Monday, July 8, 2013

20130708 Bản Chất Thật Của Rợ Hán.

20130602 Bản Chất Thật Của Rợ Hán.

Trong tuần lễ cuối tháng 5/2013 đầu tháng 06/2013, rợ  Hán đã làm dáng hiền lành của một con gấu trúc panda trong cuộc hội thảo Đông Nam Á Châu tại Shangri La, Singapore với các nhà lãnh đạo Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương về những hành xử của hải quân TC tại Biển Đông để khẳng định quyền đi cướp Biển Đông và cướp đất của rợ Hán, rằng rợ Hán sẳn sàng thảo luận “trong thế mạnh quân sự” về những vùng biển đang tranh chấp trong đó có Nhật Bản và Philippines (nhưng không có Việt Nam!). 

Gấu Panda Á Châu và hổ Bắc Mỹ tại Palm Springs, California.
Không ngờ hai nhân vật trong film hoạt họa “Winnie the Pooh” của Disney’s World lại thật phù hợp trong hoàn cảnh nầy!

20130602 China turns on the charm at regional security forum

Analysis: China turns on the charm at regional security forum

By John O'Callaghan and David Alexander | Reuters – 7 hrs ago

China’s People’s Liberation Army (PLA) Deputy Chief of General Staff, Lieutenant General Qi Jianguo (R), welcomes U.S. Navy Admiral  Samuel locklear, the commander of U.S. forces in the Pacific region, to a meeting on the sidelines of the 12th  International Institude for Strategic Studies (IISS) Asia Security Summit. The Shangri-La Dialogue, in Singapore June 2, 2013. REUTERS/Edgar Su.China’s People’s Liberation Army (PLA) Deputy Chief of General Staff, Lieutenant General Qi Jianguo (R), welcomes U.S. Navy Admiral  Samuel locklear, the commander of U.S. forces in the Pacific region, to a meeting on the sidelines of the 12th  International Institude for Strategic Studies (IISS) Asia Security Summit. The Shangri-La Dialogue, in Singapore June 2, 2013. Senior Chinese military officials came ready to talk at a major regional security forum over the weekend, surprising delegates with a new sense of openness at a time when Beijing is making strident claims to territory across Asia’s sea. To match Analysis SECURITY-ASIA/CHINA REUTERS/Edgar Su (SINGAPORE – Tags: MILITARY POLITICS)


Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và Phó Tổng tham mưu Quân đội TQ tướng Qi Jianguo tại Đối thoại Shangri La ở Singapore, ngày 31 tháng 5 năm 2013.Thế nhưng riêng đối với Nhật Bản, thái độ của rợ Hán lại khác. Tướng tham mưu phó của rợ Hán là Qi Jianguo đã tuyên bố xác nhận chủ quyền của Nhật Bản trên dãy đảo Ryukyu không thay đổi (trong hiện tại nhưng trong tương lai vẩn còn là câu hỏi!?)
Điều gì đã khiến cho rợ Hán thay đổi thái độ sau việc xung đột tại đảo Senkaku trong hành động firecontrol (FC) mode đã xảy ra mấy tháng trước đây?

Sunday, June 2, 2013 16:10:29 GMT

China Affirms Japan Sovereignty Over Okinawa, Ryukyu Islands


·                     June 2, 2013, 4:24 PM

A map shows the location of the Ryukyu Islands in the East China Sea.
Trước khi đến Hoa Kỳ Tập Cận Bình đã làm một chuyến “dung giăng, dung giẻ” ghé thăm Nam Mỷ, sân sau của Hoa Kỳ với đệ nhất phu nhân là ca sỉ Peng Liyuan.
Chuyến đi nầy nhà lãnh đạo rợ Hán tỏ rõ cho thế giới thấy ta đây củng là nguời văn minh biết “thương hoa tiếc ngọc”, biết “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” người nữ ca sĩ nầy, thế nhưng qua tấm ảnh dưới đây chúng ta thấy “khỉ vẩn hoàn cốt khỉ” vì cách cầm dù che nắng của “khỉ” không giống như người, nhất là phong cách của người văn minh phương Tây.
Người phương Tây luôn cầm dù bên tay trái với mục đích là che nắng cho phái nữ hơn là cho mình khi phái nữ đi bên trái mình.
Ở đây “gấu Panda” chỉ biết che nắng cho mình hơn là cho người phái nữ đi bên cạnh. Đó là nền giáo dục “ta là thiên tử” của rợ Hán ngàn năm không thay đổi.
Có lẽ mọi người sẽ cho rằng chúng tôi quá khích nhưng nếu họ có thể hiểu rằng dân tộc Việt Nam đã sống kề với rợ Hán hằng ngàn năm sẽ thấy rằng những nhận định ấy không sai.
Như thế qua bài viết dưới đây cho thấy đây là một sự sắp đặt của rợ Hán mà thôi, một sự show up, mà chúng ta gọi là “nâng bi”.

Trinidad Embarrassed By Protocol During Chinese President Xi Jinping's Visit


By Michelle FlorCruz | June 05 2013 12:34 PM


Người Hoa Kỳ và cả thế giới vẩn còn nhớ bài diễn văn của Giang Trạch Dân trong năm 2005 trước hàng quân rợ Hán dưới đây.
Xin giử nguyên bản anh ngữ bài diễn văn trước hàng quân của Giang Trạch Dân cùng Trì Hạo Điền trong năm 2005, cùng một thời gian trong năm!

Jiang Zemin's Points of instigating folk's war emotion before war
World Chinese Net
9/25/2005 6:29:00 AM
------Extracted from surveying conclusion by Sina.com
* On the battlefield there is only the distinction between our side and the enemy side; there is no distinction based on old, young, women, and children.
* If they are enemies, you must kill and kill them all, no matter who they are, the old, the young, women, children.
* When the civilians of an enemy country are mobilized, they become an army; they become enemies. I suggest that our army should not let a single civilian of the enemy country survive.
* War is all about destroying the enemy country. Since women and children are strategic resources of the enemy country, they should be eliminated to forestall future troubles.
* Both the people and materials of the rival countries at war are resources of war. Killing all, burning up all, and taking all is not to blame.
* Of course we should kill them. If they were kept as prisoners of war, they would consume our military materials and it's hard to tell if there is any spy among them. In a contemporary war, the objective of the war is not labor forces; it is material resources.
* The best way to treat enemy nationalities is to kill them once and for ever. This way we can obviate completely the latent problem of their future retaliations.
* In a war one is first of all responsibility for one's own safety and the safety of his partners. Everything that can move is a potential threat and therefore a valid target for shooting. Only the dead poses no threat.
* No matter who were involved, women, children, or prisoners of war, they were all enemies. This is war. If you want to survive, then you should remember this: "only the dead poses no threat." Therefore, never ever cherish any woman-like benevolence!!
* As long as he is from the enemy country, a woman, child, or prisoner of war may pick up a weapon and shoot at you, so why not get rid of him when he is not capable of posing any threat to you? I wouldn't wait for him to kill me. Even without an order from the superior, I would kill them all. Doing this could also save food and water.
* You have to be extremely cruel and merciless if you want to accomplish something big. As a superior, I would order the soldiers to shoot at women, children or prisoners of war, because under the cruel circumstances of a war, everything that can move will pose a threat to my subordinates.
* Be merciless towards the enemy. You have to eradicate them, men and women, the old and the young, with no exception.
* In a war the only distinction is our people and enemy forces. There exists no distinction between men and women. If any poses any potential threat to us, then we'd kill one thousand innocent people rather than letting a single dangerous element go away. Otherwise, we will end up as unlucky ones.
* In a war, any enemy force should be subject to elimination. Do you want them to press charges against you after the war??"
* To exchange the lives of our own soldiers for the safety of the ordinary civilians of the enemy country is reflective of not only obsolete Confucian thinking but also irresponsibility toward self and fellow soldiers.
* A battlefield is a God-forgotten place. It does not need any philanthropist.
* A serviceman is first of all a soldier who kills and secondly a human being.
* War is a hell of blood and fire. It is not a religion. You've got to kill, kill, kill!!!
* A soldier's obligation is to kill. Failing to kill is his failure as a soldier.
* Anyone who is lenient should to shot, because the civilians he saves will kill his comrades-in-arms!"
* As long as he is not from Mainland China, it does not matter what nationality, what skin color, it does not matter if it is an old man, a child, or a woman, shoot him.
* Don't just consider the Japanese. Even if they come from other countries, we should kill them all without any exception. Killing is a serviceman's obligation.
* Any race that is antagonistic to the Chinese people should be erased.
* The Chinese people is the greatest people in the world. We should eliminate all other inferior peoples.
* The Japanese, western devils, Chinese traitors, turncoats, whether they are women or children, the old or the young, I would shoot even without being ordered to.
* The Japanese, Vietnamese, Indians, Indonesians, Philippines, Malaysians and Americans, I would kill as many of them as I could, with or without orders. As for other countries and races, I would have to think.
* A fair end justifies means, especially when it involves the Japanese, Vietnamese and Indonesians. I would kill everyone of them.
* If it were the Japanese, I would kill all of them. I would erase them from the earth.
* If it were the Japanese, even if the higher authority forbade shooting, I would slaughter them, from babies to old men, everybody has to die.
* If it were the Japanese, I would kill, even pregnant women, needless to say women, children and prisoners of war. I'd kill them all!
* If it were Japanese women and children, rape them first, then kill them.
* It were the Japanese, open the bellies of the old people, peel the skin of the men, cut the hands and feet of the children, rape and kill the women by cutting piece by piece.
* I would round up Japanese women and give them to the soldiers to have fun with. When the soldiers have enough of them, then the soldiers can kill all of them.

Vẩn còn nửa, cả thế giới sẽ không thể quên được bài diễn văn của Trì Hạo Điền đòi “dọn sạch dân Mỷ” cùng thời gian với Giang Trạch Dân!

Summary of Chi Haotian's speech on War of "Clean up American"
(Chi Haotian, a member of Jiang Zemin's regent clique)
* We drew up some conclusions at the study meetings of the Political Bureau, in which we were searching for the laws that governed the vicissitudes of big powers and trying to sum up the experience of Germany and Japan's rapid growth.
* When we make up our mind to rejuvenate China according to the German model, we must not repeat the mistakes they made.
* The United States remains intact today because its homeland has never been devastated by war. Once its enemy targeted its homeland, the enemy would have entered Washington DC when the U.S. Congress finished its prolonged debates and authorized its president to declare the war.
* Germany failed in its attempt to be "King of the Earth."
Fundamentally, it is because history did not endow them with this historical mission. However, from the Germans' experience of those years provide we can draw three lessons to facilitate our endeavor to accomplish our historical mission and realize our national rejuvenation: i.e. we should come to firm grips with the issue of the
people's living space, with the leadership as a ruling party, and with the orientation of becoming "the King of the earth." These three issues should always be kept in our mind.
* If only we can lead the Chinese people in going out and solve China's problem of insufficient living space, the Chinese people will support us. By that time, there will be no such labels as "dictatorship" or "totalitarianism."
* Only by converting the developed national strength into the force of a striking fist, only by leading the people to go out, can we win the Chinese people's support and love for the Communist Party. Thus, our Party will forever stand unvanquished and invincible, our people will depend on the Communist Party and they will be willing to follow the Communist Party, just as what is written in a literary couplet that is to be found everywhere in rural areas: "Listen to Chairman Mao and follow the Communist Party."
* Therefore, we are determined to lead the people in going out even and to ensure the Party's leadership position at the cost of fighting a third world war. At whatever cost, we the Chinese communists will not withdraw from the stage of history!
* What is our most important, correct orientation? It is to resolve the issue of America.
* Only places such as the United States, Canada and Australia can provide us with vast land for colonization.
* Therefore, resolving the issue of America is the key to resolving all other issues. First, it would be possible for us to make many people migrate there and even establish another China under the same leadership of the Chinese Communist Party. Actually, Americas were discovered by the ancestors of us yellow race. Although Columbus and the white race were credited with the discovery of the new continent, we the descendents of the Yan and Huang are entitled to the possession of this land!
* The resolution of "the American issue" would make the Western countries of Europe capitulate to us, not to speak of Taiwan, Japan and other small countries. Therefore, resolving "the American issue" is a task assigned by history to us Chinese Communists.
* Only by using special means to "clean up" American will we be able to move the Chinese people there. This is the only choice left for us.
* Even if half of the population is gone, it will be reproduced. However, once the Communist Party collapses, then everything will be gone, gone forever!
* What about the few millions of our compatriots in the United States? The majority of them have become our burdens, because they have been corrupted by the bourgeois liberal values for a long time and it would be difficult for them to accept our Party's leadership. If they survived the war, we would have to launch campaigns in the future to deal with them, to reform them.
* Old comrades like us cannot afford to wait that long, for we don't have that much time to live.
* It is really cruel that one or two hundred million Americans have to die, but only by taking this path can we usher in the Chinese Century, the century when the Chinese Communist Party will rule over the world.
We don't want people to die, for we are revolutionary humanitarians. However, if history insists on our making a choice: to let the Chinese die or to let the Americans die? Is it more important to save the lives of hundreds of millions of Chinese people or to safeguard the life of our Party? We have to choose the latter.
* Our Party's Central Committee believes, as long as we make a vigorous effort to resolve the American issue, all of our domestic problems will be solved smoothly. Therefore, although our preparation for the military struggle appears to be aimed at Taiwan, actually it is targeted at the United States, far surpassing the scope of attacking aircraft carriers and satellites.
Speech By Comrade Chi HaotianVice-Chairman Of China's Military Commission December, 2005Và Trì Hạo Điền cho rằng chiến tranh sẽ là một bà mụ sanh ra một thế kỷ mới cho đất nước Trung Cộng cùng dân Tầu trên khắp thế giới.

Chi Haotian: War Is Not Far From Us; War Is The Midwife of the Chinese Century

9/25/2005 5:0200 AM


Người tầu đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện trên thế giới chống lại chủng tộc da trắng. Điều nầy đúng hay sai chúng ta hảy nhìn những gì đang diễn tiến trên Biển Hoa Đông Nhật Bản và biển Đông Việt Nam.

China prepares to invade “inferior white race’s” countries, page 1

25-11-2005 @ 05:18 PM by Netchicken


Liệu điều nầy đúng hay sai? Liệu chúng tôi có nói quá hay chụp mũ cho rợ Hán? Có gấp lửa bỏ tay người? Dưới đây là phần video mà rợ Hán đã huấn luyện cho đội nữ quân tiến hành việc xâm lăng Âu Châu bằng việc “sanh con dùm” cho dân Âu Châu vì hiện nay dân số Âu Châu đang lâm vào tình trạng lão hóa.
Dưới đây là đoàn quân “Mao nữ” nếu dịch ra Hán Việt sẽ trở thành ngôn ngữ bình dân là “phụ nữ có lông”, hiểu nghĩa đen là dùng bộ phận sinh dục của phái nử để đi xâm lăng nước người.

Le plan Maoshan pour sauver l'Europe.
China Spying on US, by Williams Collin


China Troops in Mexico To Invase US


URGENT - Invasion of the USA Imminent - 12 Chinese Military Bases CONFIRMED just South of US Border

Chinese Immigration To Mexico and Troop Formation

Vấn đề dùng phụ  nữ để  xâm lăng xứ  người nầy chúng tôi đã đề cập đến trong bài viết “

20130224 Bản Chất Giặc Ba Đình “Chim Trời, Lợn Mán”.


Rợ Hán đã không ngần ngại ra mặt trơ trẽn “sanh con dùm” cho người da trắng, nghĩa là lai giống toàn diện dân Âu Châu để biến Âu Châu thành sân sau của mình.
Việc nầy rợ Hán đã làm từ lâu trên vùng đất hứa Hoa Kỳ. Đạo quân thứ 5 của rợ Hán đã tiềm phục mọi nẽo trên đất nước Hoa Kỳ vì thế rợ Hán không ngần ngại ra mặt đương đầu với Hoa Kỳ tại Biển Tây Thái Bình Dương. Trong một ngày không xa nếu vấn đề khủng bố nổi lên khắp nước Hoa Kỳ, có lẽ tình báo Hoa Kỳ phải để tâm nghiên cứu về những cộng đồng người Hoa trên khắp đất nước Hoa Kỳ.
Còn nửa, trong chuyến công du Hoa Kỳ đầu tháng 06/2013, Tập Cận Bình đã mang theo cô ca sỉ mà những ai trong nhũng ngày tại Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989 sẽ không thể nào quên chính người nữ ca sĩ nầy đã ủy lạo và khuyến khích đoàn quân giết người tại Thiên An Môn.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Michelle Obama đã làm đúng việc, đúng lúc khi tránh mặt không tiếp người nữ ca sĩ nầy là bà Peng Liyuan.
Đây là một hành động khôn ngoan bảo vệ chồng bà là Tổng Thống Barack Obama tránh được một đòn “hồi mã cước” của chúa rợ Hán là Tập Cận Bình.
Nếu chúng ta biết rằng rợ Hán luôn tấn công đối thủ từ sau lưng và ca sĩ Peng Liyuan là một ngỏ cửa sau bất ngờ.
Vấn đề nầy chúng ta đã thấy qua nhân vật Edward Snowden vừa mới đây.
Đây là đòn trã đũa của rợ Hán sau chuyến công du của Tập Cận Bình, tuy nhiên đây là lãnh vực tình báo vẩn còn nhiều biến chuyễn chưa kết thúc chúng ta nên chờ xem đừng kết luận vội. 
Rợ Hán rất cay cú về vấn đề đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã không đón tiếp nữ ca sĩ Peng Liyuan nầy vì bà đã vô hình chung hóa giải ngón đòn “hồi mã cước” của rợ Hán.
Trước khi tung ra đòn Edward Snowden, rợ Hán đã tuyên bố là có trong tay “cả núi hồ sơ” về việc hacker Hoa Kỳ đã xâm nhập vào hệ thống computer của Bắc Kinh, như thế đây rõ ràng là những đòn phép tình báo của cả hai bên, chúng ta nên chờ xem những diễn biến trong tương lai mà không nên kết luận vội.

China has 'mountains of data' about U.S. cyber attacks -officialEdward Snowden: Whistleblower or double agent?


Edward Snowden's worst fear has not been realised – thankfullyRiêng ông tổng tư lệnh lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương yêu cầu các nước nên thảo luận để đi đến sự thỏa thuận trong vấn đề Biển Đông.
Vấn đề là thỏa thuận như thế nào khi mà ngư phủ Việt Nam phải trân mình đứng trước họng súng của rợ Hán để bảo vệ lảnh hải thay cho bọn giặc Ba đình tại Hà Nội hở ông?
Làm sao ngư phủ Việt Nam lại có thể thảo luận với tàu chiến rợ Hán tại vùng Biển Đông để mà “unchange of status quo” khi mà Hoa Kỳ đã dững dưng đứng nhìn một cách đồng thuận để rợ Hán tiến chiếm Hoàng Sa trong ngày 19/01/1975 mà không tiếp cứu những thủy thủ hải quân Việt Nam Cộng Hoà đã bị chìm tàu khi phải chiến đấu với lực lượng hải quân rợ Hán vượt trội gấp 3 hay 4 lần. Đây có phải là một sự vi phạm về International Law Codes of Conduct in the Open Sea? Và rợ Hán đã tiến chiếm từng đảo, từng đảo một trong quần đảo Trường Sa từ những năm 1988 trở về sau với sự âm thầm đồng thuận của giặc Ba Đình?
Nếu nói về “Status Quo” của Việt Nam thì phải nói đến thời kỳ của Nguyễn Ái Quốc 1925-1932 và thời kỳ của Hồ Chí Minh (Hồ Quang hay Hồ Tập Chương gốc người Hẹ tại Quảng Đông) 1932-1969 vì chính Hồ Chí Minh đã dâng vùng đất Bắc biên cho rợ Hán xây những xa lộ Nam tiến , vùng đất mà không thuộc về Hồ Chí Minh và rồi bộ chính trị giặc Ba đình lại tiếp tục bán đứng những vùng đất kế tiếp vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm các vùng Đông Hưng, Quảng Ninh, Bải Tục Lãm, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, vùng Hà Giang, Lào Cai, Hổ Khẩu, Lai Châu tóm lại toàn vùng biên giới phía Bắc giáp với Lưỡng Quảng.
Đó là trên phần lãnh thổ, riêng phần lãnh hải giặc Ba đình đã dâng cả vùng Biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho rợ Hán và tiếp tay với rợ Hán lùa dân Hán vào Việt Nam.
Chính vì hành động bán nước của giặc Ba đình mà “status quo” của Việt Nam hoàn toàn thay đổi, nghĩa là bất ổn toàn vùng Đông Nam Á Châu.
Chấp nhận “unchanged of status quo” như thế có nghĩa là dân tộc Việt Nam hoàn toàn nằm dưới ách thống trị của rợ Hán như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông.
Điều nầy không thể chấp nhận được vì như thế rợ Hán sẽ kiểm soát hoàn toàn Biển Đông và những gì Hoa Kỳ đang cố bảo vệ sẽ trỏ thành con số zero (0), nghĩa là Đông Nam Á Châu hoàn toàn bất ổn và chiến tranh triền miền.

20130606 US admiral urges compromise in Asian sea dispute

US military commander urges compromise in South China Sea claims, opposes change through force

By Eileen Ng, Associated Press | Associated Press – 10 hrs ago


Đồng bào Việt Nam trong nước lẩn hải ngoại phải luôn chiến đấu chống lại sự xâm lăng của rợ Hán dưới bất cứ hình thức nào và phải lấy lại những phần lảnh thổ, lảnh hải đã bị tấn chiếm bởi rợ Hán.
Nhưng việc trước tiên mà đồng bào quốc nội phải làm là lật đổ bọn giặc Ba đình để giành lại quyền làm chủ điều hành quốc gia cho đồng bào Việt Nam. Phải chính đồng bào quốc nội đạp đổ đi cái chế độ bán nước của giặc Ba đình và lôi cổ từng tên tầu đội lốt Việt tại bộ chính trị Ba đình ra mà xử tội và nhiệm vụ của đồng bào hải ngoại là phải yểm trợ cho đồng bào quốc nội trong việc lấy lại đất nước.Phối hợp hành động là phương châm trong bước đường chiến đấu chống rợ Hán.


Đất Tibet hiện nay đã là một quận, huyện của rợ Hán kể từ sau cuộc xâm lăng của Mao Trạch Đông, liệu Việt Nam có là một quận, huyện của rợ Hán hay không còn tùy vào thái độ chọn lựa của đồng bào Việt Nam.


Trong phần trên chúng tôi đã đưa ra bằng chứng những lời tuyên bố hung hăng, sắt máu của Giang Trạch Dân cùng lời tuyên bố của Trì Hạo Điền đòi xóa sạch giống dân da trắng Hoa Kỳ.
Liệu rợ Hán có dám làm thật sự hay không chúng ta hảy nhìn những tấm gương chết thê thảm của đồng bào Việt Nam, nhất là các phái nữ, trong trận chiến Việt Trung 1979-1991.
Các hình ảnh dưới đây là tài liệu trong trận chiến Việt, Trung 1979-1991 đã được công bố trên mạng lưới toàn cầu.
Hình ảnh dưới đây cho thấy sự man rợ của lính tầu, y như quân lệnh tuyên bố của Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Trì Hạo Điền.
Như hình ảnh dưới đây cho chúng ta thấy rõ bản chất rợ của dân Hán sau khi thay nhau hảm hiếp phụ nử Việt Nam bọn chúng lại xẻ thịt phụ nử Việt Nam y như là xẻ thịt một con thú.
Hình ảnh nầy đã nói lên bản chất “rợ” của dân tộc Hán cùng sự đói ăn của giặc Hán.  

Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam - Kỳ 7 (Huỳnh Tâm)
Thi thể của nữ tù binh Việt Nam bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, sau đó cắt lấy bộ ngực, bộ ngũ tạng, đôi bắp đùi chân tay để ăn thịt.
Thi thể tại hiện trường đang nằm trên băng ca cứu thương của bệnh xá Tập đoàn 25. Ảnh: NF3.86.
Nữ tù binh Việt Nam, sau khi bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, và ức bách cho đến chết, áo ngược bị xé rách toang từng mảnh, cho thấy cự tuyệt thất vọng, thi thể vứt bỏ tại bìa rừng núi 227, cách bệnh xá Tập đoàn 25, 2 km. Ảnh: NF3.86.Nữ tù binh Việt Nam, sau khi bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, và hành hung cho đến chết, thi thể vứt ném sau giao thông hào, chỉ phủ lên một lớp nilon của bệnh xá Tập đoàn 25. Ảnh: NF3.86.

“Đi không được bao lâu lại thấy trước giao thông hào một thi thể trần trụi, nằm dài trên mặt đất, không có một thứ gì trên người, xem ra những thi thể vô danh tiếp tục xuất hiện.
Hải Âu DF-1, F67, tò mò, muốn biết vì sao có thi thể người phụ nữa ở giữa núi rùng đang có chiến tranh, khi dỡ tấm nilon ra, thấy một phần cây tròn đâm sâu vào trong cửa mình người phụ nữ, máu chảy ra nhiều đã đông đặc tự bao giờ, mồm còn hả to, có lẽ van xin sự sống, hai cánh tay sải rộng cho thấy đau đớn tận cùng và lúc chết buông xuôi, xác đã lạnh, với những vết bầm tím vắt ngang dọc cả thân người, nơi bắp đùi có vết thương, những thanh nẹp băng bó vải thưa, gấp chữ V còn mới.
Hải Âu DF-1, F67 khẳng định:
– Chính thi thể nữ tù binh Việt Nam đang điều trị tại bệnh xá của Tập đoàn 25.
Riêng tôi đoan quyết:
– Nữ tù binh này người Việt Nam, vì trên nét mặt rất Việt.
Tôi điềm tĩnh lại, muốn làm một cử chỉ nhỏ, rồi tự hỏi:
– Có nên thực hiện một việc nhẹ mà lại vô cùng nặng "tình lý" không, và cũng có nhẽ hổ thẹn với đời chăng?
Tôi lấy quyết định vì đồng tộc Việt, tự khom lưng xuống, đôi tay rút thanh cây gỗ tròn từ trong cửa mình người phụ nữ, máu ứ động trong người phun ra thành vòi đã ngã màu đỏ bầm. Mọi người trố mắt nhì nhau, ngạc nhiên thấy thanh cây gỗ tròn, bán kính 0,5 mm, đầu hơi nhọn, dài 2 m, đâm sâu vào người gần 4 mm, cả người tôi toát mồ hôi lạnh.”


Một nữ tù binh Việt Nam còn mặc quần áo bệnh xá, bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, chúng đang gọi điện báo cho đồng bọn đến tiếp tục cưỡng dâm.
Người nữ tù binh này được giải vây và cứu thoát.
Ảnh: NF3.86.


20130224 Bản Chất Giặc Ba Đình “Chim Trời, Lợn Mán”.
Rợ Hán tuyên bố trổi dậy trong hoà bình nhưng bắn giết ngư dân Việt Nam trong lảnh hải Việt Nam như giết những con kiến!

20120930 Bằng chứng hải quân Trung Cộng là hải tặc.

Chinese coast guard busted Veitnamese pirate boat, killing 8 and capturing 8.

Video.
Tàu chiến rợ Hán đã tấn công tàu đánh cá của ngư phủ Việt Nam trong lảnh hải Việt Nam.

Chinese vessel accused of ram attack

28-05-2013


Tầu ngư dân Việt Nam đã bị hải quân Trong cộng bắn cháy mui tầu.

Vietnamese Fishing Boat Fired On, Set Ablaze

2013-03-25Violent Chinese Pirates Attack Korean Maritime Policemen


 

20120722 Biển Đông Dưới Vó Ngựa Nguyên Mông.

Sunday, July 22, 2012


Information of China Shadow Government


Đối thoại Shangri La lần thứ 12 năm 2013 của Nguyễn Tấn DũngVietnam just broke up an anti-Chinese protest it wholly agrees with

By Jake Maxwell Watts | Quartz – 4 hours ago


Chinese navy begins US economic zone patrols
By Kathrin Hille in SingaporeChina’s navy has been making rapid progress, inaugurating its first aircraft carrier, the Liaoning, in 2012.


Tướng tham mưu phó PLA của rợ Hán là Qi Jianguo tuyên bố là hải quân TC có quyền kiểm soát toàn Biển Đông.

China Spurns Arbitration as U.S. Joins Japan on Sea Stance

By Daniel Ten Kate - 2013-06-03T09:13:43Z
China dismissed calls for arbitration to resolve disputes in Asian waters vital to world trade after the U.S. and Japan vowed to resist attempts to seize contested territory by force.


Tàu Trung Quốc bắn tàu cá Việt.

QNg 96382

Giặc Ba đình đã làm gì để bảo vệ ngư dân? Chỉ đến để ghi ghi, chép chép mà thôi!?

Câu chuyện Edward Snowden có thể là một đòn tình báo hào hứng nhất mà thế giới là khán gỉả, chúng ta hảy làm khán giả vậy.

Cyber experts say calling out China may be working


Edward Snowden: Whistleblower or double agent?Edward Snowden's worst fear has not been realised – thankfullyChina has 'mountains of data' about U.S. cyber attacks -officialĐiều kỳ lạ là sau khi rợ Hán tuyên bố có cả “núi hồ sơ” về tài liệu “U.S. cyber attacks” thì ngày 26/06/2013 tất cả những nhà bank của rợ Hán tại nội địa đều “hư” vì virus “hư hay hết tiền”!
Bản tin nầy do báo chí Nhật loan đi, điều nầy có thể cho là do “chiến tranh tin tức báo chí” do Nhật Bản dàn dựng và chúng ta tạm tin như thế đi.
Để kiểm chứng điều nầy, chúng tôi đã liên lạc với một người bạn quốc tịch Hoa Kỳ thứ thiệt đang tình cờ có mặt tại Beijing vài ngày sau đó về việc các nhà băng nội địa của rợ Hán “hư” thì anh ta xác nhận một cách ngạc nhiên: “ừ hén! tại sao các ATM tại đây (Beijing) đều hư cả?
Câu trả lời mang đầy sự ngạc nhiên của người bạn nầy đã chứng minh một sự thật mà rợ Hán không thể nào chối cải được là máy ATM bị hư (có thể do virus Snowden?) và nếu là do virus thì có thể tất cả tiền trong các nhà băng đã bị chuyển đi nơi khác một cách bất thình lình.
Nghĩa là rợ Hán bị trộm mất hết tiền hay là bị phá sản! Đây chỉ là một sự tưởng tượng do chúng tôi nghỉ ra mà thôi.

June 26, 2013 There is no money in the bank! ATM around the country "failed."See more at:

20130707 TruongTanSangKhauTau

Trong lúc kinh tế rợ Hán đang kiệt quệ dần, Tập Cận Bình triệu Trương Tấn Sang qua tầu để dâng thêm tài sản của Việt Nam, bao gồm lảnh thổ và lảnh hải cho rợ Hán.

President Truong Tan Sang’s visit to China reaffirms Vietnam’s foreign policy: FM
Xinhua 2013-6-23 23:50:53

ChinaVietnam – Dipplomacy

“Trương Tấn Sang khấu đầu trong khi thiên tử Tập Cận Bình đang nhìn…”

Visiting Vietnamese President Truong Tan Sang (3rd L) bows as his Chinese counterpart Xi Jinping looks on during Truong Tan Sang's welcoming ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on June 19, 2013. The Vietnamese President is on a two day visit to China and will meet Xi Jinping and Premier Li Keqiang. AFP PHOTO/ Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

China, Vietnam talk amid South China Sea tensions.

Jun, 20 5:97 AM EDT

Vietnamese President Truong Tan Sang, left, and Chinese President, right, attend a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, Wednesday, June 19, 2013. (AP Photo/Mark Ralston, Pool

Tập Cận Bình bảo Trương Tấn Sang: “nhà ngươi hảy lại ký dâng hết đi”.
                                                            
      


BEIJING (AP) — Vietnam's president was being feted by China's leaders on a visit through Friday as Beijing continues to shun another rival for South China Sea territory that has challenged its claims on legal grounds, the Philippines.
Và rồi Trương Tấn Sang riu riú ký dâng tất cả cho rợ Hán với sự giám thị của Lý Kế Quang.

Vietnamese President Truong Tan Sang Visits China.

BEIJING, CHINA - JUNE 20: Vietnamese President Truong Tan Sang meets the Chinese Premier Li Keqiang at the Diaoyutai State Guest House on June 20, 2013 in Beijing, China. The Vietnamese President is on a two day visit to China to meet the new leaders and discuss maritime and trade issues. (Photo by Mark Ralston-Pool/Getty Images) 
                                                                 
    

Thế là cả rợ Hán lẩn giặc Ba đình vổ tay ăn mừng trên xác mẹ Việt Nam cùng hơn 86,000.000 triệu đồng bào Việt Nam.

Vietnam and China work towards warmer ties

By Kor Kian Beng
Source: The Straits Times 21/6/2013

Vietnamese President Truong Tan Sang, back center, and Chinese President Xi Jinping, back right, watch as military officers shake hands during a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on Wednesday, June 19, 2013. (AP Photo/Mark Ralston, Pool)      
                                                                                  
 

Vietnamese President Trương Tấn Sang (back row, centre) and Chinese President Xi Jinping (back row, right) watch as Lieutenant-General Võ Văn Tuấn (left) and General Zhang Qinsheng shake hands during a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on Wednesday

Đồng bào Việt Nam hảy nhớ 3 khuông mặt bán nước nầy gồm Trương Tấn Sang, Nguyễn Thiện Nhân, Võ Văn Tuấn.

Có lẽ đồng bào Việt Nam sẽ không ai quên được hình ảnh nầy trong ngày Tập Cận Bình sang Việt Nam trước khi nhậm chức chính thức.

The New China in the Asia Pacific Region.


Dmitry Mosiakov
Center for South-East Asia, Australia and Oceania Studies, RAS Institute for Oriental Studies.
07 november 2012.


Trong tháng 06/2013 lúc các quốc gia vùng Đông Nam Á đang cố gắng nổ lực tạo thêm áp lực chống đối rợ Hán trong việc xâm chiến cả vùng Biển Đông thì giặc Ba đình đã âm thầm đi đêm với rợ Hán để gián tiếp xác nhận chủ quyền của rợ Hán trên Biển Đông bằng hành động cử hai tàu chiến HQ 011 và HQ 012 tuần tiểu chung, gọi nôm na là hộ tống, với hải quân rợ Hán.

Vietnam’s policy of independence, self-reliance, cooperation of external relations

Thursday, June 27, 2013
Recently the joint sea patrol between two ships from the Vietnam People’s Navy, HQ 011 and HQ 012 and the Chinese naval forces belonging to the Nanhai Fleet has been concrete evidence of the friendly relationship and the mutual understanding between the armies and navies of Vietnam and China.  
Và kết quả là rợ Hán tự do tha hồ khai thác tài nguyên tại Biển Đông ngay bên trong thềm lục địa Việt Nam.
Đây là nguyên nhân mà Tập Cận Bình đã triệu Trương Tấn Sang qua triều kiến.

20130620 VietNam China to Extend Oil Project

VN lawyers up in arms at Chinese bid invitation.
29/06/2012         Khu vực khai thác dầu của rợ Hán trên toàn Biển Đông.                 
        

Chinese ships violate Vietnam’s sovereignty, disrupt oil exploration work

Posted on APRIL 10, 2013 Written by THANHNIENNEWS
Chúng ta đã biết việc rợ Hán đã khởi công xây dựng 3,000 Km đường hầm phi đạn từ thập niên 1960’s dưới thời Mao Trạch Đông, thế nhưng chúng ta không biết những đường hầm phi đạn hay những kho vũ khí bí mật khác của rợ Hán dưới thời Đặng Tiểu Bình ở đâu?

Dưới đây chỉ là phần dự đoán mà thôi.

Đó là: China Ghost Towns.

Giới đầu tư kinh tế thế giới vẩn thường bàn ra tán vào về vấn đề bong bóng đầu tư của rợ Hán sẽ vở vì đã xây quá nhiều thành phố “ma” không có người ở vì lý do như giá bán quá cao, thành phố xây lên nhưng không an toàn để ở ..vv..vv.
Nhưng có lẽ họ không biết rằng không ai dám mua những khu nhà đó vì đó là những khu chứa vũ khí của rợ Hán dưới lòng đất sâu. Dấu vũ khí như thế rợ Hán không sợ thế giới tự do khám phá ra và cho dù thế giới có biết củng không một ai dám tấn công kho vũ khí nầy vì thành phố lớn đông dân và dân đông là hai tấm khiên bảo vệ chế độ rợ Hán hiệu quả nhất.
Nhưng rợ Hán không ngờ rằng có một loại vũ khí có thể phá vỡ tan những kho vũ khí nầy của rợ Hán mà cả thế giới không một ai phản đối và hiện nay đã có ít nhất gần 20 quốc gia sở hửu loại vũ khí nầy.    

20130617 China Ghost Towns

20130620 Argentina caught a Chinese ship trying to steal 180 tonnes of its squid

By Roberto A. Ferdman | Quartz – 2 hours 42 minutes ago


Hai nước sẽ hợp tác cho “tương lai chung”.
Two neighbours work for a common future
13:52 24/06/2013
By Kieu Linh

Vietnam and China’s comprehensive strategic cooperative partnership has been enriched further.

Bên dưới đây là lý do giải thích tại sao hai nước phải hợp tác cho tương lai chung, nó củng giải thích tại sao hải quân giặc Ba đình HQ 011, HQ 012 phải tuần tra chung với hải quân rợ Hán.

20201507 SatNhapVNVaoTC

Thỏa Hiệp ngầm 05-07-2020 là ngày thực hiện đợt I sáp nhập nước Việt Nam vào Trung Cộng - (TS KERBY ANDERSON NGUYỄN)


GIAI ĐOẠN I: Ngày 15-07-2020 QUỐC GIA TỰ TRỊ.
GIAI ĐOẠN II: Ngày 05-07-2040 QUỐC GIA THUỘC TRỊ.
GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 Tỉnh lỵ Âu Lạc.


Thỏa Hiệp ngầm 15-07-2020 là ngày thực hiện đợt  1 sáp nhập nước Việt Nam.
TS KERBY ANDERSON NGUYỄN
10 giờ sáng ngày 08-04-2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng (Chủ Nhiệm Tổng Cục là Trung Tướng Nguyễn Đức Lâm) được Luật Sư William Lê hướng dẫn đến Sở Di Trú King County, Seattle, tiểu bang Washington State, nạp đơn "xin tỵ nạn chính trị", sau 2 tuần lễ ông và vợ ông đi thăm 3 người con đang là "du học sinh" ở tiểu bang này.
Bốn ngày sau, qua trung gian của 1 "viên chức" cao cấp Hoa Kỳ, ông trao cho chủ bút Tạp Chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu "tối mật", có liên quan đến sự sống còn của nước Việt nam, dự trù sẽ đăng tải cuối năm 2013. Tập tài liệu này, do người anh vợ của ông, Thiếu Tướng H.T.T. làm Chính Ủy Tổng Cục 2, dưới thời Tổng Cục Trưởng Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, chép lại nguyên văn từ cuốn băng nhựa AKAI mang bí số ML887, ghi âm những cuộc họp bí mật của các nhà lãnh đạo Việt Nam: Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh và Trung Cộng: Giang Trạch  Dân (sinh năm 1926), Lý Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tuyển Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu... tại Thành Đô, thảo luận các thỏa hiệp sát nhập nước Việt Nam vào lãnh thổ "Trung Quốc".
Chúng tôi (tác giả bài viết này), hiện làm "bỉnh bút" cho tờ Foreign Policy Magazine, nên được phổ biến bằng Việt ngữ, giới hạn, trong vòng thân hữu.
Thật ra, các cam kết "giao nước Việt Nam cho Trung Quốc", đã được "ký" bằng "lời hứa danh dự " của ông Hồ Chí Minh với 2 Đại Tướng Tàu Trần Canh và Vị Quốc Thanh, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926. Bốn năm sau, năm 1930, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân Lai:"Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng  tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa...."
Ngày 14-09-1958, ông Hồ chỉ thị Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký "công hàm" giao đứt quần đảo Hoàng Sa cho Mao Trạch Đông. Lê Duẩn (tên thật Lê Văn Nhuận: 1907-1986) chết ngày 10-07-1986, ông Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, tức khắc nối lại bang giao với Trung Quốc bằng 1 câu nói để đời trong lịch sử: "Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng ".
Ngày 10-08-1987, ông Nguyễn Văn Linh (đang mắc bệnh ung thư) bay qua Trùng Khánh gặp Hồ Diệu Bang (1915-1989), Đặng Tiểu Bình (1904-1992= thọ 92 tuổi) bàn luận về các kế hoạch cắt đất, cắt biên giới và phát họa rõ ràng hơn 1 chương trình "sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc" qua chiến thuật "Hoà Bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến" với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm.
GIAI ĐOẠN I: Ngày 15-07-2020 : QUỐC GIA TỰ TRỊ.
GIAI ĐOẠN II: Ngày 05-07-2040 : QUỐC GIA  THUỘC TRỊ.
GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.
Tỉnh trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng Đốc Quảng Châu.
Thời gian này, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ, tiếng tàu là ngôn ngữ chính. Một chút lịch sử về "Âu Lạc”: “Thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, ông Thục Phán, thủ lãnh của bộ tộc Âu Việt, là một trong những bộ tộc của Bách Việt ở về phía Bắc Văn Lang đã cùng Hùng Vương thứ 18 đánh bại cuộc xâm lăng của nhà Tần. Sau khi thắng quân Tần, vua Hùng Vương nhường ngôi cho Thục Phán, sát nhập lãnh thổ của người Âu Việt và Lạc Việt vào một, lập nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Ông tự xưng là An Dương Vương, Nước Âu Lạc của An Dương Vương bị Triệu Đà thôn tính vào năm 206 trước Tây Lịch”. 
QUY CHẾ KHU TỰ TRỊ: Sau đây xin mời quý vị nghe lại cuộn băng nhựa của Tổng Cục 2 Việt nam với lời lẽ bề trên, trịch thượng của người Tàu, ban mệnh lệnh, giáo huấn, dạy dỗ, răn đe cấp lãnh đạo Việt Nam phải làm những gì suốt 60 năm dài "tịch thu" nước Việt Nam từng bước một: "Âm thầm, Lặng lẽ, Từ từ như tằm ăn dâu. Khéo như dệt lụa Hàng Châu. Êm như thảm nhung Thẩm Quyến..." theo thể thức "diễn tiến hoà bình". Làm cách nào  để cho người Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rằng, người Tàu không "cướp nước Việt" mà chính người Việt Nam tự mình  "dâng nước" và tự ý đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa.
Tại Thành Đô, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh xin xỏ Đặng Tiểu Bình: Nhờ Trung Quốc mà Đảng Cộng Sản Việt Nam mới nắm được chính quyền, mới thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động. Công ơn Trung Quốc to lắm, bốn biển gộp lại cũng không bằng. Do thế, nhà nước Việt Nam đề nghị Trung Quốc xóa bỏ các hiểu lầm, các bất đồng đã qua. Phía Việt nam sẽ làm hết sức mình để vun bồi tình hữu nghị lâu đời vốn sẵn có giữa hai đảng do Mao Chủ Tịch và Hồ Chí Minh dày công xây dựng trong qua khứ. Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng "quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh" như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây... Để kịp chuẩn bị tâm lý nhân dân và giải quyết các bước cần thiết cho việc gia nhập vào đại gia đình dân tộc Trung Quốc, xin cho thời hạn chuyển tiếp sát nhập là 60 năm: 1990-2020. 2020-2040. 2040-2060. (còn tiếp)

Chúng tôi tạm dùng tài liệu trên để kết thúc bài nầy mong rằng đồng bào Việt Nam đừng thờ ơ nửa, một ngày 30/04/1975 là đã quá đủ cho dân tộc Việt Nam rồi.

20130708 BVN.Phần ảnh tài liệu.
No comments:

Post a Comment