4'N 112° 35.8'E
5.   Langhuajiao (2)      16° 01.9'N 112° 32.7'E
6.   Langhuajiao (3)      16° 01.5'N 112° 31.8'E
7.   Langhuajiao (4)      16° 01.0'N 112° 29.8'E
8.   Zhongjiandao (1)     15° 46.5'N 111° 12.6'E
15.  Beijiao (1)          17° 04.9'N 111° 26.9'E
16.  Beijiao (2)          17° 05.4'N 111° 26.9'E
17.  Beijiao (3)          17° 05.7'N 111° 27.2'E
18.  Beijiao (4)          17° 06.0'N 111° 27.8'E
19.  Beijiao (5)          17° 06.5'N 111° 29.2'E
20.  Beijiao (6)          17° 07.0'N 111° 31.0'E
21.  Beijiao (7)          17° 07.1'N 111° 31.6'E
22.  Beijiao (8)          17° 06.9'N 111° 32.0'E
23.  Zhaoshudao (1)       16° 59.9'N 112° 14.7'E
24.  Zhaoshudao (2)       16° 59.7'N 112° 15.6'E
25.  Zhaoshudao (3)       16° 59.4'N 112° 16.6'E
26.  Beidao               16° 58.4'N 112° 18.3'E
27.  Zhongdao             16° 57.6'N 112° 19.6'E
28.  Nandao               16° 56.9'N 112° 20.5'E
29.  Dongdao (1)          16° 40.5'N 112° 44.2'E  

The Government of the People's Republic of China will announce the remaining baselines of the territorial sea of the People's Republic of China at another time. 

Đây là không ảnh khu vực phòng không của rợ hán tại quần đảo Hoàng Sa có cả toạ độ và không ảnh đã được thực hiện dựa vào những toạ độ mà rợ hán đã tuyên bố với Hoa Kỳ. Từ điểm 01 cho tới điểm 29 là những khoảng cách tính theo Kilometer=KM, Mile=Mi, Nautical mile=NM.1.   Dongdao (1)          16° 40.5'N 112° 44.2'E         01-02 = 0.93KM = 0.58MI = 0.50NM
2.   Dongdao (2)          16° 40.1'N 112° 44.5'E         02-03 = 0.66KM = 0.41MI = 0.36NM
3.   Dongdao (3)          16° 39.8'N 112° 44.7'E         03-04 = 67.2KM = 41.8MI = 36.3NM
4.   Langhuajiao (1)      16° 04.4'N 112° 35.8'E       04-05 = 7.27KM = 4.51MI = 3.92NM
5.   Langhuajiao (2)      16° 01.9'N 112° 32.7'E        05-06 = 1.8KM = 1.12MI = 0.97NM
6.   Langhuajiao (3)      16° 01.5'N 112° 31.8'E       06-07 = 3.70KM = 2.30MI = 2.000NM
7.   Langhuajiao (4)      16° 01.0'N 112° 29.8'E       07-08 = 141KM = 87.4MI = 75.9NM
8.   Zhongjiandao (1)     15° 46.5'N 111° 12.6'E     8-15 = 147KM = 91.5MI = 79.5NM
15.  Beijiao (1)          17° 04.9'N 111° 26.9'E            15-16 = 0.91KM = 0.56MI = 0.49NM
16.  Beijiao (2)          17° 05.4'N 111° 26.9'E            16-17 = 0.76KM = 0.47MI = 0.41NM
17.  Beijiao (3)          17° 05.7'N 111° 27.2'E            17-18 = 1.19KM = 0.74MI = 0.64 NM
18.  Beijiao (4)          17° 06.0'N 111° 27.8'E            18-19 = 2.65KM = 1.65MI = 1.43NM
19.  Beijiao (5)          17° 06.5'N 111° 29.2'E            19-20 = 3.3KM = 2.1MI = 1.80NM
20.  Beijiao (6)          17° 07.0'N 111° 31.0'E            20-21 = 1.1KM = 0.67MI = 0.58NM
21.  Beijiao (7)          17° 07.1'N 111° 31.6'E            21-22 = 0.80KM = 0.50MI = 0.43NM
22.  Beijiao (8)          17° 06.9'N 111° 32.0'E            22-23 =77 KM = 47.9MI = 41.6NM
23.  Zhaoshudao (1)       16° 59.9'N 112° 14.7'E     23-24 = 1.67KM = 1.0MI = 0.90NM
24.  Zhaoshudao (2)       16° 59.7'N 112° 15.6'E     24-25 = 1.86KM = 1.15MI = 1.0NM
25.  Zhaoshudao (3)       16° 59.4'N 112° 16.6'E     25-26 = 3.53KM = 2.19MI = 1.91NM
26.  Beidao               16° 58.4'N 112° 18.3'E             26-27 = 2.68KM = 1.66MI = 1.45NM
27.  Zhongdao             16° 57.6'N 112° 19.6'E         27-28 = 2.11KM = 1.31MI = 1.14NM
28.  Nandao               16° 56.9'N 112° 20.5'E           28-29 = 51.9KM = 32.3MI = 28NM
29.  Dongdao (1)          16° 40.5'N 112° 44.2'E       29-01 = 52KM = 32.4MI = 28.1NM

Trong khu vực dưới đây là những toạ độ lảnh hải mà rợ hán đã thành lập và gửi cho Hoa Kỳ.
49 19° 21.1'N 108° 38.6'E              49-48= 18.1KM = 11.3MI = 9.79NM
48 19° 11.6'N 108° 36.0'E              48-47 = 39KN = 24.2MI = 21 NM
47 18° 50.5'N 108° 37.3'E              47-46 = 36.2KM = 22.5MI =19.6NM
46 18° 31.1'N 108° 40.5'E              46-45 = 0.26KM = 0.16MI = 0.14NM
45 18° 31.0'N 108° 40.6'E              45-44 = 1.41KM = 0.88MI = 0.76NM
44 18° 30.4'N 108° 41.1'E              44-43 = 0.51KM = 0.32MI = 0.28NM
43 18° 30.2'N 108° 41.3'E              43-42 = 18.5NM = 21.3MI = 34.3KM
42 18° 14.6'N 109° 07.6'E             42-41 = 20.4KM = 12.7MI = 11NM
41 18° 14.6'N 109° 07.6'E              41-40 = 48.2LM 30.0MI = 26NM
40 18° 09.5'N 109° 34.4'E              40-39 = 13.4KM = 8.30MI = 7.21NM
39 18° 11.0'N 109° 41.8'E              39-38 = 0.53KM = 0.33 MI = 0.29NM
38 18° 11.0'N 109° 42.1'E              38-37 = 43KM = 26.7MI = 23.2NM
37 18° 23.0'N 110° 03.0'E              37-36 = 11KM = 6.90MI = 5.99NM
36 18° 26.1'N 110° 08.4'E              36-35 = 43.9KM = 27.3MI = 23.7NM

35 18° 39.4'N 110° 29.1'E
Không ảnh nầy bao gồm khoảng cách từ toạ độ thứ 49 cho đến toạ độ 35 tại khu vực đảo Hải Nam để chuẩn bị trình bày cho thấy khoảng cách từ đảo Hải Nam cho tới quần đảo Hoàng Sa là bao xa theo các đơn vị Kilometer=KM, Mile=MI, Nautical Mile=NM.
Chính vì khu vực phòng không hải đảo đã được rợ hán thành lập từ năm 1992 cho nên tất cả những phi cơ quân sự của lũ chồn hôi giặc hồ đều bị bắn rơi mổi khi cất cánh lên cho dù trong lảnh hải Việt Nam.
Đây là toàn cảnh đảo Hải Nam cùng quần đảo Hoàng Sa củng như đường kinh tuyến của Pháp và nhà Thanh đã ký trong công ước Pháp, Thanh trong năm 1887 phân chia Vịnh Bắc Bộ và đảo Hải Nam mà trong năm 1999-2000 lũ chồn hôi giặc hồ đã ký dâng cho rợ hán khiến cho Việt-nam đã mất hơn 28 ngàn Km2 trên vùng biển thuộc Vịnh Bắc Bộ. Hiện nay rợ hán đang từng bước tiến hành hợp thức hoá những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt-nam vào khu vực không hải phòng thủ ADIZ của rợ hán.
Hiện nay rợ hán tiến gần hơn với Malaysia để tuyên bố phòng không lảnh hải trong tương lai gần sau khi những xây dựng trên các đảo tại Trương Sa hoàn tất.

Tài liệu đọc thêm:
China Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of
25 February 1992

Law of the People's Republic of China Concerning the Territorial Sea and the Contiguous Zone – 1992

Tracking China’s Compliance with the South China Sea Arbitral Award: Scarborough Shoal Update 
SCS Arbitration Follow Up Matrix 10.31.16
Vietnam, the UNCLOS Tribunal, and the Latest U.S. FONOP in the South China Sea

Water Wars: Sifting Through the Tea Leaves in the South China Sea
https://www.lawfareblog.com/water-wars-sifting-through-tea-leaves-south-china-sea

Friday, November 4, 2016, 9:12 PM
U.S. Defense Department Confirms USS Decatur Did Not Follow Innocent Passage and Challenged China’s Excessive Straight Baselines
No comments:

Post a Comment